Systemické poradenství pro podnikatele a firmy

Stále častěji se ve firmách vyskytují problémy jako např. problémy v managementu a řízení, časté konflikty na pracovišti, nefunkční komunikace a špatná pracovní atmosféra, problémy s prosperitou, efektivitou, výkonem, potenciálem výrobků či služeb, opakované finanční ztráty.
Pro majitele firem anebo manažery, jejichž úkolem je tyto problémy řešit, je to většinou ubíjející, bere jim to mnoho času a energie, a často tápou, co by mohlo být tím fungujícím řešením.


Řešení lze získat díky jinému úhlu pohledu...

Firemní systemické poradenství patří k nástrojům, které slouží k nalezení řešení týkajících se konkrétních problémů v podnikání, v týmu, při vedení lidí, v potenciálu výrobků či služeb anebo při finančních problémech. Tato metoda pochází z Německa a rozvinul ji známý německý psychoterapeut Bert Hellinger z rodinných konstelací, protože zjistil, že ve firemní struktuře platí podobná vnitřní pravidla a zákonitosti jako v rodinném systému.
Zjednodušeně řečeno se jedná o pohled na celek. Všichni patříme k určitým celkům, kdy celkem může být rodina, partnerský vztah, tým v našem zaměstnání, organizační složka firmy, firma, stát. Pokud je v určitém celku nerovnováha, (jsou někde někým nebo něčím porušována tzv. systemická pravidla = vnitřní pravidla celku),  vzniká problém.  Pro nalezení řešení se tedy v systemickém poradenství zaměřujeme právě na celek (systém) a ne pouze na individuální problém. To pomáhá lépe a komplexněji pochopit souvislosti problému a tím pádem i lépe najít žádoucí řešení.
Jednotlivci a lidé z podnikatelského prostředí, kteří rozumí těmto pravidlům, se lépe rozhodují, lépe řídí a motivují, dokáží ve své práci uplatnit skutečný leadership.
Jak probíhá konzultace s touto metodu:
Na začátku sezení si klientem vydefinujeme problém/cíl, na kterém má zájem pracovat. Poté klient s podporou facilitátora rozestaví názorně v prostoru svou vnitřní představu daného problému. Tímto prostorovým rozestavěním vycházejí postupně najevo skryté disharmonické vazby a souvislosti, které nejsou na první pohled klientovi vůbec zřejmé, avšak způsobují v systému nerovnováhu - tedy problém.

Ve druhé fázi konzultace podporuje facilitátor za využití znalostí tzv. systemických pravidel klienta tak, aby objevil, co systému (firmě, týmu, organizaci) pomůže, aby se vrátil do rovnováhy a mohl dobře fungovat. Je to fáze, kdy klient sám přichází na vhodné řešení.

Rozestavění problému a nalezení řešení může probíhat na tzv. konstelační desce pomocí figurek, nebo pomocí konstelačních papírů.
Díky jedinečné kombinaci s metodou kineziologie one brain dokáže tento způsob práce jemně, vcelku rychle a přesně identifikovat skrytý problém a stává se také efektivnějším při jeho zpracování. Autory tohoto jedinečného přístupu jsou Dr. Arnold Polivka a Eva Polivka - lektoři a terapeuti žijící a pracující v Rakousku.
© Studio Balance, Lenka Ilečková
Témata, při jejichž řešení je firemní systemické poradenství vhodnou volbou:
problémy v managementu a řízení,

časté konflikty na pracovišti,
nefunkční komunikace a špatná pracovní atmosféra,
opakující se "náhody" v chodu firmy či podnikání
nefungující hiearchie,
stagnace, reklama nefunguje, chybí motivace,
konflikty mezi majiteli,
šikana/mobbing,
opakující se finanční problémy anebo ztráty,
problémy s odbytem výrobků nebo služeb,
problémy v týmové spolupráci,
problémy spojené s prosperitou a výkonem,
nízká efektivita v rámci vynaloženého úsilí,
apod.
Ve firemním systemickém poradenství jde ruku v ruce pohled na jednotlivce i na celek. Je to stejné jako při týmovém sportu -  vzájemná spolupráce hráčů, jejich motivace i přístup trenéra hrají důležitou roli. Pokud budou hráči na sebe naštvaní, soupeřiví mezi s sebou, nejednotní, jejich vlastní ego "ukázat se" bude silnější než týmová hra, ztrácí takový celek šanci na úspěch. Stejně i trenér, pokud se nebude zabývat individualitou každého z nich, jen teorií hry, nebude celek správně funkční. Totéž platí i o firemním prostředí. K úspěšnému řízení firmy/týmu = lidí je důležité vědět, co je opravdu tím, co hýbe jejich myslí a hlavně srdcem. Úspěšné firmy vsází na lidskou stránku, na dobré mezilidské vztahy, spokojenost a cíl každého jednotlivého zaměstnance.
Studio Lenky Ilečkové
Pro životní spokojenost a osobní štěstí.