© Studio Balance, Lenka Ilečková
 
Konzultace formou Impact koučinku je vhodnou volbou v situacích jako např.:
Jak ustát tlak na výkon a pracovní vypětí?
Jak realizovat stanovené cíle s menším stresem?
Jak se nenechat limitovat či úplně pohltit nepříjemnými pocity, neustrnout v problému, neztratit zdravý nadhled?
Jak mohu lehčeji a a s větším nadhledem překonat konkrétní překážky, které se vyskytly?
Jak nemít strach z budoucnosti?
Jak se stát sebejistějším, mít více důvěry v sebe a své schopnosti?
Jak odbourat pocity jako přetížení, pochybnosti, strach, nerozhodnost, nedostatek času..., které mě tíží?
Jak mohu zvládat konfliktní situace klidněji?
Jak najít a zpracovat to, co mě momentálně blokuje v tom, co chci?
Jak mohu komunikovat bez zbytečného stresu a napětí?
Jak vyřešit stagnaci?
Jak se mohu dál osobnostně rozvíjet, růst, zdokonalovat se? Jak mohu objevit a lépe využívat svůj vrozený potenciál?
Jak si nebýt svým myšlením sám/sama sobě překážkou na cestě k úspěchu a životní spokojenosti?
Jak najít a zpracovat své hlavní negativní finanční přesvědčení?
Jak být zdravě sebevědomý/á, zlepšit si důvěru v sebe a necítit méněcennost či nedůležitost?
Jak se již nedostávat do stále stejných nepříjemných situací a neopakovat již to, co nefunguje?
Jak si vymezit své hranice bez agresivity anebo pocitů viny?
Stále se snaším, věci tlačím, ale výsledek se nedostavuje. Co s přílišným úsilím a nízkou efektivitou?
Tíží mě stres, přetížení, nedotahuji věci do konce, co s tím?
Jak jinak zvládnout pracovní povinnosti a mít více času na rodinu, přátele, koníčky, odpočinek?
Uvědomil/a jsem si, že opravdu prokrastinuji a odkládám úkoly. Jak s tím přestat a dokončovat rozdělané záležitosti? Jak efektivněji využívat svůj čas?
Uvědomuji si  nepříjemné pocity v souvislosti s kritikou, zopodvědností, autoritami...? Jak tyto pocity odbourat?
Obávám se neúspěchu, selhání, budoucnosti... - jak tyto nepříjemné pocity zpracovat a být více času ve větší psychické pohodě?
Mám prostě konkrétní problém a nevím, jak z něho ven...
Osobní/profesní koučink formou Impact koučinku  
                                                            

Průběh sezení formou Impact koučinku...
Individuální sezení touto formou je založeno na jiném principu než klasická koučinková sezení. V praxi to znamená, že na začátku konzultace vydefinujeme s klientem konkrétní téma/problém a také konkrétní cíl, abychom znali jasný směr a na ten se během konzultace zaměříme.  Zjistíme také, jaké konkrétní potřeby stojí za vydefinovaným cílem.
Při individuální konzultaci kombinuji znalosti odborných metod - 3in1Concepts-systém one brain (kineziologie one brain), EFT, NLP, rodinných konstelací a systemického poradenství. Jde o metody, které pomáhají lidem odbourat stres a nepříjemné emoce v souvislosti s konkrétním tématem/situací/problémem/cílem ať už v osobním anebo profesním životě a také přesně nalézt a efektivně zpracovat "kořeny problému". To znamená, že pomáhají nalézt a zpracovat určitý blok z minulosti, na jehož základě si člověk vytvořil vzorec neproduktivního myšlení, který opakuje, a to má za následek nepříjemné životní situace.
Díky tomuto přístupu rychle objevíme a jemně a přesto efektivně zpracujeme to, co konkrétně klienta limituje/blokuje v cestě za jeho cílem. Smyslem je, aby klient poznal a pochopil své konkrétní "ne-fungování" (= určitý blok z minulosti, na jehož základě si vytvořil vzorec neproduktivního myšlení způsobující v současnosti problém/limit),  a pomoci mu najít a osvojit si to, co pro něj bude v přítomnosti a budoucnosti funkční zcela automaticky.
Vše vychází z klientových možností a zkušeností, jeho vlastních nápadů, hodnot a vrozeného potenciálu, který také do nalezení řešení zahrneme. Impact kouč je vlastně v tu chvíli klientovým průvodcem. Klient se dostává k tomu nejcennějšímu - svému vlastnímu řešení  Tím se mu otevírají zcela nové možnosti. Cítí pozitivní motivaci, odhodlání  a je schopen uvidět možnosti řešení toho, co potřebuje. Na konci sezení pomohu klientovi stanovit si ještě první krok napomáhající pozitivní změně a  případně doporučím další postup.
Co člověku vzájemná spolupráce s Impact koučem přináší?
• vydefinování si konkrétního cíle pomáhá ujasnit si a nastavit správný směr a uvědomit si své vlastní potřeby
• nalezením a zpracováním stresujícího modelu přichází úleva od stresu, napětí, nepříjemných pocitů
• jiný úhel pohledu - získání nového vhledu na konkrétní téma  přináší důležitý nadhled, pochopení určitých životních souvislostí a uvědomění si
  nových možností
• proměna negativních emocí v pozitivní a přínosné
• nalezení a proměna limitujících přesvědčení získáné na základě negativních minulých zkušeností v přínosné a produktivní
• kladná změna kvality života
• uvědomění si a převzetí odpovědnosti za kvalitu svého života
• posílení zdravého sebe-vědomí
Prostřednictvím této práce si člověk zlepšuje kvalitu svého života jak v osobní, tak profesní rovině, protože to jde v ruku v ruce. Vyřešení problému v osobní rovině často pomůže člověku i v pracovní rovině a naopak. Přirozeným vedlejším efektem této práce je zvýšení EQ a SQ, které výrazně zlepšují nejen komunikaci a vztahy mezi lidmi, které jsou zcela jistě alfou a omegou úspěchu, ale také pozitivně ovlivňují míru životní spokojenosti a vitality. Během konzultací nenarazíte na osvojování si manipulačních technik, protože každý z nás má dostatek vlastních zdrojů, aby dosáhl svého cíle přirozeným způsobem. Každá konzultace je šitá na míru. Na řešení určitého problému někdy postačí 1 - 3 konzultace, jindy je zapotřebí delší časový úsek a dlouhodobější spolupráce. Záleží na komplexnosti problému.


Neexistují žádné jiné limity než ty, které jsme si vytvořili my sami v naší mysli na základě prožitých negativních zkušeností. Dokud však tyto staré zátěže a negativní pocity s nimi spojené ovlivňují z velké části naše myšlení a tím také rozhodování a jednání, je velmi těžké se pohnout z místa a něco nového a fungujícího si vnést do života. Používaný přístup během konzultace Vám může výrazně pomoci snížit napětí a stres, získat jiný úhel pohledu, mít přístup k možným řešením a zvýšit motivaci k dosažení pozitivní změny. Důležitým krokem je převzetí odpovědnosti za svůj život a také ujasnění si toho, co je tím skutečným cílem. Individuální konzultace formou Impact koučink Vám usnadní cestu k jeho naplnění.
Studio Balance - Lenka Ilečková
Divadelní 8 (3. patro), Jihlava

tel. 605 828 699 po-pá 8:00 - 16:00
info-cestakcili(zavináč)seznam.cz