© Studio Balance, Lenka Ilečková
Soft Skills - kompetence, bez kterých se dnes již neobejdete

Prostor pro Váš osobní a profesní růst
L E N K A
Studio osobního a profesního růstu
Ilečková
Soubor těchto dovedností v oblasti chování se již stal nepostradatelnou součástí odbornosti v profesním životě. Podstatnou roli hrají tyto kompetence v oblastech obchodu, prodeje a marketingu, kde je zapotřebí správně rozpoznat, co lidé chtějí, jaké jsou jejich motivy,  umět komunikovat a přirozeně budovat a udržovat vztahy.
Nedílnou součástí jsou také v oblasti řízení a vedení lidí, kde je jejich přesah obrovský - přes pohodovou komunikaci, asertivitu bez agresivity, zdravé přijímání kritiky a neúspěchu až po schopnost se prosadit, vést a umět nadchnout. Mají hodně společného s mírou EQ. Jenže není možné se je naučit na hromadné akci. Proč? Protože každý z nás má jiný výchozí bod - jiné talenty, jiný způsob myšlení, který mu je přirozený, jiné reakce, jiné slabé a silné stránky… Tyto dovednosti se nelze naučit jako slovíčka, musíme je „mít v srdci“ a upřímně je žít.
Pojďme se tedy těmto dovednostem věnovat v individuálním programu sestaveném na míru dle Vašich přání, potřeb a talentů. Budeme se věnovat níže uvedeným okruhům témat, společně odhalíme v rámci jednotlivých témat Vaše konkrétní slabiny a limity a ty samozřejmě zpracujeme dle Vašich hodnot a potenciálu. Je možné, že někteří z Vás mají konkrétní oblast „zmáklou“, ale v jiné je to slabší. Individuální program tomu samozřejmě přizpůsobíme.

Okruhy stěžejních témat:

- pohodová komunikace, spolupráce a budování vztahů
- zvládání konfliktních situací
- vynaložené úsilí vs. efektivita
- asertivita a stanovovívé si svých hranic bez agresivity
- rozhodování se v podmínkách strachu a nejistoty
- schopnnost adaptace, přijímání změn, ochota riskova
- inspirace a kreativita
- zvládání zátěže, práce pod tlakem a stres
- cílevědomost, tah na branku, flexibilita
- schopnost přijmout kritiku, neúspěch a pokračovat dál
- sebeprezentace
- Váš jedinečný styl myšlení a jednání, vrozené dary a talenty
- zdravé sebevědomí bez arogance, vlastní důstojnost, sebedůvěra vs. pochybnostiCena se odvíjí od rozsahu programu dle potřeb a přání klienta.
Double click to edit