Obvyklá témata konzultací

VZTAHY
partnerské, s dětmi, s rodiči, v zaměstnání, sami k sobě

NEPŘÍJEMNÉ POCITY
nízká sebedůvěra, pochybnosti o sobě, pocit nejsem dost dobrá/dobrý, pocit odloučení, pocit osamocení
strachy (ze zkoušek, z lidí, ze smrti, z rozhodnutí, z nemoci, ze zodpovědnosti
z neúspěchu/úspěchu, přehnaný strach o  někoho blízkého,  z konfliktu, z něčeho konkrétního
či neznámého, z opačného pohlaví, z komunikace, strach řídit auto, z létání, z neúspěchu, z chyby... )
úzkosti, panika
problémy s dáváním a přijímáním, problém se ocenit
opakující se pocity viny, aniž by k tomu byl racionální důvod
přílišná lítostivost, návaly vzteku, nerozhodnost, chorobná žárlivost
chybějící radost a naplnění v životě
splín, noční můry, velké výkyvy nálad
opakující se pocity studu a hanby bez racionálního opodstatnění
chronická únava
nepřiměřené reakce, které si člověk uvědomuje, ale příště to nedokážete udělat jinak
problém vyrovnat se s velkými životními změnami (trauma, rozvod, potrat, ztráta někoho
blízkého, nástup do zaměstnání po mateřské dovolené...)
zajídání negativních emocí a tím pádem většinou problémy shodit kila navíc
neschopnost dosahovat svých cílů, nutnost přílišného snažení anebo naopak odkládání úkolů a povinností
problém dokončovat začaté úkoly
nepřiměřená vznětlivost a opakující se pocit viny
odkládání povinností a úkolů (prokrastinace)
problémy ohledně rolí muž vs. žena a z toho praměnící neshody, chybějící ocenění
problémy se seznamováním a navazováním konktaktu s lidmi stejného nebo opačného pohlaví
závislosti (jídlo, alkohol, káva, kouření, automaty...)
zlozvyky
umět si uhlídat své hranice, naučít se říkat ne bez nepříjemných pocitů


PROBLÉMY V KOMUNIKACI
tréma, zakoktávání, velká nervozita a napětí ovlivňující výkon
problém s očním kontaktem, stud...
problém se vyjádřit před více lidmi, problémy s vystupováním před více lidmi
strach se prosadit či vyjádřit svůj názor, pocit "knedlíku v krku"

PROBLÉMY SPOJENÉ S UČENÍM A ŠKOLOU

problém se soustředit
poruchy učení - dysfunkce
problémy s chováním dítěte ve škole k autoritám, ke spolužákům
strachy spojené s výkonem, strachy spojené se školou, zapomínání háčků a čárek při diktátu...

TÉMATA SOUVISEJÍCÍ S DĚTMI
z pohledu rodiče poblematické chování dítěte k vrstevníkům, vůči rodičům, samo k sobě
opakující se nepřiměřené reakce dítěte (vztek, žárlivost, lítostivost, agresivita, vzdor...)
nezdravá závislost na mamince
hyperaktivita, koncentrace, tréma, koktání, zadrhávání
podpora rodičů a vztahů v rodině s autistickým dítětem
špatná koordinace pohybů, opožděný motorický vývoj
alergie, poruchy imunity, astma, oční vady,
opakované záněty spojivek, nespavost,
poruchy trávení a vyprazdňování, potravinové alergie a přecitlivělost, ekzém
žaludeční neuróza, noční pomočování                                                 
problémy chování po rozvodu rodičů
zlozvyky, noční můry, strachy
vztahy sourozenců

PRACOVNÍ TÉMATA
komplikované pracovní vztahy
nerovnováha mezi osobním a pracovním životem, workoholismus a sklony k němu•
nerovnováha mezi prací a odpočinkem, problém "vypnout" a odpočívat
stagnace v profesním životě
problémy vyjít s autoritami
opakované neúspěchy v podnikání či finanční ztráty
strachy související s výkonem práce, s úspěchem/neúspěchem...
strach, že dojde při práci k chybě
strachy v souvislosti se zodpovědností
strachy založené na zkušenosti se šikanou v zaměstnání
opakované neúspěchy při přijímacím pohovoru
prokrastinace - vědomé vyhýbání se povinnostem a odkládání úkolů
sebedůvěra, sebeprosazení, sebehodnota - strach se ocenit, limitující přesvěčení ohledně peněz
vyhoření, ztráta motivace
opakované neshody v týmu ovlivňující výkon
problémy s dodavateli a odběrateli
problémy se získáváním zakázek/klientů
opakující se finanční problémy
strach jednat s lidmi
strach komunikovat na firemní poradě
zvládání vypjatých situací, strach z prezentace, z verbálního projevu,
strach jít ven ze svým nápadem
problémy zvládnout vedení týmu
náhlá ztráta klientů
organizace času - pocit "nestíhám", strach, že něco nestihnu


A DALŠÍ
přejídání, anorexie, bulimie
nedařící se otěhotnění
blok v intimním životě
strach z nemocí, které se opakují generačně
alergie, přecitlivělost na různé potraviny, astma, střevní problémy, celiakie, ekzém, migrény...
psychosomatické problémy, chronická bolest bez klinické příčiny

Studio Lenky Ilečkové

Cílem je životní spokojenost, vnitřní klid, vyrovnanost, zdraví, radost, fungující vztahy...