Co ovlivňuje chování a jednání aneb naše jedinečnost v podobě talentů a genetických darů

To, kým člověk opravdu je - jeho vrozené dary a talenty, reakce na určité životní situace - lze rozpoznat podle vnějšího projevu mozkových proporcí - tedy rozložení a velikosti lebečních a obličejových kostí, které chrání a v podstatě kopírují velikost mozkových center (tzv. struktury/funkce).
Jedná se vlastně o genetický otisk založeném na DNA zděděné od matky a otce a na DNA, ze které získali život oni.
Často si však člověk tyto funkce neuvědomuje nebo popírá, a tak sám sebe okrádá - neboť představují vrozený potenciál, který člověka směřuje k tomu, aby dosáhl smyslu a cíle svého života co nejjednodušší a nejsnadnější cestou.
Jedná se vlastně o genetiku chování, tzn. vrozený genetický kód určující základní vzory životního chování a jednání vedoucí k úspěchu, ke spokojenosti, k lepším vztahům a lepší komunikaci. Ukrývají prostě naši jedinečnost a potenciál.

Tuto vědu a výzkum rozvinul Robert L. Whiteside a jeho spolupracovníci a platnost jeho informací je 99 %. Nejedná se však o žádné "škatulkování", protože právě každý je svým vzhledem a životními zkušenostmi jedinečný. Jde o hlubší pohled spojením studií anatomie, fyziologie a neurologie a tím pádem lepší porozumění chování a jednání svého a ostatních.
Na základě svých zkušeností vnímají lidé svět každý svýma očima, každý má své vlastní modely chování, na životní situace reaguje každý svým vlastním způsobem. Reakce lidí se prostě liší.

Individuální konzultace - pokud je to potřebné - zahrnuje i tuto část.
Studio Lenky Ilečkové

Cílem je životní spokojenost, vnitřní klid, vyrovnanost, zdraví, radost, fungující vztahy...