Obvyklá témata konzultací

VZTAHY
partnerské, s dětmi, s rodiči, v zaměstnání, sami k sobě

NEPŘÍJEMNÉ POCITY
nízká sebedůvěra, pochybnosti o sobě, pocit nejsem dost dobrá/dobrý, pocit odloučení, pocit osamocení
strachy (ze zkoušek, z lidí, ze smrti, z rozhodnutí, z nemoci, ze zodpovědnosti
z neúspěchu/úspěchu, přehnaný strach o  někoho blízkého,  z konfliktu, z něčeho konkrétního
či neznámého, z opačného pohlaví, z komunikace, strach řídit auto, z létání... )
úzkosti, panika
opakující se pocity viny, aniž by k tomu byl racionální důvod
přílišná lítostivost, návaly vzteku, nerozhodnost, chorobná žárlivost
chybějící radost a naplnění v životě
splín, noční můry, velké výkyvy nálad
opakující se pocity studu a hanby bez racionálního opodstatnění
chronická únava
nepřiměřené reakce, které si člověk uvědomuje, ale příště to nedokážete udělat jinak
problém vyrovnat se s velkými životními změnami (trauma, rozvod, potrat, ztráta někoho
blízkého, nástup do zaměstnání po mateřské dovolené...)
zajídání negativních emocí a tím pádem většinou problémy shodit kila navíc
neschopnost dosahovat svých cílů, nutnost přílišného snažení anebo naopak odkládání úkolů a povinností
problém dokončovat začaté úkoly
nepřiměřená vznětlivost a opakující se pocit viny
odkládání povinností a úkolů (prokrastinace)
problémy ohledně rolí muž vs. žena a z toho praměnící neshody, chybějící ocenění
problémy se seznamováním a navazováním konktaktu s lidmi stejného nebo opačného pohlaví
závislosti (jídlo, alkohol, káva, kouření, automaty...)
zlozvyky
umět si uhlídat své hranice, naučít se říkat ne bez nepříjemných pocitů


PROBLÉMY V KOMUNIKACI
tréma, zakoktávání, velká nervozita ovlivňující výkon
problém s očním kontaktem, stud...
problém se vyjádřit před více lidmi, problémy s vystupováním před více lidmi
strach se prosadit či vyjádřit svůj názor, pocit "knedlíku v krku"

PROBLÉMY SPOJENÉ S UČENÍM A ŠKOLOU

problém se soustředit
poruchy učení - dysfunkce
problémy s chováním dítěte ve škole k autoritám, ke spolužákům
strachy spojené s výkonem, strachy spojené se školou, zapomínání háčků a čárek při diktátu...

TÉMATA SOUVISEJÍCÍ S DĚTMI
z pohledu rodiče poblematické chování dítěte k vrstevníkům, vůči rodičům, samo k sobě
opakující se nepřiměřené reakce dítěte (vztek, žárlivost, lítostivost, agresivita, vzdor...)
nezdravá závislost na mamince
hyperaktivita, koncentrace, tréma, koktání, zadrhávání
podpora rodičů a vztahů v rodině s autistickým dítětem
špatná koordinace pohybů, opožděný motorický vývoj
alergie, poruchy imunity, astma, oční vady,
opakované záněty spojivek, nespavost,
poruchy trávení a vyprazdňování, potravinové alergie a přecitlivělost, ekzém
žaludeční neuróza, noční pomočování                                                 
problémy chování po rozvodu rodičů
zlozvyky, noční můry, strachy
vztahy sourozenců

PRACOVNÍ TÉMATA
komplikované pracovní vztahy
nerovnováha mezi osobním a pracovním životem, workoholismus a sklony k němu•
nerovnováha mezi prací a odpočinkem, problém "vypnout" a odpočívat
stagnace v profesním životě
problémy vyjít s autoritami
opakované neúspěchy v podnikání
strachy související s výkonem práce, s úspěchem/neúspěchem...
strach, že dojde při práci k chybě
strachy v souvislosti se zodpovědností
strachy založené na zkušenosti se šikanou v zaměstnání
opakované neúspěchy při přijímacím pohovoru
prokrastinace - vědomé vyhýbání se povinnostem a odkládání úkolů
sebedůvěra, sebeprosazení, sebehodnota - strach se ocenit, limitující přesvěčení ohledně peněz
vyhoření, ztráta motivace
opakované neshody v týmu ovlivňující výkon
problémy s dodavateli a odběrateli
problémy se získáváním zakázek/klientů
opakující se finanční problémy
strach jednat s lidmi
strach komunikovat na firemní poradě
zvládání vypjatých situací, strach z prezentace, z verbálního projevu,
strach jít ven ze svým nápadem
problémy zvládnout vedení týmu
náhlá ztráta klientů
organizace času - pocit "nestíhám" , strach, že něco nestihnu


DALŠÍ
přejídání, anorexie, bulimie
nedařící se otěhotnění
blok v intimním životě
strach z nemocí, které se opakují generačně
alergie, přecitlivělost na různé potraviny, astma, střevní problémy, celiakie, ekzém, migrény...
psychosomatické problémy, chronická bolest bez klinické příčiny

Studio Lenky Ilečkové
Uvolnění negativního stresu a emocionálního napětí
Řešení učebních dysfunkcí
Rozvoj osobnosti
Firemní a  výkonnostní poradenství (koučink)
Firemní semináře
Masáže - klasické/sportovní/relaxační
Tejpování elastickými páskami - MTC CureTape