© Studio Balance, Lenka Ilečková
- Vše sestavujeme na míru dle Vašich požadavků.
- Využíváme moderní online diagnostické nástroje dostupné také v angličtině.
- Samozřejmostí diagnostických nástrojů, které používáme, je jejich kvalita, rozsah vyhodnocení, dostupnost a rychlost, s jakou máte výsledky k dispozici.

Jak to funguje...
HR management jako na dlani
TYTO PROCESY:
Potřebujete pomoci při rozhodování v oblasti HR managementu anebo
ještě více zefektivnit důležité procesy napříč tímto oborem?


Přijímání nových zaměstnanců - vedle CV a osobního pohovoru máte možnost získat další vhled o osobnosti uchazeče - zjistíte silné stránky i případná rizika pro danou pozici či míru zvládání stresové zátěže. Lehčeji tak zmapujete, zda má uchazeč kompetence potřebné pro úspěch na danou pozici v dané firmě/týmu, organizaci. Umožní Vám to si tak vytvořit pořadí uchazečů podle předem zvolených kritérií. Zefektivníte si nábor a adaptaci nových zaměstanců, snížíte riziko odchodu či fluktuace, máte možnost tak získat nejvhodnější kandidáty.
Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců - získáte informace pro lepší zacílení odborných školení, získáte informace o rozvojových potřebách jednotlivých zaměstnanců či týmů  a můžete tak efektivněji nastavit plány ohledně dalšího osobnostního rozvoje.
Kariéra, práce s talenty - získáte podklady pro kariérní plánování a zmapování potenciálu.
Koučování, individuální poradenství, osobnostní rozvoj - přesné zacílení na problém, rizika a zvládání stresové zátěže a společně s našim konzultantem nalezení nových možností řešení s ohledem na vnitřní hodnoty, schopnosti a vrozený potenciál.
Stressmanagement - získané informace Vám poskytnou vhled do Vašich skutečných spouštěčů stresu, které pak s pomocí konzultanta můžete zpracovat, abyste byli schopni poklidněji zvládat stresové situace a psychickou zátěž.
Personální audity a analýzy, zaměstnanecké průzkumy - získáte rychlý přehled ohledně zaměstnanců a rozložení profilů (manažerských, obchodních, odborných, týmových apod.) pro lepší využívání potenciálu pracovníků. Zjistíte, jaké týmové role či komunikační styly zaměstnanci preferují, co je pro ně hybnou silou motivace, kdo se dokáže nejlépe vyrovnat se zvýšenou psychickou zátěží, jaký styl práce je jim blízký, jakou preferují firemní kulturu, či se ukáží rizikové skupiny apod.
Hodnocení zaměstnanců z různých úhlů pohledu
Týmová efektivita - získáte přesné informace ohledně fungování týmu, tzn. vyváženosti osobnostních profilů a talentů v rámci týmu.
Firemní kultura - získáte informace pro zjištění kompatibility firemního prostředí a vnitřních hodnot zaměstnanců. Dané informací můžete například vyžít pro optimalizaci firemní kultury vzhledem k potřebám pracovníků a mít tak motivovanější, výkonnější a spokojenější zaměstnance anebo již při náboru pracovníka můžete zjistit, zda jeho hodnoty odpovídají i nastavené firemní kultuře.
Balíčky dotazníků a testů sestavené pro zmapování osobnostních předpokladů pro různé pracovní pozice - např. team leader, manažer obchodního týmu, střední management, prodejce, obchodník, key account, zákaznická podpora, organizačně-administrativní podpora, ekonomicko-účetní pozice, projektový manažer, pozice náročné na stres, pozice náročné na pozornost a práci s daty apod.
Pak můžete využít diagnostických nástrojů, se kterými pracujeme.

Jejich výstupy mohou být pro Vás podpůrným nástrojem pro rozhodování v oblasti řízení lidských zdrojů. Jejich využitím lze totiž získat informace, které Vám mohou pomoci výrazně zefektivnit
Potřebujete nabídnout svým lidem
efektivní  individuální podporu a další rozvoj?
Rádi Vám sestavíme rozvojový balíček na míru. Rozsah a formu konzultací můžeme přizpůsobit Vašim potřebám.

více také na
Studio Lenky Ilečkové
Místo pro Váš osobní a profesní růst