Rodinné konstelace


Rodinné konstelace pomáhají najít a uvolnit stará traumata a zatěžující vazby, které si neseme z rodiny, ze které pocházíme. To umožňuje otevřít cestu k řešení toho co nás trápí, navrátit se k životní rovnováze, laskavým vztahům, hojnosti...

Důvody pro některé problémy, které se objeví v našem životě, pocházejí z negativních zkušeností, které jsme prožili my sami. U některých problémů, abychom byli schopni nalézt pro sebe trvalé řešení, se však musíme podívat hlouběji do naší rodiny -  co prožili generace před námi - rodiče, prarodiče či ještě jejich rodiče.
Ať si to připouštíme nebo ne, jsme součástí naší "větší" rodiny a nevědomě sdílíme štěstí a neštěstí svých předků. Pokud se někomu v předchozích generacích nedostalo např. úcty a uznání, byl zapomenut, vyloučen, utrpěl traumatický zážitek, byl odloučen v nízkém věku od matky, přišel o rodiče, o majetek, stal se obětí nějakého útoku, byl ve vězení, ve válce, nebo pokud někdo nesl břímě velké osobní viny..., stává se, že pozdější členové rodiny podvědomě cítí tuto zátěž a snaží se jí nevědomě vyrovnat.
Tím dochází k tomu, že se v životě opakují situace, které nemají racionální příčinu a nedaří se najít trvalé řešení, jak z toho ven. Např.  opakovaně se nedaří v práci nebo v osobním životě, člověk má problémy se zdravím, je náchylný k depresím, k úzkostem, k úrazům, k nehodám, nefungují vztahy, dostává se do finančních problémů, opakují se problémy po generace, chybí v životě radost, optimismus, úspěch, vitalita, finance...

Studio Lenky Ilečkové
Jak probíhá sezení formou individuální rodinné konstelace:
Nejdříve klient v prostoru rozestaví svou představu současného problému - používáme figurky nebo konstelační papíry. Tímto prostorovým znázorněním  vychází  na povrch vazby mezi členy rodiny, ve kterých neproudí láska a které klienta nevědomě ovlivňují.
Zjistíme, kde přesně mají tyto zatěžující vazby své kořeny.  Mnohdy se jedná o předčasně zemřelé členy rodiny, potracené děti, bývalé partnery či členy předchozích generací, které měli těžký osud.
Smyslem této metody je pomoci člověku pochopit kořeny problému a uvolnit neharmonické vztahy - to znamená najít  s láskou, úctou a respektem cestu zpět k harmonickým vazbám, k rovnováze.  Cílem je rozvinout představu řešení do té míry, aby si všichni v rámci rodinného systému našli své nejlepší místo, cítili se milovaní a uznaní. V této závěrečné fázi konstelace klient cítí uvolnění napětí a vidí možné řešení.
Metodu je možné též využít k získání nového vhledu ve složitých firemních záležitostech.
© Studio Balance, Lenka Ilečková
Individuální rodinná konstelace může probíhat buď rozestavěním problému a nalezení řešení na konstelační desce, nebo rozestavěním pomocí konstelačních papírů. Individuální rodinnou konstelaci efektivně kombinujeme ještě se znalostmi metody 3in1Comcepts-systém one brain (dřívější označení kineziologie one brain). Díky tomu je totiž možné pracovat na uvolnění problému jemně a velmi přesně. Autory tohoto jedinečného přístupu jsou Dr. Arnold poliva a Eva Polivka - lektoři a terapeuti žijící a pracující v Rakousku.

Co potřebujete vědět před tím, než jdete na sezení s touto metodou:
Důležité jsou informace o současné rodině a rodině, ze které pocházíte.
To, co má velký vliv na rodinný systém, je:
- předčasná úmrtí členů rodiny, interrupce, sponntání potraty, nehody, úrazy, těžké nemoce
- sebevraždy, násilné činy, incest, vězení
- rozvody rodičů, prarodičů
- postižení členové rodiny
- závislosti
- osoby v rodině s těžkým osudem
- osoby v rodině, které byly neuznávané, vyloučené
- osoby, které násilně ztratili majetek
- osoby,byli ve válce, v koncentračním táboře, političtí vězni
- smrt matky při porodu
- adoptovaní členové rodiny
- apod.
Často neděláme věci, které chceme, a přistihujeme se přitom, že děláme to, co nechceme.
A mnohdy je těžké, nedělat to, co nechceme, a začít dělat to, po čem toužíme...
Metoda rodinných konstelací pochází od německého psychoterapeuta  Berta Hellingera a pomáhá člověku najít a uvolnit stará traumata, navrátit rodinný systém do rovnováhy, lépe pochopit naše životní role a najít své správné místo v životě.

Díky rodinné konstelaci můžete poznat určité zákonitosti fungování vztahů. Když tyto zákonitosti nejsou naplněny, objevují se nefungující a problematické vztahy.