Při individuální konzultaci kombinuji znalosti odborných metod:
- kineziologie one brain (3in1 Concepts-systém one brain)
- EFT
- NLP
- rodinné konstelace
- firemní systemické poradenství


Co můžete vzájemnou spoluprácí získat:

• úleva od stresu v souvislosti s daným tématem
• přesné zacílení a zpracování toho, co konkrétně klienta limituje v cestě za jeho cílem
• poznání a pochopení svého konkrétní "ne-fungování" (= určitý blok z minulosti, na jehož základě si člověk vytvořil vzorec neproduktivního myšlení způsobující v současnosti problém-limit)
• získáním jiného úhlu pohledu a pochopením určitých souvislostí je klient schopen uvidět své vlastní možnosti řešení, které pro něho budou funkční

Vedlejší efekty vzájemné spolupráce:
• pokrok v řešení anebo vyřešení daného tématu
• zvýšení pozitivní motivace k dosažení vydefinovaného cíle
• uvědomění si a převzetí odpovědnosti za kvalitu svého života
• zvýšení EQ a SQ
• zlepšení využívání svého vrozeného potenciálu

Impack koučink může být vhodnou volbou právě v těchto situacích:
• stres v souvislosti s určitou situací je pro člověka již příliš zatěžující
• stres spojený s realizací cílů či různých úkolů, stres v určité fázi pracovního procesu
• poklidnější zvládání vypjatých situací, konfliktů, jednání
• strach z budoucnosti, z neúspěchu, ze změny, z konfliktu, stres z kritiky, ze zodpovědnosti, z autorit,
  z rozhodnutí, ze změny..., pochybnosti o sobě a svých schopnostech apod., různé strachy
• nepříjemné emoce a stres v souvislosti s pracovní anebo životní rolí
• stagnace, frustrace, přetížení, prokrastinace, nesoustředěnost, nemožnost "vypnout"
• stres v komunikaci
• problematické vztahy
• ztráta energie, vyhoření, ztráta životního elánu, radosti, optimismu...
• otázky nízké sebedůvěry či sebehodnoty
• stanovení si vlastních hranic, umět říkat "ne" bez pocitů viny či agresivity
• nízká efektivita v porovnání s vynaloženým úsilím
• vybalancování času - práce/rodina/odpočinek/koníčky...
• sebezdokonalení, poznání a rozvoj vrozeného potenciálu
• při konkrétním problému, který je stresující, a nedaří se najít východisko
• problémy spojené se stresem a vitalitou
• stres spojený s procesem učení se novým věcem

Prostřednictvím této práce si člověk zlepšuje kvalitu svého života jak v osobní, tak profesní rovině, protože to jde v ruku v ruce. Vyřešení problému v osobní rovině často pomůže člověku i v pracovní rovině a naopak. Přirozeným vedlejším efektem této práce je zvýšení EQ a SQ, které výrazně zlepšují nejen komunikaci a vztahy mezi lidmi, které jsou zcela jistě alfou a omegou úspěchu, ale také pozitivně ovlivňují míru životní spokojenosti a vitality.

Neexistují žádné jiné limity než ty, které jsme si vytvořili my sami v naší mysli na základě prožitých negativních zkušeností. Dokud však tyto staré zátěže a negativní pocity s nimi spojené ovlivňují z velké části naše myšlení a tím také rozhodování a jednání, je velmi těžké se pohnout z místa a něco nového a fungujícího si vnést do života.
Používaný přístup během konzultace Vám může výrazně pomoci snížit napětí a stres, získat jiný úhel pohledu, mít přístup ke svým vlastním možným řešením a zvýšit motivaci k dosažení vydefinovaného cíle.
Důležitým krokem je převzetí odpovědnosti za svůj život a také ujasnění si toho, co je tím skutečným cílem. Individuální konzultace formou Impact koučink Vám může usnadnit cestu k jeho naplnění.


© Studio Balance, Lenka Ilečková
Impact koučink 
                                                            

Individuální sezení touto formou je založeno na jiném principu než klasická koučinková sezení, protože pracujeme s odbornými metodami, které se zaměřují na nalezení a zpracování skutečných příčin limitů bránící klientovi v dosažení toho, co chce

Na začátku konzultace tedy jasně vydefinujeme s klientem konkrétní téma/problém a také konkrétní cíl a na ten se během konzultace zaměříme. Při konzultaci je zapotřebí, aby se klient aktivně zapojil. Pokud má člověk problém, má i řešení, které pro něj bude fungovat. V dané chvíli ho ale není schopen vidět. Proč? Protože v souvislosti s problémem člověk prožívá stres (negativní pocity) a ve stresu využíváme pouze zlomek své mozkové kapacity. Souvisí to s přirozeným fyziologickým fungováním mozku a těla.
V praxi to znamená, že ve stresu jsme schopni pouze reagovat a ne logicky a kreativně myslet. Ztrácíme potřebný nadhled, přístup ke zdravé logice, nápadům, kreativitě, ke svému vrozenému potenciálu.


Proto pracuji s odbornými metodami, které pomáhají nejdříve uvolnit stres, napětí a nepříjemné emoce v souvislosti s řešeným tématem, zacílit na skutečné příčiny problému a zpracovat je tak, aby byl klient schopen uvidět své vlastní možnosti řešení. Vše vychází z klientových možností a zkušeností, jeho nápadů, hodnot a vrozeného potenciálu. Impact kouč je v tu chvíli klientovým průvodcem. Na konci sezení pomohu klientovi stanovit si ještě první krok napomáhající pozitivní změně a případně doporučím další postup.  Každá konzultace je šitá na míru. Na řešení určitého problému někdy postačí 1 - 3 konzultace, jindy je zapotřebí delší časový úsek a dlouhodobější spolupráce. Záleží na komplexnosti řešeného tématu. Každá konzultace však může člověku přinést důležitý vhled na možnosti řešení.