© Studio Balance, Lenka Ilečková
 
Stressmanagement

Stressmanagement - neboli  řízení stresu představuje různé postupy a techniky, které pomáhají lidem se zdravě vypořádat s negativním stresem a mít svůj stres pod kontrolou.

Hlavní benefity stressmanagementu:
• uvědomění si vlivu a souvislostí negativního stresu v časové ose minulost, přítomnost a budoucnost na svůj život
• poklidnější zvládání stresových situací a konfliktů, zlepšení komunikace
• poklidnější zvládání změn a životních výzev
• realizace cíle bez zbytečných obav a stresu
• úleva od stresu, od pocitů jako přetížení, frustrace, bezmoc, pocit marnosti, chybějící motivace..., prevence vyhoření
• uvědomění si vlastních limitů, které brání v růstu, a schopnost je snadněji překonat
• zvýšení emoční a spiriruální inteligence
• zdravé nastolení rovnováhy - práce vs. odpočinek - čas v práci vs. s rodinou apod.
• lepší využívání svého vrozeného potenciálu
• zvýšení sebedůvěry a sebehodnoty
• zlepšení výkonnosti
• zlepšení soustředěnosti
• zlepšení tvořivosti, více inspirativních nápadů
• zpracování příčin ztráty energie, zpracování přetížení a nalezení nových možností
• uvědomění si a převzetí zodpovědnosti za svůj život


Máte zájem o konzultaci? Anebo byste rádi si nechali ušít seminář na míru pro svůj tým či firmu? Stačí mě kontaktovat a domluvíme se, co je možné.
Praxe jednoznačně ukazuje, že lidé kteří poznali, jak je pro ně přínosná práce právě v oblasti řízení stresu a zpracování negativních pocitů, dosahují svých cílů mnohem snadněji a za použití menšího úsilí, jsou šťastnější a spokojenější. Jejich vnitřní spokojenost se pak odráží nejen v pracovním, ale také osobním životě, neboť obě sféry spolu velmi úzce souvisejí.
Také úspěšné firmy podporují stresmanagement a zvýšení emoční inteligence svých zaměstnanců, protože se přesvědčily o tom, že vedoucí pracovníci, kteří umí řídit své emoce, dokáží lépe vyhodnocovat situace, rozhodovat, vést, motivovat a rozvíjet týmovou spolupráci a tím i zvyšovat produktivitu a efektivitu.

Stejně jako auto má svůj motor, i my sami máme v životě svůj pomyslný motor. Tím jsou právě naše pocity. Protože na základě toho, jak se momentálně cítíme, se také rozhodujeme a jednáme. Z toho plyne, že jedině skrze porozumění svým vlastním pocitům můžeme lépe řídit svůj vlastní život. Pokud totiž rozumíme svým spouštěčům stresu, které způsobují negativní pocity, a umíme s nimi pracovat, dokážeme identifikovat své skutečné potřeby, správně je naplňovat a tím prožívat svůj život poklidněji, s větší mírou spokojenosti, štěstí a zdraví.
Jak mít stres pod svou kontrolou?
Jak se dostat z přetížení, frustrace, bezmoci?
Jak předejít vyhoření?
Jak být více času v pohodě, vyrovnanější, spokojenější, mít více energie?
Jak poklidněji zvládnout konflikty a překážky, které se v životě každého z nás vyskytnou?
Jak zlepšit svou komunikaci s lidmi?
Jak nebýt "zaseknutí" v problému a v negativních pocitech?
Jak se dál osobnostně rozvíjet, růst, zdokonalovat se? Jak si zvýšit emoční a spirituální inteligenci?
Jak se nenechat limitovat nepříjemnými pocity?
Jak již neztrácet životní vitalitu a nenechávat stres odrážet se na svém fyzickém zdraví?
Jak si umět pomoci od momentálního stresu?
V souvislosti s pocity, hlavně těmi negativními, je třeba si ještě uvědomit, že pokud jsme ve stresu a v napětí, náš mozek funguje pouze na zlomek své kapacity. Je to dáno jeho fyziologií. Znamená to, že ve stresu jsme schopni pouze reagovat a ne logicky a kreativně myslet! Ztrácíme nejen zdravý nadhled, ale také i přístup ke svému vrozenému potenciálu, kreativitě, nápadům, zdravé logice, čímž si vlastně sami zablokujeme šanci na nalezení skutečně fungujícího řešení na konkrétní téma/problém anebo si úplně zablokujeme cestu k naplnění našeho cíle či vize.  Jak z toho ven? 

Vhodnou volbou pro tyto případy je objevit pro sebe ten správný způsob zpracování stresu - nalezení a pochopení skutečných spouštěčů stresu, jejich zpracování a naučení se vhodných technik, aby jste si byli schopni si sami pomoci. K tomu Vám může pomoci individuální konzultace.
Každá konzultace v rámci stresmanagementu je šitá klientovi a míru. Protože to, co platí pro jednoho, nebude nutně platit pro druhého. Každý z nás je jedinečný a stres, jeho přičiny a reakce na stresory se u každého z nás liší.
Náplní konzultace je:
• odbourání negativního stresu v rámci konkrétního tématu/problému/cíle
• pochopení principů fungování různých spouštěčů negativního stresu a především jejich zpracování v rámci požadovaného tématu
• naučení se vhodné techniky k uvolnění přemíry momentálního stresu
• naučení se vhodně techniky relaxace založené na propojení "mysli a těla"
• naučení se vhodné techniky, díky kterým umíte přerámovat (zpracovat) prožité negativní situace

• zapojení vrozeného potenciálu
• získání jiného úhlu pohledu - nový vhled na konkrétní téma přináší důležitý nadhled, pochopení určitých životních souvislostí a uvědomění si nových  možností

Studio Balance - Lenka Ilečková
Divadelní 8 (3. patro), Jihlava

tel. 605 828 699 po-pá 8:00 - 16:00
info-cestakcili(zavináč)seznam.cz
Umět pracovat s vlastním stresem je v dnešní době nutnost...
Žijeme v době, která se vyznačuje vysokou mírou stresu a napětí. Obavy, pochybnosti, únava, nedostatek času, přetížení z vysokého pracovního tempa, velká míra zodpovědnosti jsou u mnohých lidí na denním pořádku. Mnozí lidé už nedokáží "vypnout" a uvolnit se i přesto, že už jsou ze zaměstnání doma v kruhu svých blízkých. Toto vše pak má vliv na kvalitu jak osobního, tak pracovního života. Nadmíra stresu se projevuje v nefungování vztahů v rodině, přibývají zdravotní potíže v podobě např. chronických bolestí, snižuje se výkonnost, ze života se vytrácí elán, radost a spokojenost.
Jestliže Vám záleží na kvalitě Vašeho života, rádi byste uměli se vypořádat se stresem a chtěli byste ho mít pod svou kontrolou, osobní konzultace typu Stressmanagement může být Vás vhodnou volbou. Je to také cesta, jak nalézt odpovědi na otázky: