Stressmanagement

Stressmanagement představuje různé postupy a techniky, které lidem pomohou se zdravě vypořádat s negativním stresem a ukáží, jak mohou se svým stresem a negativními emocemi pracovat, aby se co nejméně odrážely na kvalitě života - v osobních a pracovních vztazích, v komunikaci, na zdraví...

Stejně jako auto má svůj motor, i my sami máme v životě pomyslný motor. Tím jsou právě naše emoce. Protože na základě toho, jak se momentálně cítíme, se také rozhodujeme a jednáme. V souvislosti se stresem a negativními emocemi je třeba ještě dodat, že pokud jsme ve stresu a v napětí, náš mozek funguje pouze na zlomek své kapacity. Je to dáno jeho fyziologií. Znamená to, že ve stresu jsme schopni pouze reagovat a ne logicky a kreativně myslet. Ztrácíme nejen zdravý nadhled, ale také i přístup ke svému vrozenému potenciálu, kreativitě, nápadům, zdravé logice.
Pokud tedy rozumíme svým emocím a spouštěčům stresu a umíme s nimi pracovat, můžeme prožívat svůj život v osobní a profesní rovině mnohem spokojeněji, radostněji a zdravěji.
Spolupráce je možná formou individuálních konzultací nebo týmových seminářů.
Každá konzultace v rámci stresmanagementu je šitá klientovi na míru. Protože to, co platí pro jednoho, nebude nutně platit pro druhého. Každý z nás je jedinečný a stres, jeho příčiny a reakce na stresory se u každého z nás liší.


Co můžete vzájemnou spoluprácí získat:
• úleva od stresu a negativních emocí v souvislosti s konkrétním řešeným tématem
• nalezení a zpracování spouštěčů negativního stresu v rámci konkrétního tématu
• uvědomění si vlivu negativního stresu v časové ose minulost, přítomnost a budoucnost na svůj život a své cíle
• naučení se vhodné techniky k uvolnění momentálního stresu
• naučení se vhodně techniky relaxace založené na propojení "mysli a těla"
• naučení se vhodné techniky pro přerámování prožité negativní situace
• nový vhled na konkrétní téma přináší uvědomění si nových možností řešení


Zkušenosti ukazují, že lidé, kteří se naučili rozumět svým emocím a umí s nimi pracovat, dosahují svých cílů mnohem snadněji a za použití menšího úsilí, jsou šťastnější a spokojenější. Jejich vnitřní spokojenost se pak odráží nejen v pracovním, ale také osobním životě, neboť obě sféry spolu velmi úzce souvisejí.
Také mnohé firmy podporují stressmanagement a zvýšení emoční inteligence svých zaměstnanců, protože se přesvědčily o tom, že vedoucí pracovníci, kteří umí řídit své emoce, dokáží lépe vyhodnocovat situace, rozhodovat, vést, motivovat a rozvíjet týmovou spolupráci a tím i zvyšovat produktivitu, efektivitu a pracovní spokojenost.

Vedlejší efekty vzájemné spolupráce:

• snadnější vypořádání se se zátěžovými situacemi
• dlouhodobé zlepšení výkonnosti, soustředěnosti, tvořivosti, komunikace, vitality...
• zvýšení EQ a SQ
• zlepšení využívání svého vrozeného potenciálu
© Studio Balance, Lenka Ilečková