HR na dlani

Využíváme moderní diagnostické nástroje, které Vám mohou posloužit jako podpůrný  prostředek pro rozhodování v oblasti HR managementu.
Díky nim získáte informace, které Vám výrazně mohou zefektivnit tyto procesy:
Přijímání nových zaměstnanců - vedle CV a osobního pohovoru máte možnost získat další vhled o osobnosti uchazeče - zjistíte silné stránky i případná rizika pro danou pozici či míru zvládání stresové zátěže. Lehčeji tak zmapujete, zda má uchazeč kompetence potřebné pro úspěch na danou pozici v dané firmě/týmu, organizaci. Umožní Vám to si tak vytvořit pořadí uchazečů podle předem zvolených kritérií. Zefektivníte si nábor a adaptaci nových zaměstanců, snížíte riziko odchodu či fluktuace, máte možnost tak získat nejvhodnější kandidáty.
Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců - získáte informace pro lepší zacílení odborných školení, získáte informace o rozvojových potřebách jednotlivých zaměstnanců či týmů  a můžete tak efektivněji nastavit plány ohledně dalšího osobnostního rozvoje zaměstnanců.
Kariéra, práce s talenty - získáte podklady pro kariérní plánování a zmapování potenciálu.
Koučování, individuální poradenství, osobnostní rozvoj - přesné zacílení na problém, rizika a zvládání stresové zátěže a společně s našim konzultantem nalezení nových možností řešení s ohledem na vnitřní hodnoty, schopnosti a vrozený potenciál.
Personální audity a analýzy, zaměstnanecké průzkumy - získáte rychlý přehled ohledně zaměstnanců a rozložení profilů (manažerských, obchodních, odborných, týmových apod.) pro lepší využívání potenciálu pracovníků. Zjistíte, jaké týmové role či komunikační styly zaměstnanci preferují, co je pro ně hybnou silou motivace, kdo se dokáže nejlépe vyrovnat se zvýšenou psychickou zátěží, jaký styl práce je jim blízký, jakou preferují firemní kulturu apod.
Týmová efektivita - získáte přesné informace ohledně fungování týmu, tzn. vyváženosti osobnostních profilů a talentů v rámci týmu.
Firemní kultura - získáte informace pro zjištění kompatibility firemního prostředí a vnitřních hodnot zaměstnanců. Dané informací můžete například vyžít pro optimalizaci firemní kultury vzhledem k potřebám pracovníků a mít tak motivovanější, výkonnější a spokojenější zaměstnance anebo již při náboru pracovníka můžete zjistit, zda jeho hodnoty odpovídají i nastavené firemní kultuře.
V rámci jednotlivých oblastí vše sestavujeme na míru dle Vašich zadaných požadavků. Samozřejmostí diagnostickýn nástrojů, které používáme, je jejich kvalita, rozsah vyhodnocení, dostupnost a rychlost, s jakou máte výsledky k dispozici.

© Studio Balance, Lenka Ilečková
Cílem je spokojený, naplněný, šťastný život.