Firemní konstelace

Firemní konstelace = firemní systemické poradenství patří k nástrojům, které slouží k nalezení řešení týkajících se konkrétních problémů v podnikání, v týmu, při vedení lidí, v potenciálu výrobků či služeb anebo při finančních problémech. Tato metoda pochází z Německa a rozvinul ji známý německý psychoterapeut Bert Hellinger z rodinných konstelací, protože zjistil, že ve firemní struktuře platí podobná vnitřní pravidla a zákonitosti jako v rodinném systému.

Zjednodušeně řečeno se jedná o pohled na celek. Všichni patříme k určitým celkům, kdy celkem je např. rodina, partnerský vztah, tým lidí ve firmě, organizační složka firmy, firma, stát. Pokud je v určitém celku nerovnováha, (jsou někde někým nebo něčím porušována tzv. systemická pravidla = vnitřní pravidla celku),  vzniká problém.  Pro nalezení řešení se tedy v systemickém poradenství zaměřujeme právě na celek (systém) a ne pouze na individuální problém. To pomáhá lépe a komplexněji pochopit souvislosti problému a tím pádem i lépe najít žádoucí řešení.
Kdo rozumí těmto skrytým pravidlům systému (celku) a dokáže je vnímat, dokáže se lépe řídit, vést a motivovat, je obecně úspěšnější, stává se skutečným leadrem.

Ve firemním systemickém poradenství jde ruku v ruce pohled na jednotlivce i na celek. Je to stejné jako při týmovém sportu -  vzájemná spolupráce hráčů, jejich motivace i přístup trenéra hrají velmi důležitou roli. Pokud budou hráči na sebe naštvaní, soupeřiví mezi s sebou, nejednotní, jejich vlastní ego "ukázat se" bude silnější než týmová hra, ztrácí takový celek šanci na úspěch. Stejně i trenér, pokud se nebude zabývat individualitou každého z nich, jen teorií hry, nebude celek správně funkční. Totéž platí i o firemním prostředí. K úspěšnému řízení firmy/týmu = lidí je důležité vědět, co je opravdu tím, co hýbe jejich myslí a hlavně srdcem. Skutečný úspěch firmy spočívá v sázce na lidskou stránku, na dobré mezilidské vztahy, spokojenost a cíl každého jednotlivého zaměstnance.

Jak probíhá konzultace s touto metodu:

Na začátku sezení si klientem vydefinujeme problém/cíl, na kterém má zájem pracovat. Poté klient s podporou facilitátora rozestaví názorně v prostoru svou vnitřní představu daného problému. Tímto prostorovým rozestavěním vycházejí postupně najevo skryté disharmonické vazby a souvislosti, které nejsou na první pohled klientovi vůbec zřejmé, avšak způsobují v systému nerovnováhu - tedy problém.

Ve druhé fázi konzultace podporuje facilitátor za využití znalostí tzv. systemických pravidel klienta tak, aby objevil, co systému (firmě, týmu, organizaci) pomůže, aby se vrátil do rovnováhy a mohl dobře fungovat. Je to fáze, kdy klient sám přichází na vhodné řešení.

Rozestavění problému a nalezení řešení může probíhat na tzv. konstelační desce pomocí figurek, nebo pomocí konstelačních papírů.
V souvislosti se systemickým firemním poradenstvím Vám mohu nabídnout ještě kombinaci s metodou kineziologie one brain. Díky této jedinečné kombinaci totiž dokážeme společně vcelku rychle a přesně identifikovat skrytý problém a být také efektivnější při jeho zpracování.


Témata, při jejichž řešení je systemické poradenství vhodnou volbou:
problémy v managementu a řízení,

časté konflikty na pracovišti,
nefunkční komunikace a špatná pracovní atmosféra,
opakující se "náhody" v chodu firmy či podnikání
nastavení fungující hiearchie,
stagnace, reklama nefunguje, chybí motivace,
konflikty mezi majiteli,
šikana/mobbing,
opakující se finanční problémy anebo ztráty,
problémy s odbytem výrobků nebo služeb,
problémy v týmové spolupráci,
problémy spojené s prosperitou a výkonem,
nízká efektivita v rámci vynaloženého úsilí,
nastavení firemních hodnot pro dobrou pracovní atmosféru a výsledky
apod.

© Studio Balance, Lenka Ilečková