Rodinné konstelace

Rodinné konstelace pomáhají najít a uvolnit stará traumata a neharmonické vazby způsobující problém a otevřít tak cestu k  řešení.

Důvody pro některé problémy, které se objeví v našem životě, pocházejí z negativních zkušeností, které jsme sami prožili. U některých problémů, abychom byli schopni nalézt trvalé řešení, se však musíme podívat hlouběji do naší rodiny -  co prožili generace před námi - rodiče, prarodiče či jejich rodiče. Ať si to připouštíme nebo ne, jsme součástí naší větší rodiny a nevědomě sdílíme štěstí a neštěstí svých předků. Pokud se někomu v předchozích generacích nedostalo např. úcty, byl zapomenut, vyloučen, utrpěl traumatický zážitek, byl odloučen v nízkém věku od matky, přišel o rodiče, o majetek, stal se obětí nějakého útoku, byl ve vězení, ve válce, nebo pokud někdo nesl břímě velké osobní viny..., stává se, že pozdější členové rodiny podvědomě cítí tuto zátěž a snaží se jí nevědomě vyrovnat. Tím dochází k tomu, že se v životě opakují situace, které nemají racionální příčinu a nedaří se najít řešení, jak z toho ven. Např.  opakovaně se nedaří v práci nebo v osobním životě, člověk má problémy se zdravím, je náchylný k depresím, k úzkostem, nefungují vztahy, dostává se do finančních problémů, opakují se problémy po generace, chybí v životě radost, optimismus, úspěch...

Jak probíhá individuální rodinná konstelace:
V první fázi s podporou facilitátora klient prostorově rozestaví svou představu současného problému. Tímto znázorněním je možné zjistit, jaký je vliv původního rodinného systému na to, co klient dělá a cítí v současnosti, a vyjdou na povrch neharmonické vazby způsobující problém.
Ve druhé fázi konzultace podporuje facilitátor za využití znalostí tzv. systemických pravidel klienta tak, aby objevil klient to, co daný systém uvede s láskou opět do rovnováhy. Cílem je rozvinout představu řešení tak, aby si všichni v rámci rodinného systému našli své nejlepší místo. V této fázi konstelace klient vidí a cítí možné řešení.

Metoda rodinných konstelací pochází od německého psychoterapeuta  Berta Hellingera a pomáhá člověku najít a uvolnit stará traumata,  navrátit vše do rovnováhy, lépe pochopit naše životní role a najít své správné místo v životě.

Individuální rodinná konstelace může probíhat buď rozestavěním problému a nalezení řešení na konstelační desce, nebo rozestavěním pomocí konstelačních papírů.
Individuální rodinnou konstelaci kombinuji ještě spojením se znalostmi metdoy 3in1Comcepts (dřívější označení kineziologie one brain). Díky tomu je totiž možné řešit témata jemněji a více efektivně.

Studio Lenky Ilečkové

Cílem je životní spokojenost, vnitřní klid, vyrovnanost, zdraví, radost, fungující vztahy...