LENKA  ILEČKOVÁ

facilitátorka kineziologie one brain - 3in1 Concepts a rodinných/firemních systémů a
průvodkyně na cestě  ke spokojenějšímu životu
díky nalezení a zpracování limitů v naší mysli a poznáním širších životních souvislostí
Impact koučink & Changemanagement - od problému k řešení

Individuální sezení touto formou je založeno na jiném principu než klasická koučinková sezení!

Na začátku konzultace společně jasně vydefinujeme konkrétní téma/problém a hlavně konkrétní cíl a na ten se během konzultace zaměříme. Při konzultaci je zapotřebí, abyste se zapojili. Pokud má člověk problém, má i řešení, které pro něj bude fungovat. V dané chvíli ho ale není schopen vidět. Proč? Protože v souvislosti s problémem člověk prožívá stres (negativní pocity) a ve stresu využíváme pouze zlomek své mozkové kapacity. Souvisí to s přirozeným fyziologickým fungováním mozku a těla.
V praxi to znamená, že ve stresu jsme schopni pouze reagovat a ne logicky a kreativně myslet. Ztrácíme potřebný nadhled, přístup ke zdravé logice, nápadům, kreativitě, ke svému vrozenému potenciálu.


Proto využívám během konzultace znalosti metod, které pomáhají nejdříve uvolnit stres, napětí a nepříjemné emoce v souvislosti s řešeným tématem, zacílit na skutečné příčiny problému a zpracovat je. Respektuji klientovi možnosti a zkušenosti, jeho nápady, hodnoty a vrozené talenty. Na konci sezení Vám pomohu stanovit si ještě první krok napomáhající pozitivní změně a případně doporučím další postup.  Každá konzultace je šitá na míru. Na řešení určitého problému někdy postačí 1 - 3 konzultace, jindy je zapotřebí delší časový úsek a dlouhodobější spolupráce. Záleží na komplexnosti řešeného tématu. Každá konzultace přináší člověku důležitý vhled na možnosti řešení. Potenciál změny vychází z uvolnění stresové zátěže spojené s řešeným tématem a z pochopení souvislostí. To je to hlavní, co otevírá dveře novým možnostem.

Tento přístup je vhodnou volbou, pokud potřebujete řešit...

• cítíte se v problému "zaseknutí"
• prožíváte velký stres spojený s realizací cílů či různých úkolů, stres v určité fázi
  pracovního procesu  Vás znevýhodňuje a znehodnocuje tak Váš výkon
• potřebujete poklidněji zvládat vypjaté situace
• stres v souvislosti s určitou situací je pro Vás již příliš zatěžující a nevíte,
  jak z toho ven
• tíží Vás strach či obava z budoucnosti, z neúspěchu, ze změny, z konfliktu, stres z
  kritiky, ze zodpovědnosti, z autorit,z rozhodnutí, z létání, z řízení auta...,
• prožíváte nepříjemné emoce a stres v souvislosti s pracovní anebo životní rolí
• jste přetížení, nervozní a neustále naštvaní
• nemůžete jednoduše vypnout
• prožíváte stres a problémy v komunikaci
• tíží Vás problematické vztahy
• pociťujete ztrátu energie, motivace,  radosti, optimismu
• otázky nízké sebedůvěry či sebehodnoty
• stanovení si vlastních hranic, umět říkat "ne" bez pocitů viny či agresivity
• nízká efektivita v porovnání s vynaloženým úsilím
• vybalancování času - práce/rodina/odpočinek/koníčky...
• sebezdokonalení, poznání a rozvoj vrozeného potenciálu
• stres spojený s procesem učení se novým věcem
• zlepšení sebeprezentace
• máte potřebu dál osobnostě růst
  a mnoho dalšího
Co můžete vzájemnou spoluprácí získat...


• úleva od stresu v souvislosti s daným tématem
• přesné zacílení a zpracování toho, co konkrétně Vás limituje v cestě za Vaším cílem
• poznání a pochopení svého konkrétní "ne-fungování" (= určitý blok z minulosti, na jehož základě si člověk vytvořil
  vzorec neproduktivního myšlení způsobující v současnosti problém-limit)
• získáním jiného úhlu pohledu a pochopením určitých souvislostí je člověk schopen uvidět své vlastní možnosti řešení

Vedlejší efekty vzájemné spolupráce

• pokrok v řešení anebo vyřešení daného tématu
• zvýšení pozitivní motivace k dosažení vydefinovaného cíle
• uvědomění si a převzetí odpovědnosti za kvalitu svého života
• zvýšení EQ a SQ
• zlepšení využívání svého vrozeného potenciálu

Copyright © 2021 Lenka Ilečková