© Studio Balance, Lenka Ilečková
Obvykle řešená témata
nepříjemné a limitující pocity spojené s určitou situací/problémem - nedostatek sebedůvěry, různé obavy a strachy, různé pochybnosti o sobě či svých schopnostech, úzkosti, přehnané reakce, pocity bezmoci, vnitřní nespokojenost, podrážděnost, přetížení, pocity nejsem dost dobrý/dobrá, méněcennost a otázky kolem vlastní hodnoty, chybějící hojnost v životě, přehnaná žárlivost, vztek, neschopnost říci ne, iracionální pocity viny, pocity nelásky, odloučení, neschopnost odpustit, ztráta optimismu, radosti, životního elánu, osobní anebo profesní krize, nemožnost vyrovnat se se ztrátou nebo změnou, opakující se pocity selhání, nemožnost pohnout s určitou situací a mnoho dalšího.
problémy ve vztazích (vztah sami k sobě, partnerské, pracovní, s dětmi, s přáteli...)
problémy při komunikaci - s blízkými lidmi, s kolegy, se šéfem, s opačným pohlavím, před publikem, při jednáních, při prezentaci, tréma, stud, poruchy řeči, problém navázat kontakt apod.
pracovní problémy - problémy spojené s pracovním vypětím, nezvládání vypjatých situací a konfliktů, stres a obavy ohledně dosažení stanovených cílů, neschopnost dotahovat věci do konce, problém se soustředit, prokrastinace, frustrace, opakující se neúspěch, ztráta motivace, vyhoření, neschopnost vybalancování času pro práci, rodinu, odpočinek..., různé typy straců - z rozhodovování, z neúspěchu, ze zodpovědnosti, z autorit, problematická komunikace a vztahy, limitujcící životní přesvědčení týkající se peněz, strach z budoucnosti, prolémy s vedením kolegů, s organizací času a práce, přetížení stresem a odpovědností, pocity stagnace či zaseknutí se v problému apod.
poruchy učení, problémy ve škole  (více o této problematice naleznete zde)
problémy spojené se stresem (tréma, nespavost, noční můry, nesoustředěnost, chronické bolesti...)
osobní/profesní rozvoj - poznání vlastní jedinečnosti, poznání silných i slabých stránek a umět s nimi pracovat, (více zde), nalezení a zpracování životních přesvědčení, vzorců chování, návyků bránící spokojenosti v osobním anebo pracovním životě, osobní/pracovní krize, strach řídit auto...
problémy v podnikání - problémy spojené s potenciálem, prosperitou a financemi, stagnace, opakující se ztráty, nefungující komunikace mezi týmy/odděleními, opakující se firemní problémy, špatné vztahy a pracovní atmosféra, poradenství v oblasti HR managementu...
poradenství ohledně kariéry a správného místa v pracovním životě, příprava na přijímací pohovor, práce na vlastní jedinečnosti
S klienty - dospělými i dětmi - pracuji již devátým rokem. A klienti uvádějí, že jako pozitivní "vedlejší efekt" naší vzájemné spolupráce se cítí spokojeněji a dosáhli pokroku anebo vyřešení svého tématu v oblastech jako např.: