EFT

Metoda EFT je technikou, která se používá k uvolnění starých traumat a nepříjemných pocitů. Vychází ze znalostí meridiánových drah a akupunkturních bodů v těle a zároveň z poznatků, jak psychika (především negativní emoce a stres) ovlivňují fyzické tělo a kvalitu života.

U začátku této metody stál klinický psycholog dr. Roger Callahan, který nalezl souvislost mezi meridiánovými dráhami v těle (které byly známé už ve staré čínské medicíně) a negativními emocemi. Dr. Callahan na této metodě dál pracoval a pojmenoval ji TFT (Thougt Field Therapy). Byla ale příliš složitá, a tak na jeho práci navázal americký inženýr Gary Craig, který ji zjednodušil, aby mohla být používána na širokou škálu potíží. Vznikla metoda EFT (z angl. Emotional Freedom Techniques - Techniky emoční svobody).
Původně EFT sloužilo americkým válečným veteránům, aby byli schopni se emočně vypořádat s prožitými válečnými traumaty. Dnes je používána pro svou vysokou účinnost (cca 90%) na celém světě pro řešení různých problémů - fyzických, psychických, vztahových...

Nejvíce negativních názorů na svět a na sebe si utvoříme v raném dětství - tedy od prenatálního období do cca 7 let života na základě našich zážitků a zkušeností. Tyto zážitky pak zůstávají vtištěny v našem podvědomí, vytvářejí nerovnováhu na meridiánových drahách a blokují nás v různých životních situacích - ve vztazích, v komunikaci s ostatními, strachy, fóbie, nízká sebedůvěra, různé zdravotní problémy psychosomatické povahy...

V průběhu sezení se stimulují poklepem prstů určité meridiánové body v určitém pořadí, čímž dochází k uvolnění emocionální zátěže z prožitých traumat a nepříjemných zážitků, které téměř vždy stojí za problémem, se kterým klient přichází. Tato technika bývá také nazývána akupunktura bez jehel. Když se navrátí meridiány zpět do rovnováhy, uvolní se napětí v těle i v psychice člověka.

Pokročilou verzí EFT je metoda EFT Matrix Reimprinting, která vychází ze znalostí kvantové fyziky a buněčné biologie. Díky ní je možné jemně a rychleji zpracovat prožité trauma nebo traumatickou událost. Jejím tvůrcem je Karl Dawson z Velké Británie.

Pro zajímavost:
V roce 1992 byla zveřejněna studie s názvem "Studie o migraci radioaktivní (reflexní) stopovací látky po nástřiku do míst akupunkturních bodů", která dokazuje, že meridiánové dráhy a s nimi spojené akupunkturní body opravdu existují. Autory studie jsou Jean-Claude Darras, Pierre de Vernejoul a Pierre Albarhde. Pomocí snímků gama kamery bylo zjištěno, že po vstříknutí reflexní látky do míst, kde se nachází akupunkturní body na našem těle, se látka pohybuje po drahách, které jsou známé jako meridiány v tradiční čínské medicíně. Tyto dráhy jsou odlišné od cév a lymfatických cest. Když byla látka vstříknuta jinam, než se nachází akupunkturní body, nebyl zjištěn žádný pohyb této látky. 
Studio Lenky Ilečkové

Cílem je životní spokojenost, vnitřní klid, vyrovnanost, zdraví, radost, fungující vztahy...