© Studio Balance, Lenka Ilečková
 
Systemické poradenství pro podnikatele a firmy

Mnohé firmy se opakovaně potýkají s problémy jako např. časté konflikty na pracovišti, nefunkční komunikace a špatná pracovní atmosféra, problémy s prosperitou, efektivitou, výkonem, potenciálem výrobků či služeb, opakované finanční ztráty, nefungující reklama či otázky ohledně motivace, fluktuace zaměstnanců apod... Majitelé firem anebo manažery, jejichž úkolem je tyto problémy řešit, se pak dostávají do tlaku a velmi stresující situace.

Řešení je možné objevit díky jinému úhlu pohledu...
Firemní systemické poradenství patří k nástrojům, které slouží k nalezení řešení týkajících se konkrétních problémů v podnikání, v týmu, při vedení lidí, v potenciálu výrobků či služeb anebo při finančních problémech. Tato metoda pochází z Německa a rozvinul ji známý německý psychoterapeut Bert Hellinger z rodinných konstelací, protože zjistil, že ve firemní struktuře platí podobná vnitřní pravidla a zákonitosti jako v rodinném systému.
Zjednodušeně řečeno se jedná o pohled na celek. Všichni patříme k určitým celkům, kdy celkem je např. rodina, partnerský vztah, tým lidí ve firmě, organizační složka firmy, firma, stát. Pokud je v určitém celku nerovnováha, (jsou někde někým nebo něčím porušována tzv. systemická pravidla = vnitřní pravidla celku),  vzniká problém.  Pro nalezení řešení se tedy v systemickém poradenství zaměřujeme právě na celek (systém) a ne pouze na individuální problém. To pomáhá lépe a komplexněji pochopit souvislosti problému a tím pádem i lépe najít žádoucí řešení.
Jednotlivci a lidé nejen z podnikatelského prostředí, kteří rozumí těmto skrytým pravidlům systému (celku), se lépe rozhodují, lépe řídí a motivují, obecně jsou úspěšnější, protože dokáží ve své práci uplatnit skutečný leadership.
Ve firemním systemickém poradenství jde ruku v ruce pohled na jednotlivce i na celek. Je to stejné jako při týmovém sportu -  vzájemná spolupráce hráčů, jejich motivace i přístup trenéra hrají velmi důležitou roli. Pokud budou hráči na sebe naštvaní, soupeřiví mezi s sebou, nejednotní, jejich vlastní ego "ukázat se" bude silnější než týmová hra, ztrácí takový celek šanci na úspěch. Stejně i trenér, pokud se nebude zabývat individualitou každého z nich, jen teorií hry, nebude celek správně funkční. Totéž platí i o firemním prostředí. K úspěšnému řízení firmy/týmu = lidí je důležité vědět, co je opravdu tím, co hýbe jejich myslí a hlavně srdcem. Úspěšné firmy vsází na lidskou stránku, na dobré mezilidské vztahy, spokojenost a cíl každého jednotlivého zaměstnance.
I zdánlivě složité věci mohou mít jednoduché řešení!
Jak probíhá konzultace s touto metodu:
Na začátku sezení si klientem vydefinujeme problém/cíl, na kterém má zájem pracovat. Poté klient s podporou facilitátora rozestaví názorně v prostoru svou vnitřní představu daného problému. Tímto prostorovým rozestavěním vycházejí postupně najevo skryté disharmonické vazby a souvislosti, které nejsou na první pohled klientovi vůbec zřejmé, avšak způsobují v systému nerovnováhu - tedy problém.

Ve druhé fázi konzultace podporuje facilitátor za využití znalostí tzv. systemických pravidel klienta tak, aby objevil, co systému (firmě, týmu, organizaci) pomůže, aby se vrátil do rovnováhy a mohl dobře fungovat. Je to fáze, kdy klient sám přichází na vhodné řešení.

Rozestavění problému a nalezení řešení může probíhat na tzv. konstelační desce pomocí figurek, nebo pomocí konstelačních papírů.
V souvislosti se systemickým firemním poradenstvím Vám mohu nabídnout ještě kombinaci s metodou kineziologie one brain. Díky této jedinečné kombinaci totiž dokážeme společně vcelku rychle a přesně identifikovat skrytý problém a být také efektivnější při jeho zpracování.
Témata, při jejichž řešení je systemické poradenství vhodnou volbou:
problémy v managementu a řízení,

časté konflikty na pracovišti,
nefunkční komunikace a špatná pracovní atmosféra,
opakující se "náhody" v chodu firmy či podnikání
nastavení fungující hiearchie,
stagnace, reklama nefunguje, chybí motivace,
konflikty mezi majiteli,
šikana/mobbing,
opakující se finanční problémy anebo ztráty,
problémy s odbytem výrobků nebo služeb,
problémy v týmové spolupráci,
problémy spojené s prosperitou a výkonem,
nízká efektivita v rámci vynaloženého úsilí,
nastavení firemních hodnot pro dobrou pracovní atmosféru a výsledky
apod.
Studio Balance - Lenka Ilečková
Divadelní 8 (3. patro), Jihlava

tel. 605 828 699 po-pá 8:00 - 16:00
info-cestakcili(zavináč)seznam.cz