Výkonnostní poradenství (koučink)

Výkonnostní poradenství probíhá formou individuálních konzultací vždy velmi konrétně s ohledem na problém/téma/cíl a za použití metod, které lidem pomáhají:
- uvolnit stres a emoční zátěž spojenou s konkrétním cílem,
- objevit, pochopit a následně změnit destruktivní vzorce chování a jednání, které blokují dosažení konkrétního cíle,
- porozumět určitým životním souvislostem, získat nejen nadhled, ale i další "bonusy"
- poznat a používat vrozené dary a talenty, které zůstaly zapomenuty nebo potlačeny,
- zlepšit komunikaci, empatii, zvládat správné vydefinování cíle a cestu k jeho dosažení,
- zlepšit sebevědomí, sebehodnotu, organizaci svého času - je toho opravdu hodně, na čem se dá pracovat... Záleží na konkrétní potřebě klienta.

Díky tomu lidí mohou objevit svou vlastní cestu, jak se přirozeným způsobem posunout k tomu, co chtějí. Je to také způsob, jak si lidé mohou do svého života opět navrátit rovnováhu, spokojenost, zdraví, radost, úspěch, hojnost...

Individuálně se pracuje proto, že každý člověk má odlišné zkušenosti a je svým potenciálem jedinečný a nenahraditelný.
Během konzultací nenarazíte na manipulační techniky, neboť každý člověk má dostatek vlastních zdrojů, aby dosáhl svého cíle přirozeným způsobem.
V dnešní době je na trhu mnoho knih, které si můžete přečíst, ale vždy platí, že zažít to a pak se cítit lépe, je věc úplně jiná.

 
Studio Lenky Ilečkové
256, 171

Cílem je životní spokojenost, vnitřní klid, vyrovnanost, zdraví, radost, fungující vztahy...