© Studio Balance, Lenka Ilečková
 
O mně


Cílem je vytvářet si a prožívat šťastnější, spokojenější život.

Žijeme v době, ve které stres, napětí, různé obavy, pochybnosti, nedostatek času, přetížení či tlak na výkon jsou u mnohých lidí na denním pořádku. Ať si to připouštíme či nikoliv, stres snižuje kvalitu osobního i pracovního života, neblaze se odráží ve vztazích, výkonu a také na našem zdraví. Osobně vnímám VZTAHY jako alfa a omega životní spokojenosti a úspěchu. Pokud nefungují vztahy - my sami k sobě, v rodině, v práci… dostaneme se do nerovnováhy a nejsme skutečně šťastní. Někdy si dokážeme pomoci sami, jindy se zasekneme a potřebujeme pomoci. Naštěstí existují metody, které pomáhají uvolnit stres, najít a zpracovat skutečné příčiny našich problémů, získat znovu motivaci a uvidět možnosti řešení toho, co nás trápilo.  To jim dává obrovskou hodnotu - neboť díky nim se můžeme posunout lehčeji k tomu, co si v životě skutečně přejeme mít.

Jak to všechno u mně začalo…
V práci se mi velmi dařilo, pracovala jsem na pozici analytika v jedné zahraniční firmě. Také můj osobní život byl spokojený. Měla jsem zkušenost, že všechno, do čeho se pustím, dopadne dobře. Dostavěli jsme s manželem dům a rozhodli se pro miminko. Velmi jsem se těšila a užívala si to. Spojovalo nás to s manželem ještě mnohem víc. Jenže jednoho krásného letního dne (už s divným tušením) jsem šla k lékaři a stalo se to, co mě dostalo na mé dno - miminku neťukalo srdíčko…a v nemocnici „neměli čas“ a já musela pár dní ještě počkat… Pocit viny a selhání a období, které mě stálo mnoho životních sil a které mi nešly znovu jen tak lehce získat zpět. Chyběl mi optimismus, radost, energie, naplnění, smysl…což se neblaze odráželo i ve vztahu k sobě i k mým blízkým. Věděla jsem, že „toto“ nejsem já, a začala jsem hledat pomoc. Vzpomínám si na svou mamku, jak mi tenkrát mezi řečí povídala o „zablokovaných emocích“. Ten výraz mi zněl v uších a tak jsem začala pátrat po internetu. Zavedlo mě to ke kineziologii one brain a také EFT. Protože to velmi dobře zafungovalo, začala jsem se zajímat o to, proč a jak to funguje (analytické myšlení prostě nezapřu
J)
Zaujalo mě to natolik, že jsem se rozhodla se to i pořádně naučit. Postupně se mi otevírala cesta naučit se i další techniky, které  mi racionálně dávaly smysl a které člověku pomáhají se stresem a vedou v životě k pozitivním změnám. Jedná se o NLP a systemické  poradenství. Poznala jsem, jak silně jsme stále spojeni s rodinou, ze které pocházíme a se svými předky, a naučila jsem se s tím pracovat tak, aby to pro člověka bylo podporující spojení.
Stejné je to i u firemních systémů. Poznala jsem, jak najít a zpracovat skutečnou příčinu, když se firmě nebo nějaké její složce nedaří tak, jak je třeba.
A protože ze svých vlastních zkušeností a znalostí vím, jak tělo a mysl spolu souvisejí, rozšířila jsem nabídku služeb studia ještě o masáže a tejpování. Tejpování mě zaujalo hlavně díky účinnému a šetrnému způsobu řešení bolesti pohybového aparátu.
Na této své životní cestě jsem si zároveň stále více uvědomovala, že je to práce s lidmi a ne s čísly
J, která mě opravdu naplňuje a dává smysl. A tak se stalo, že jsem v roce 2011 ukončila svůj zaměstnanecký poměr a začala se věnovat práci, která mě baví, naplňuje a přináší užitek...

Kdo jsou mí klienti?  Muži a ženy - inteligentní, racionálně smýšlející, aktivní lidé, často i ve vedoucích pozicích anebo podnikatelé/podnikatelky, majitelé/majitelky firem. Jsou to prostě lidé, kteří se ocitli v situaci, kdy potřebují pomoci ulevit od stresu, najít řešení na své téma, najít cestu ke svému cíli,  a nechtějí být na to už sami. Anebo jsou to lidé, kteří se rozhodli osobnostně se rozvíjet a zdokonalovat se.

Od roku 2013 jsem členem Hospodářské komory v Jihlavě.

Mým profesním cílem je poskytovat svým klientům kvalitní služby. Velice si vážím lidí, kteří se rozhodli na sobě pracovat. Investice do sebe, do své životní pohody je pro člověka tou nejlepší investicí, neboť se vždycky mnohonásobně vrátí.

Moje motto: Každá krize je pozitivní. Stačí jen pochopit, o co v ní jde.
Nezbytným krokem k pozitivní změně je dostat se zpět do rovnováhy. A pak i složité věci mohou mít jednoduché řešení...

Tím, že jsem kdysi přijala odpovědnost za svůj život a za to, jak se cítím a co chci, jsem si otevřela cestu k tomu, co mě baví, naplňuje, v čem vidím smysl. Jsem za to vděčná.
Co ještě dotat? Život je ten nejcennější dar, který jsme kdy dostali. Velmi za tento dar děkuji své mamince a tatínkovi. Velký dík patří  mému manželovi a jeho mamince za podporu při studiu. Za své kvalitní vzdělání děkuji všem svým lektorům.
Mé certifikované vzdělání:

Facilitátor pro konstelace rodinných/firemních/finančních systémů - Kineziologisches coaching, Stressmanagement, Maltherapie
(2leté studium, Dr. Psychologie Arnold Polivka, Eva Polivka, Vídeň)
Facilitátor  kineziologie one brain (Romana Šlezárová, Brno a Zuzana Franková, Košice)
Impact Coaching (Marta Nosková, Praha)
Pokročilý praktik EFT meridiánových technik Adv. (Marta Nosková, Praha,  při asociaci AAMET Velká Británie)
Praktik EFT Matrix Reimprinting (Karl Dawson, Velká Británie)
Der Lebensweg des Menschen (Životní cesta člověka) - Psychologie von C. G. Jung -  (Dr. Psychologie Arnold Polivka, Eva Polivka, Vídeň)
Bachova květová terapie (Dr. Katarina Michel, Bachovo centrum Velká Británie)
Těhotenství, porod a partnerské vztahy - Germánská nová medicína  (František Nagy, Slovensko)
Praktik NLP (Richard Flook, The American Board of Neuro-Linguistic Programming, Kanada)
Akreditovaný kurz sportovní masáže (Petr Beran, Jihlava)
Dornova metoda a Breussova masáž (Zuzana Lehrmann, Jozef Púry, Praha)
Relaxační masáž (Petr Beran, Chrudim)
Relaxační masáž (Tomáš Hurdálek, Hradec Králové)
Tejpování elastickými páskami - MTC (Mgr. Richard Jisl)
a další...