Poruchy učení

- dítě, které se neučí tak, jak by vzhledem ke svému potenciálu mohlo, nestíhá vnímat vykládané učivo, učení mu jde pomalu,
- dítě, které nechápe některé informace i přesto, že mu byly několikrát vysvětleny,
- dítě, které má problém s matematikou, psaním, čtením, vnímáním a pochopením textu, zaměňuje písmena, má problémy
  s  koncentrací, prožívá strachy v souvislosti se školou a výkonem,
- dítě, které se naučí, ale při testu "vybouchne",
- dítě, které ve škole přehnaně vyrušuje, či naopak se vyhýbá jakémukoliv zapojení....

Tyto a další reakce vymezují tzv. potíže s učením a ovlivňují každého. Netýkají se pouze dětí.

Velmi často se stává, že konvenční metody nefungují, a dítě dostane "nálepku" hloupého, zlobivého, nespolupracujícího..., což problém nevyřeší a u dítěte ještě posílí jeho negativní představu o sobě - nejsem dost dobrý/á, nezasloužím si..., stejně ničeho nikdy nedosáhnu, nemá to smysl...  Ztrácí motivací motivaci i naději na změnu.
Tak tomu ale ve skutečnosti nemusí vůbec být. Dříve byly učební dysfunce přičítány léziím (oddělení tkáně) v mozku. Za poruchami učení ve skutečnosti stojí nesprávná komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou a obvykle též mezi přední a zadní částí mozku v důsledku prožitého  emocionálního traumatu nebo stresu prožitého v minulosti.
Základem potíží s učením je tedy strach, bolest anebo strach z bolesti, kterou jsme kdysi prožili a už nikdy ji nechceme prožít znovu. To nás potom přinutí "vypnout", protože náš mozek je naprogramován primárně na "přežití" a vyhodnocuje tenkrát jako by to bylo nyní. A tak mozek ve stresu při psaní, čtení, počítání... funguje na zlomek kapacity, než by fungoval beze stresu.

Co se děje v mozku a těle ve stresu - tedy i u dítěte, když je pro něho učení a škola stresorem?

V mozku existuje oblast, která je zodpovědná za naše fyzické přežití. Nachází se na levém spánkovém laloku. V reakci na stres mozek uvolní do krevního řečiště stresové hormony. Tyto chemické látky stáhnou vnější kapiláry našeho cévního systému, soustředí zásobu krve v hrudní oblasti a v dlouhých svalech, aby se tělo mohlo zúčastnit "boje nebo útěku" právě za účelem "přežití".
Tento základní proces se odehrává nejen v těle, ale také v mozku. Vnější kapiláry se stáhnou a soustředí zásobu krve v těch částech mozku, které mají na starosti fyzické přežití.
Často má člověk ve stresu pocit jakoby ztuhnutí, což znamená, že naše tělo snížilo citlivost právě za účelem přípravy na přežití. Avšak ve chvíli, kdy toto nastane, nejsme schopni jasně myslet, neboť se razantně sníží funkce předního mozku, který hraje  právě v učení důležitou roli, dojde k "vyblokování" celé pravé  hemisféry a do popředí se dostává zadní mozek - oblast, kde máme "zapsány" předchozí traumatické i radostné zkušenosti. Náš mozek pak funguje pouze na zlomek své kapacity a my nedokážeme logicky a kreativně myslet, pouze reagovat, cítíme se bezmocní,  sníží se schopnost vnímat, koncentrovat, nalézat řešení - tedy i číst či psát bez chyby, nalézt řešení v matematice...

Protože metoda 3in1 Concepts-systém one brain se zaměřuje právě na uvolnění emocionálního stresu - strachu a dalších nepříjemných pocitů, je přínosná také při řešení problémů spojených s učením.


© Studio Balance, Lenka Ilečková
Studio Lenky Ilečkové
Pro životní spokojenost a osobní štěstí.