Mé certifikované vzdělání:

Facilitátor rodinných/firemních/finančních systémů - Kineziologisches coaching, Stressmanagement, Maltherapie - 2leté studium, Dr. Psychologie Arnold Polivka, Eva Polivka, Vídeň
Facilitátor  kineziologie one brain - Romana Šlezárová, Brno a Zuzana Franková, Košice
Impact Coaching - ACHC Marta Nosková, Praha
Pokročilý praktik EFT meridiánových technik Adv. - ACHC Marta Nosková, Praha při asociaci AAMET Velká Británie
Praktik NLP - Richard Flook, The American Board of Neuro-Linguistic Programming, Kanada
Bachovy květové esence - Dr. Katarina Michel, Bachovo centrum Velká Británie

Der Lebensweg des Menschen (Životní cesta člověka) - Psychologie von C. G. Jung -  Dr. Psychologie Arnold Polivka, Eva Polivka, Vídeň
Krize a tvořívá síla - Dr. Psychologie Arnold Polivka, Eva Polivka, Vídeň
Lidské zdroje pod lupou - online diagnostika - Mgr. Martina Zaorálková, TCC Praha
Akreditovaný kurz sportovní masáže - Petr Beran, Jihlava
Dornova metoda a Breussova masáž - Zuzana Lehrmann, Jozef Púry, Praha
Tejpování elastickými páskami - MTC - Mgr. Richard Jisl
a mnoho dalšího.
© Studio Balance, Lenka Ilečková
Vítám Vás.

Jmenuji se Lenka Ilečková a již řadu let poskytuji individální konzultace a vytvářím programy-balíčky konzultací, které podporují lidi na jejich životní cestě k pozitivní změně. Prostě pomohu, abyste si pomohli také.
Velice si vážím lidí, kteří se rozhodli na sobě pracovat. - Investice do sebe, svého rozvoje, do své životní pohody je pro člověka tou nejlepší investicí, neboť se vždycky mnohonásobně vrátí. Sama na sobě jsem se již o tom také několikrát přesvědčila.

I Vaše problémy, témata, cíle vnímám velmi empaticky, neboť jsem také jen člověkem...Kdysi jsem si sama prošla životním obdobím, které pro mě bylo těžké, ale nyní zpětným pohledem velmi obohacující. V té době jsem to však tak neviděla...Věděla jsem ale, že se chci cítit jinak, ale silou vůle to doopravdy nešlo... Tak jsem se dostala k metodě Kineziologie one brain a EFT. Protože jsem u sebe zaznamenala citelný posun, chtěla jsem přijít na kloub, jak to vlastně všechno funguje a začala jsem studovat...
Znalosti a zkušenosti jsem sbírala nejen u nás, ale především od zahraničních lektorů a v zahraničí. To mi umožnilo udělat získat daleko širší pohled a určitý přesah, ze kterého stále čerpám. I můj způsob práce je díky této zkušenosti jedinečný.  Od té doby uběhla už pěkná řádka let a nyní již 9 let vedu svou vlastní praxi.


Každopádně přijetím odpovědnosti za svůj život a za to, jak se cítím a co chci, jsem si otevřela cestu k tomu, co mě baví, naplňuje, v čem vidím smysl. Jsem za to vděčná.
Život je ten nejcennější dar, který jsme dostali. Vážím si ho a velmi za to děkuji své mamince a tatínkovi i generacím před nimi. Velký dík patří také mému manželovi a jeho mamince za podporu při studiu. Za své kvalitní vzdělání děkuji všem svým lektorům.O mně