© Studio Balance, Lenka Ilečková
Lenka Ilečková
Studio pro osobní a profesní rozvoj
Jestliže je pro Vás přínosné poznat právě ty Vaše rysy, které jsou v současnosti pro Vaši životní spokojenost ty nejvíce důležité,
můžeme se právě na toto téma v rámci individuální konzultace společně zaměřit.
Představte si, že se na sebe díváte do zrcadla.

Co Vás na první pohled zaujme?

Máte plnější spodní ret nebo je Váš spodní ret úzký? Jsou oči posazené blízko u sebe? Je Váš obličej spíše užší a delší nebo je to klasický „čtvereček“? A co obočí? V jaké je výšce nad očima a jaký má tvar? A co Vaše licní kosti?

Věděli jste, že právě tyto a mnoho dalších „drobností“ představují Vaši individuální jedinečnost, vrozený potenciál, a tedy i Vašeho nejlepšího pomocníka na cestě k úspěchu, spokojenosti, fungujícím vztahům…? Například člověk s očima posazenýma blízko u sebe má úplně jiné vnímání „světa“, zcela odlišně reaguje na určité životní situace a má jiné priority než člověk, který má oči dál posazené od sebe. A to má samozřejmě vliv na mnoho aspektů našeho života.

V podstatě jde o hlubší pohled spojením studií anatomie, fyziologie a neurologie. Je to základní vrozený genetický kód, který představuje naši skutečnou jedinečnost a určuje základní vzory životního chování a ovlivňuje také reakce na určité životní situace.
Máte zájem poznat a správně používat svůj vrozený potenciál?
Je to právě to „ono“ - co nás směřuje k tomu, abychom dosáhli svého cíle co nejjednodušší a nejsnadnější cestou. Je to něco jako naše limuzína, které když rozumíme a umíme ji správně používat, tak nás veze k úspěchu, k větší životní spokojenosti, k fungujícím vztahům, k lepší komunikaci... Je to právě "to ono“, co smysl dobře znát...