Na základě svého vzdělání a mnohaletých zkušeností práce s klienty nabízím individuální konzultace, které lidem pomáhají uvolnit stres, zatěžující emoce a dosáhnout tak pokroku nebo vyřešení problému v různých oblastech života - vztahy, komunikace, práce, učení, rozvoj osobnosti...

Individuduální konzultace mohou využít lidé např. v situacích:
 
Na konzultaci, masáž nebo tejpování je nutné
se předem objednat!

Jak se objednat:
- telefonicky každý všední den od 7 - 15:30 hod.
  na tel. 605 828 699
- nebo mě můžete kontaktovat e-mailem na:
  info-cestakcili(zavináč)seznam.cz
Masáže (klasické, sportovní a relaxační)
Masáž je vždy vedena pečlivě a s citem, tělo uvolní, dodá mu sílu a teplo a pozitivně ovlivní organismus jak po stránce fyzické, tak i psychické. Při masážích jsou používány pouze kvalitní 100% přírodní oleje.


Tejpování páskami CureTape pomáhá např.:

Tejpování pomáhá např. při bolestech zad, při bolesti krční páteře, při potížích s kolenními klouby, tenisový loket, obtíže se šíjí a rameny, bolesti hlavy, syndrom karpálního tunelu, syndrom "zamrzlého" ramene, potíže s Achillovou šlachou, potíže s kotníkem, bolestivé lýtkové svaly, problémy s kyčelním kloubem, korekce vadného držení těla, problémy s menisky, menstruační bolesti, astma, senná rýma, tinnitus, lumbago, ischialgie, piriform syndrom, ischialgie, hallux valgus... nebo ho lze využít jako zpevnění (např. kolena, kotníky) před sportovním výkonem.
Více o našem tejpování se dozvíte zde.
Adresa studia:
Studio BALANCE
Lenka Ilečková
Divadelní 8 (3. patro)
Jihlava

Při všech službách je dbán na vysoký standard kvality.
Ceny za naše služby naleznete v ceníku.

Těším se na společné setkání s Vámi ve studiu.

                                                     Lenka Ilečková
Ke skutečnému osobnímu štěstí je nepostradatelná také péče o své emoce a myšlení...
Každý člověk se občas ve svém životě dostane do situace, kdy potřebuje pomoci, protože sám si pomoci nedokáže. Řešením je se podívat se na problém z jiného úhlu pohledu. Za běžných okolností si ani neuvědomujeme, že náš mozek zcela automaticky zaznamenává všechny naše prožité zážitky a zkušenosti, a že právě ty nezpracované nepříjemné zážitky z minulosti mají vliv na kvalitu našeho života teď v přítomnosti. Proč? Protože na základě nich jsme si vytvořili bloky, které pak nepříznivě ovlivňují naše současné myšlení, rozhodování, jednání, reakce, emoce, schopnosti.

Cílem konzultace je tedy najít konkrétní negativní zážitek či zkušenost z minulosti a zpracovat stres, který s ním souvisí. Člověk poté cítí úlevu a umožňuje to také objevit, pochopit a přirozeně přeměnit limitující vzorce myšlení anebo limitující životní přesvědčení na produktivní a přínosné. Díky tomuto přístupu se člověku otevírají nové možnosti, neboť je schopen uvidět řešení toho, co ho trápilo.
Uvolněním starých zátěží se člověk dostává zpět do rovnováhy. Cítí se lépe, uvolněněji, klidněji, vyrovnaněji, může lehčeji dosáhnout svého cíle, přijmout nové životní výzvy, překročit své komfortní zóny, uvidět možnosti řešení tam, kde se domníval, že nemá možnost volby, a dosáhnout tak pokroku nebo vyřešení svého problému. Je to také cesta k poznání, rozvoji a používání svých vrozených schopností, tedy k rozvoji své vlastní osobnostní jedinečnosti. 
Během konzultací pracuji s níže uvedeným metodami, které se vyznačují svou jemností a účinností.
Protože psychika a fyzické tělo spolu neodmyslitelně souvisí, nabízím ještě:
Dovolte mi Vás uvítat na stránkách studia Balance...
Komunikace
zmírnění nebo vymizení nepříjemných pocitů a problémů v komunikaci jako např. tréma, zakoktávání, velká nervozita ovlivňující výkon,
problém s očním kontaktem, stud, "knedlík v krku",...
problém se vyjádřit před více lidmi,
strachy spojené s vystupováním před více lidmi nebo vyjádřením svého názoru

Zdraví

zlepšení obtíží souvisejících se stresem - jako např.: nespavost, únava, alergie, migrény, zmírnění chronické bolesti, stravovací a zažívací problémy...


Problémy spojené s učením a školou
zmírnění nebo vymizení poruch učení - zlepšení čtení, psaní, soustředěnosti, motoriky
zlepšení paměti,
zmírnění hyperaktivity,
vymizení strachů spojených se školou, s výkonem, autoritami, vrstevníky...
zlepšení přijímání nových informací
tréma
zlepšení řečových problémů

Podnikání

problémy spojené s výkonem a prosperitou,
problémy v managementu a řízení,
časté konflikty na pracovišti, napjatá pracovní atmosféra
opakující se finanční problémy,
stagnace,
strach ze ztráty, z dluhu, z konkurence ...
- více zde - firemní systemické poradenství


Konzultace lidem pomáhají uvolnit stres a napětí a jako "vedlejší efekt" lidé dosáhli také pokroku nebo vyřešení svého problému v oblastech:

Rodina a vztahy
partnerské vztahy a komunikace, vztahy s dětmi, s rodiči

Práce
poklidnější zvládání stresových situací a konfliktů,
realizování cílů bez zbytečných obav či přehnaného úsilí,
schopnost dotahovat věci do konce, konec prokrastinace,
problematické pracovní vztahy,
zlepšení výkonnosti, koncentrace, vnímavosti,
více nových nápadů, vlastní originalita a kreativita,
zvládání emocí, aniž by znehodnocovaly výkon,
vymizení strachů souvisejících s výsledkem práce, z chyby,
ze zodpovědnosti, ze selhání, z neúspěchu, z autorit, z nedokonalosti...
přehnaný perfekcionismus,
otázky ohledně sebedůvěry a sebehodnoty,
pocit frustrace, marnosti, bezmoci,
vymizení strachu z verbálního projevu před více lidmi,
zlepšení organizace práce,
zlepšeních komunikačních schopnost
vybalancování času mezi osobním a pracovním životem,
rovnováha mezi prací a odpočinkem,
stagnace, vyhoření, nedostatek motivace v pracovní oblasti,
problematická komunikace (nadřízený, podřízený, tým...),
schopnost říkat ne, stanovení si vlastních hranic bez zbytečné agresivity,
zvýšení EQ,
finanční nezávislost,
limitující finanční přesvědčení,
ne-schopnost uvolnit se a odpočívat,
nízká efektivita vzhledem k vynaloženému úsilí
apod.

Rozvoj osobnosti
nedostatek sebedůvěry a pochybnosti o sobě,
různé typy strachů, úzkost,
ujasnění si otázek kolem vlastní hodnoty,
schopnost uhlídat si své hranice a říct ne,
větší kreativita a originalita,
nepřiměřené reakce, které si člověk uvědomí, ale příště to udělá stejně,
iracionální pocity viny
nerovnováha v dávání a přijímání
neschopnost přijmout ocenění
konec závislosti na tom, co řeknou nebo si myslí druzí,
konec strachu ze změny,
vymizení strachu např. z řízení auta, z výšek, z létání, ze samoty,
z odloučení, z vody, z lidí, z něčeho konkrétního nebo neznámého...,
zlepšení komunikace se svým okolím - více empatie, porozumění,
zlepšení výkonu ve sportu
neproduktivní a sebesabotující vzorce myšlení,
problémy v komunikaci, v seznamování,
apod.
Články z BLOGU STUDIA BALANCE

- O úspěchu
- Fakta vs. přesvědčení
- Co si vybrat? Zdraví, lásku nebo úspěch?
- EQ a její výhody
- Příklady z mé praxe
- O finančních přesvědčeních
- Klíče k žádoucím výsledkům aneb jak správně definovat svůj cíl?pokud právě procházejí životním obdobím, kdy se jim v osobním anebo profesním životě nedaří tak, jak by chtěli, a potřebují pomoci se změnou,
lidé, kteří opakovaně v souvislosti s určitými situacemi prožívají nepříjemné pocity, které jsou pro ně zatěžující, a potřebují pomoci je uvolnit a sami to nedokáží. Může se jednat např. o různé strachy, které se neustále vrací, obavy, úzkost, pochybnosti, hněv, frustraci, přetížení, nízkou sebedůvěru, méněcennost, trému, nesoustředěnost, stagnaci, bezmoc, nedostatek energie, pocity nemilovanosti, neúspěchu, vyčlenění, opakované stresové situace v komunikaci, ve vztazích, v zaměstnání...
lidé, kteří si uvědomili, že právě změnou svého myšlení mohou jít snadněji ke svým cílům a potřebují pomoci najít neproduktivní a limitující vzorce myšlení, aby je mohli přeměnit v produktivní a přínosné, a dosáhnout tak lehčeji svého cíle,
děti, které potřebují pomoci s problémy, které jsou spojené s učením a školou obecně,
firmy, podnikatelé, týmy anebo vedoucí pracovníci, kteří potřebují najít fungující řešení určitého pracovního problému - více zde: systemické poradenství pro podnikatele a firmy.

Žít spokojený život.

Studio osobního a profesního rozvoje
Lenka Ilečková

© Studio Balance, Lenka Ilečková