Systemické poradenství - firemní konstelace

Systemické poradenství - firemní konstelace - patří k efektivním metodám, které slouží k nalezení řešení týkajících se konkrétních problémů v podnikání, v týmu, při vedení lidí, v potenciálu výrobků či služeb, při finančních problémech...

Firemní konstelace mají své kořeny v Německu. Rozvinul je známý německý psychoterapeut  Bert Hellinger z rodinných konstelací, protože zaznamenal, že i ve firemní struktuře platí podobná systemická pravidla jako v rodině.

Jak probíhá firemní konstelace:


Na začátku sezení si klientem vydefinujeme problém/cíl, na kterém má zájem pracovat. Poté klient s podporou facilitátora rozestaví názorně v prostoru svou vnitřní představu konkrétního problému. Tímto prostorovým rozestavěním vycházejí postupně najevo skryté neharmonické vazby, souvislosti a destruktivní dynamiky, které nejsou na první pohled klientovi vůbec zřejmé, avšak způsobují nerovnováhu - tedy problém.

Ve druhé fázi konzultace podporuje facilitátor za využití znalostí tzv. systemických pravidel klienta tak, aby objevil, co systému (firmě, týmu, organizaci) pomůže, aby se vrátil do rovnováhy a mohl dobře fungovat. Je to fáze, kdy klient sám přichází na vhodné řešení.

Pro klienta je tento způsob práce přínosný také v tom, že pozná a pochopí souvislosti, které ovlivňují každý systém/celek = rodinu, firmu, tým, organizační složku.

Rozestavění problému a nalezení řešení může probíhat na tzv. konstelační desce, nebo pomocí konstelačních papírů.
Díky jedinečné kombinaci s metodou  3in1 Concepts (dřívější označení kineziologie one brain)  dokáže tento způsob práce přesně identifikovat skrytý problém a stává se efektivnějším při řešení.


Při jakých otázkách je dobré systemické poradentví využít:

malý příliv nebo ztráta zákazníků, opakující se finanční problémy
opakující se problémy v týmu, neschopnost spoupráce
reklama nefunguje
opakující se negativní "náhody" v podnikání
stagnace firmy bez zjevné příčiny, nízká prosperita firmy
časté konflikty na pracovišti, nefunkční komunikace a špatná pracovní atmosféra
chybějící motivace spolupracovníků, zaměstnanců
fluktuace zaměstnanců
opakující se problémy s odběrateli/dodavateli
šikana/mobbing
neschopnost realizace nápadů, tzn. "jít s nimi ven"a prosadit se
dlouhodobé nedosahování stanovených cílů
otázky ohledně nejistoty v zásadních rozhodnutích
potíže s financemi, opakující se dluhy či finanční ztráty
potenciál produktu nebo služeb
limitující přesvědčení ohledně peněz

nefungující firemní hierarchie a dalšíStudio Lenky Ilečkové

Cílem je životní spokojenost, vnitřní klid, vyrovnanost, zdraví, radost, fungující vztahy...