3in1Concepts - systém  One Brain


Je to jemná a účinná metoda, která pomáhá uvolnit stres, nepříjemné emoce nebo bolest, aby se tělo dostalo opět do rovnováhy  Je také metodou, která člověku napomáhá objevit nové možnosti řešení a získat motivaci v situacích, kdy se člověku zdá, že nemá možnosti volby.
Název této metody je odvozen od ideálního fungování mozku, kdy pravá a levá hemisféra dokonala spolupracují.


Během života si na základě nepříjemných zážitků vytváříme v mysli tzv. energetické blokády. To vede  tomu, že později v určitých situacích nejsme schopni  logicky a kreativně myslet, pouze reagovat, opakujeme stále stejné a přitom k řešení nevedoucí reakce doprovázené nepříjemnými emocemi.
Důsledkem potlačeného stresu mohou být také  fyzické nebo duševní potíže. Uvolnění stresu - tzv. "odblokování“ umožní tělu nastartovat samoregenerační proces a navrátit se zpět do rovnováhy. Člověk je také schopen lépe uvidět možnosti řešení svého problému, nebo problém úplně vymizí.

Během konzultace s touto metodou se používá tzv. kineziologický=svalový test. Je dokázáno, že negativní emoce a stres oslabují naše svaly. V reakci na stres tedy dochází ke změně svalového napětí. Nejdříve svalým testem zjistíme potřebné informace - tzn. míru negativního stresu a pozitivní motivace, klíčové emoce a určitý věk, kdy došlo k zablokování - tzn. k vytvoření problému (limitu) na základě nějakého nepříjemného zážitku či zkušenosti. Pak vzájemným rozhovorem o zjištěných informacích společně napětí uvolníme. Tím může dojít ke znovunastolení rovnováhy nejen v těle, ale také v mysli. Jak je vysvětleno níže, ve stresu totiž člověk svůj mozek využívá pouze na zlomek kapacity a tak není schopen pod vlivem emoční zátěže najít pro sebe fungující řešení.

Proč ve stresu nejsme schopni najít řešení problému...
Pravá mozková hemisféra vnímá obraz jako celek, její pohled je holistický, je nositelkou uměleckých schopností, vnímá pouze prostor, nikoliv čas, pracuje s obrazy, barvami, se symboly, je schopna neomezeného vnímání, nezná pojem strach a nesoudí. Je nositekou ženské složky našeho já.
Díky levé mozkové hemistéře jsme schopni logicky uvažovat, analyzovat, vnímat detaily, strach, orientovat se časově. Levá mozková hemisféra odpovídá na názorné přesvědčení a je nositelkou mužské složky našeho já.

V levé mozkové hemisféře (konkrétně na levém spánkovém laloku) existuje oblast, která je zodpovědná za naše fyzické přežití. Ve stresových situacích, které jsme mohli zažít již v prenatálním období, při porodu, v průběhu dětství či v dospělosti, může "odpojit" 75 i více procent mozku, tzn. levý přední mozek a celou pravou hemisféru. Neurologická reakce na negativní informaci pak nabývá formu neurologické blokády. Znamená to, že mozek ve stresu funguje na zlomek své kapacity a my v té chvíli nejsme schopni logicky a kreativně myslet, pouze reagovat, cítíme se bezmocní, opakujeme stále stejné a přitom nikam nevedoucí reakce, prožíváme nepříjemné pocity.
V reakci na stres mozek uvolní do krevního řečiště stresové hormony. Tyto chemické látky stáhnou vnější kapiláry našeho cévního systému, soustředí zásobu krve v hrudní oblasti a v dlouhých svalech, aby se tělo mohlo zúčastnit "boje nebo útěku" právě za účelem "přežití". Tento základní proces se odehrává nejen v těle, ale také v mozku. Vnější kapiláry se stáhnou a soustředí zásobu krve v těch částech mozku, které mají na starosti fyzické přežití.
Negativní zážitek tedy způsobí nejen zablokování energetického proudění na mozkové úrovni, ale také následně i v příslušné části těla. Výsledkem může být celá řada psychických i fyzických problémů, mimo jiné např. alergie, bolesti hlavy, migrény, bolesti zad, obezita, různé typy závislostí, úzkosti, fóbie, učební dysfunkce, nepřiměřené reakce... apod.
Člověk, respektive buněčná paměť lidského těla, eviduje všechny informace o každé energetické blokádě, kterou jsme kdy prožili. Dokud tedy konkrétní negativní zážitek z minulosti způsobující problém nenalezneme a neuvědomíme si ho a neuvolníme emocionální zátěž s ním spojenou, bude stále ovlivňovat naše chování a jednání a tím i kvalitu našeho života v přítomnosti.
.
Pokud je třeba, můžeme do konzultace zapojit ještě tzv. Struktury/Funkce, které odráží vrozený potenciál a směřují člověka k tomu, aby  dosáhl svého cíle co nejjednodušší a nejsnadnější cestou. Často si tyto schopnosti buď ani neuvědomujeme, nebo právě v důsledku prožitého stresu je máme potlačené. Více se o tomto tématu můžeme dočíst zde.
Během sezení se dle potřeby využívají např. i jemná motorická cvičení, může se pracovat s barvami, s meridiány a akupresurními body, s tématy vyhýbání se, s vnitřním dítětem, ..., protože to vše může pomoci klientovi odbourat emoční zátěž v souvislosti s daným problémem/cílem a vést ke znovuvytvoření rovnováhy v těle/mysli/duši.
Na konci konzultace probíhá ještě rozhovor, který pomáhá klientovi uvědomit si konkrétní krok k realizaci toho, co si na začátku konzultace definoval jako cíl. Celý proces probíhá jemně a je přizpůsoben tempu klienta.

Z historie...
Tato metoda pochází z Ameriky a je postavena na odborných vědeckých základech. Základy metody sahají do roku 1964, kdy americký chiropraktik Dr. George Goodheart začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby. Tuto variantu později propracoval Dr. John F. Thie a dal dohromady učební materiál, který vydal v roce 1973 pod názvem „Touch for Health" - Dotyk pro zdraví. Dalším vývojem této metody vzniklo několik odvětví.
Jedním z nich je právě koncept „Three in One“ vyvíjený od roku 1972 třemi vynikajícími odborníky Gordonem Stokesem (jeden ze zakladatelů Touch for Health), Danielem Whitesidem (průkopníkem genetiky chování) a Candance Callaway (odbornice v oblasti mezilidských vztahů). Práce s „Three in One” zahrnuje mnoho oblastí a jednou z nich je systém „One Brain” (Jednotný mozek), jehož název je odvozen od ideálního fungování mozku - tzn. pravá a levá hemisféra dokonale spolupracují a jsou v rovnováze.Studio Lenky Ilečkové

Cílem je životní spokojenost, vnitřní klid, vyrovnanost, zdraví, radost, fungující vztahy...