© Studio Balance, Lenka Ilečková
 
Pokud byste rádi našli odpověď na některou z těchto otázek, je pro Vás konzultace formou Impact koučinku vhodnou volbou.
Jak uskutečnit snadněji své cíle? Jak přeměnit své vize do reality? Co mi k tomu chybí, co  skutečně potřebuji k dosažení požadovaného výsledku? Co pro požadovaný výsledek mohu právě teď udělat?
Jak mohu lehčeji překonat překážky, které se vyskytly?
Co s pocity, jako pochybnosti, strach, nerozhodnost..., které mě limitují v tom, co chci?
Jak najít odvahu do dalších životních výzev či změn?
Jak zvládat poklidněji konfliktní situace? Jak se umět postavit sám/sama za sebe?
Jak mohu komunikovat bez zbytečného stresu a napětí?
Jak vyřešit stagnaci? Co za ní skutečně stojí?
Jak se mohu dál osobnostně rozvíjet, růst, zdokonalovat se? Jak mohu objevit a lépe využívat svůj vrozený potenciál?
Jak nebýt svým myšlením sám/sama sobě překážkou na cestě k úspěchu a životní spokojenosti?
Jak se nenechat limitovat či úplně pohltit nepříjemnými pocity, neustrnout v problému, neztratit zdravý nadhled a být tak více času v pohodě, kreativní a logický?
Jak najít a zpracovat své hlavní negativní finanční přesvědčení?
Jak být zdravě sebevědomí, zlepšit si důvěru v sebe a netápat v otázkách vlastní hodnoty?
Jak se již nedostávat do stále stejných nepříjemných situací a neopakovat již to, co nefunguje?
Jak si vymezit své hranice bez agresivity anebo pocitů viny?
Stále se snaším, ale výsledek se nedostavuje. Co s přílišným úsilím a nízkou efektivitou?
Tíží mě stres, přetížení, nedotahuji věci do konce, co s tím?
Jak jinak zvládnout pracovní povinnosti a mít více času na rodinu, přátele, koníčky, odpočinek?
Uvědomil/a jsem si, že opravdu prokrastinuji a odkládám úkoly. Jak s tím přestat a dokončovat rozdělané záležitosti?
Uvědomuji si  nepříjemné pocity v souvislosti s kritikou, zopodvědností, autoritami...? Jak tyto pocity odbourat?
Obávám se neúspěchu, selhání, budoucnosti... - jak tyto nepříjemné pocity uvolnit a být zase v pohodě?
Mám prostě konkrétní problém a nevím, jak z něho ven...
Osobní koučink formou Impact koučink

                                                                      

Jak probíhá individuální konzultace formou Impact koučink?
Individuální sezení touto formou funguje na trochu jiném principu než klasická koučinková sezení. V praxi to znamená, že na začátku konzultace vydefinujeme s klientem konkrétní téma/problém a také konkrétní cíl, abychom znali jasný směr a tomu se budeme po čas konzultace věnovat.
Při individuální konzultaci kombinuji znalosti odborných metod - 3in1Concepts-systém one brain (kineziologie one brain), EFT, NLP a systemického poradenství. Jedná se o metody, které pomáhají lidem odbourat stres a nepříjemné emoce v souvislosti s konkrétním tématem/situací/problémem/cílem a také přesně nalézt a efektivně zpracovat "kořeny problému" -  to znamená určitý blok z minulosti, na jehož základě si člověk vytvořil vzorec neproduktivního myšlení, který opakuje, a to přináší problém.

Díky tomuto přístupu vcelku rychle objevíme a zpracujeme to, co konkrétně klienta limituje/blokuje v cestě za jeho cílem.
Smyslem je, aby klient poznal a pochopil své konkrétní "ne-fungování" (= určitý blok z minulosti, na jehož základě si vytvořil vzorec neproduktivního myšlení způsobující v současnosti problém/limit),  a pomoci mu najít a osvojit si to, co pro něj bude v přítomnosti a budoucnosti funkční zcela automaticky.

Vše vychází z klientových možností a zkušeností, jeho nápadů, hodnot a vrozeného potenciálu, který také do řešení zahrneme. Kouč je vlastně v tu chvíli jeho průvodcem, nevnucuje mu své rady, zkušenosti či nápady. Tím se i klient dostává k tomu nejcennějšímu - svému vlastnímu řešení. Člověku se pak otevírají zcela nové možnosti. Cítí pozitivní motivaci, odhodlání  a je schopen uvidět možnosti řešení toho, co potřebuje. Na konci sezení pomůžeme klientovi stanovit si první krok vedoucí k pozitivní změně a  doporučíme další postup.
Proč jít do toho s námi?
- neztrácíme čas zbytečnostmi, od začátku se věnujeme konkrétnímu tématu/problému/situaci a především žádoucímu výsledku
- jsme profíci ve znalostech účinných metod, které lidém pomáhají odbourat stres a podpořit je na jejich cestě k pozitivní změně
- jsme vůči klientům empatičtí, upřímní, v práci s klientem precizní, důslední, umíme naslouchat skutečným potřebám klienta a poznat, co e klientovo "to skutečné téma"
- respektujeme hodnoty klienta, ceníme si jeho důvěry a vážíme si jeho rozhodnutí pracovat na pozitivní změně a zlepšení kvality svého života
- máme dlouholetou praxi a zkušenosti s vedením individuálních konzultací
- na nic si nehrajeme, protože jsme také jenom lidé

Velkou předností je individuální přístup a flexibilita. Na řešení určitého problému někdy postačí 1 - 3 konzultace, jindy je zapotřebí delší časový úsek a dlouhodobější spolupráce. Záleží na klientovi a komplexnosti problému.

Neexistují žádné jiné limity než ty, které jsme si vytvořili my sami v naší mysli na základě prožitých negativních zkušeností. Dokud však tyto staré zátěže a negativní pocity s nim i spojené ovlivňují z velké části naše myšlení a tím také rozhodování a jednání, je velmi těžké se pohnout z místa a něco nového a fungujícího si vnést do života.
Používaný přístup během konzultace Vám může výrazně pomoci uvolnit napětí a stres, získat jiný úhel pohledu, mít přístup k možným řešením a zvýšit si vlastní pozitivní motivaci k dosažení Vašeho konkrétního cíle.
Důležitým krokem je převzetí zodpovědnosti za svůj život a také si ujasnit, co je tím skutečným cílem.  Individuální konzultace formou Impact koučink Vám usnadní cestu k jeho naplnění.
Co člověku vzájemná spolupráce s Impact koučem přináší?
• vydefinování si konkrétního cíle pomáhá ujasnit a nastavit správný směr a uvědomit si vlastní potřeby
• úleva od stresu, napětí, nepříjemných pocitů díky zpracování stresujícího modelu
• jiný úhel pohledu - získání nového vhledu na konkrétní téma  přináší důležitý nadhled, pochopení určitých životních souvislostí a uvědomění si nových možností
• proměna negativních emocí v pozitivní a přínosné
• nalezení a proměna limitujících přesvědčení získáné na základě negativních minulých zkušeností v přínosné a produktivní
• kladná změna kvality života
• uvědomění si a převzetí zodpovědnosti za kvalitu svého života
• posílení zdravého sebe-vědomí

Kromě toho Impact koučink sjednocuje tyto základní, avšak důležité modely:
kognitivní (mentální),
stabilně emoční,
kreativně spirituální
a zdravě vitální (fyzický)


Prostřednictvím této práce si člověk zlepšuje kvalitu svého života jak v osobní, tak profesní rovině, protože to jde v ruku v ruce. Vyřešení problému v osobní rovině často pomůže člověku i v pracovní rovině a naopak.

Přirozeným vedlejším efektem této práce je zvýšení EQ a SQ, které výrazně zlepšují nejen komunikaci a vztahy mezi lidmi, které jsou zcela jistě alfou a omegou úspěchu, ale také pozitivně ovlivňují míru životní spokojenosti a vitality. Klient/klientka lépe rozumí svým spuštěčům stresu a určitých životním souvislostem, získává schopnost lépe porozumět potřebám svým a ostatních. V pracovní oblasti, pokud je ve vedoucí pozici, může tyto schopnosti využít pro vedení, motivaci a rozvoj týmové spolupráce, a tím zlepšit výkon nejen svůj, ale také celého týmu.

Během konzultací nenarazíte na osvojování si manipulačních technik, protože každý z nás má dostatek vlastních zdrojů, aby dosáhl svého cíle přirozeným způsobem.