Individuální konzultace:


Průběh konzultace:
Na začátku konzultace si s klientem popovídáme o problému, se kterým přichází. Společně vydefinujeme konkrétní téma/problém a zároveň i klientův konkrétní cíl.
Smyslem konzultace je pomoci člověku uvolnit stres, napětí a nepříjemné pocity související s problémem, se kterým přišel, a vést ho tak, aby si našel pro sebe takové řešení, které pro něj bude fungovat a pomůže mu k pozitivní změně.

K uvolnění stresu, negativních emocí a k následnému nalezení řešení můžete vybírat z níže uvedených metod.
- 3in1 Concepts-systém one brain (dřívější označení kineziologie one brain),
- EFT,
- rodinné nebo firemné konstelace.
Všechny uvedené metody jsou jemné a účinné. Podrobnější informace o těchto metodách naleznete na těchto stránkách. Pokud by Vám během konzultace nebylo něco jasné, ráda Vám to vysvětlím a zodpovím Vaše otázky, aby Vám vše dávalo smysl.

Každý problém má i své řešení. Ale jen ten, kdo má problém, zná také řešení, které pro něj bude fungovat.  Pro úspěšnou konzultace je zapotřebí, aby se klient do konzultace zodpovědně zapojil. Konzultace je vedena vždy s úctou a respektem k člověku a je vždy šitá danému člověku (případně týmu/firmě) na míru.

Co konzultace lidem přináší?
Uvolnění emocionálního stresu a jeho projevů následně vede k tomu, že lidé pociťují zlepšení kvality prožívání svého života v různých oblastech, např.:

Vztahy a rodina
zlepšení fungování partnerského vztahu, s dětmi, s rodiči, zlepšení vztahu sami k sobě a s okolím

Osobnostní rozvoj
pocit vyrovnanosti, vnitřního klidu, zlepšení vztahu sami k sobě - sebepřijetí, zvýšení sebedůvěry, lepší zvládání stresových situací, uvědomění si své sebehodnoty, vymizení různých strachů a pochybností o sobě, umět přijmout ocenění, konec strachu z přijímání a dávání, schopnost uhlídat si své hranice, větší radost ze života, více životní energie, příchod nových nápadů, větší kreativita, konec závislosti na tom, co řeknou nebo si myslí druzí, konec strachu z hodnocení, z neúspěchu, z chyby, vymizení strachu např. z řízení auta, z výšek, z létání, z něčeho konkrétního nebo neznámého..., zlepšení komunikace se svým okolím - více empatie, porozumění, zvýšení kreativity, zvýšení EQ, zlepšení pracovního výkonu, rovnováha mezi osobním a pracovním životem, rovnováha mezi prací a odpočinkem, dokončování úkolů...

Práce
zlepšení pracovních vztahů, zlepšení komunikace (nadřízený, podřízený, tým...), zlepšení koncentrace, lepší zvládání stresových situací a konfliktů, zlepšení výkonnosti, zvýšení emoční inteligence, schopnost dotahovat věci do konce, nové nápady, zvládání emocí, aniž by znehodnocovaly výkon, vymizení strachů souvisejících s výsledkem práce, s hodnocením a oceněním, zvýšení sebedůvěry, zlepšení sebeprezentace, vymizení strachu z verbálního projevu před více lidmi, zlepšení organizace práce, vymizení strachu ze zodpovědnosti, z autorit...

Komunikace

zmírnění nebo vymizení bariér v komunikaci jako např. tréma, zakoktávání, velká nervozita ovlivňující výkon, problém s očním kontaktem, stud, problém se vyjádřit před více lidmi, strachy spojené s vystupováním před více lidmi nebo vyjádřením svého názoru

Zdraví

klidný spánek, zmírnění nebo vymizení alergií, zmírnění chronické bolesti, zmírnění vracející se bolesti po úrazech, zlepšení nebo vymizení psychosomatických potíží, migrény, stravovací a zažívací problémy, závislosti...

Problémy spojené s učením a školou
zmírnění nebo vymizení poruch učení - zlepšení čtení, psaní, zlepšení soustředěnosti
zlepšení paměti, zmírnění hypearkativity, vymizení strachů spojených s výkonem, školou, autoritami, vrstevníky
zlepšení vztahů s autoritami či vrstevníky, zlepšení komunikace

Podnikání

zlepšení výkonu, prosperity, zlepšení fungování vztahů na pracovišti, týmová spolupráce, zvýšená motivace, zlepšení finančního toku ... - více zde - systemické poradenství


Další doplňující informace a doporučení ohledně individuální konzultace:

Obvyklá délka konzultace je obvykle cca 1,5 h. Rezervujte si tedy pro sebe dostatek času, kdy nebudete nikým a ničím rušeni.
Klientské sezení s použitím metody kineziologie one brain - 3in1 Concepts je možné opakovat nejdříve za 4  týdny.
Při řešení problému u malých dětí se  pracuje většinou s maminkou.
Uvedené metody nejsou náhradou za lékařskou péči, neléčí nemoc, ale zaměřují se na emocionální příčiny a stres, které vedou k disharmonii.
Samozřejmostí je respektování hodnot klienta a dodržování pravidel důvěry a etiky. 


Aby konzultace mohla úspěšně proběhnout, je třeba být v rámci možností v kondici.
Proto konzultace není možná:
- v době, kdy má člověk akutní virové onemocnění, horečku, bere léky tlumící bolest,
- po požití alkoholu, drog, omamných látek,
- po velkém psychickém nebo fyzickém vyčerpání,
- při razatních dietních omezeních, v době půstu,
- po masáži,
- při těžkých psychických poruchách,
- při jakémkoliv probíhajícím léčebném procesu - např. chemoterapie, psychiatrická léčba,
- bezprostředně po lékařském zákroku - např. u zubaře, na chirurgii...

Doporučení po konzultaci:
Je dobré si naplánovat pohodový den či večer a zvýšit příjem kvalitních tekutin - nejlépe obyč. kvalitní voda.

Konzultace probíhají pouze ve všední dny a je nutné se předem telefonicky, případně e-mailem objednat.
Dodržujte prosím čas, na který jste objednáni - nechoďte ani dříve, ani později, abyste neblokovali čas mně a ostatním.
Ceny konzultací jsou uvedeny v ceníku.


Pokud Vám telefon hned nevezmu, je možné, že se věnuji práci s klientem, nebo své rodině. Zavolám Vám zpět, hned jak to bude možné. Děkuji za pochopení.
V rámci zkvalitňování svých služeb budu velice ráda za Vaši zpětnou vazbu, kterou mi můžete poslat na e-mail info-cestakcili(zavináč)seznam.cz. Vážím si času, který tomu věnujete,Studio Lenky Ilečkové

Cílem je životní spokojenost, vnitřní klid, vyrovnanost, zdraví, radost, fungující vztahy...