EFT

Metoda EFT je moderní technikou, která se používá k nalezení a zpracování konkrétních bloků z minulosti, které pak v pozdější době mohou blokovat životní hojnost, spokojenost, úspěch, radost...jak v osobní, tak profesní sféře. 
 
Jak probíhá sezení s touto metodou a v čem spočívá efektivnost metody EFT?
V průběhu sezení s metodou EFT se používá slovní specifikace (=lingvistika) kvůli zaměření se na konkrétní problém, a zároveň se jemně aktivují určité akupunkturní body v určitém pořadí, které leží na meridiánových drahách energetického systému člověka. Tím dochází k nalezení "kořenů" problému, k jejich zpracování, uvolní se stres a emocionální zátěž, zpracují a uvolní se bloky, které si člověk vytvořil na základě minulých negativních zážitků. Můžeme tak zpracovat také nesprávná přesvědčení o sobě - např. nejsem dost dobrý/á..., nikdy se mi nepodaří..., nezasloužím si...,
Každý orgán v těle má také svou meridiánovou dráhu. Když se navrátí meridiány zpět do rovnováhy, uvolní se nejen napětí v psychice, ale také v těle. 
Všeobecně platí, že lidé většinou ze změny mají skryté obavy. Je pohodlnější raději zůstat v tom, co nefunguje (ve své bezpečné zóně), protože to člověk zná. S EFT je možné zpracovat i tuto skutečnost. Pozitivní změny při zpracování všech aspektů problému vydrží trvale. Dle tvůrce této metody Garyho Craiga EFT nemusí být úplně 100% v řešení, ale nabízí posun tam, kde vše ostatní selhalo.
Jsou jen ty limity, které jsme si vytvořili v naší mysli na základě prožitých skutečností...
Náš mozek zaznamenává všechny naše prožité zážitky a zkušenosti, a ty nezpracované negativní zážitky z minulosti ovlivňují kvalitu našeho života teď v přítomnosti. Mají vliv na naše myšlení, chování, reakce, emoční vnímání i na naše fyzické zdraví. Na základě nich jsme si totiž vytvořili bloky, které nás pak později v životě limitují - v určitých situacích nejsme schopni  logicky a kreativně myslet, pouze reagovat, prožíváme opakovaně nepříjemné situace a s nimi spojené negativní emoce a stres. Důsledkem potlačeného stresu mohou být také  fyzické nebo duševní potíže.  Nejvíce negativních a názorů na svět a na sebe si utvoříme v raném dětství - tedy od prenatálního období do cca 7 let života na základě našich zážitků a zkušeností. Tyto zážitky pak zůstávají vtištěny v našem podvědomí, které řídí cca 95% našich každodenních interakcí.
Dokud tedy konkrétní negativní zážitek z minulosti způsobující problém nenalezneme a neuvědomíme si ho a neuvolníme emocionální zátěž s ním spojenou, stále ovlivňuje naše myšlení, reakce a jednání a tím i kvalitu našeho života v osobní anebo profesní rovině.
Z historie...
U začátku této metody stál klinický psycholog dr. Roger Callahan, který nalezl souvislost mezi meridiánovými dráhami v těle (které byly známé už ve staré čínské medicíně) a negativními emocemi. Dr. Callahan na této metodě dál pracoval a pojmenoval ji TFT (Thougt Field Therapy).
Byla ale příliš složitá, a tak na jeho práci navázal americký inženýr Gary Craig, který ji zjednodušil a zapracoval do ní ještě prvky koučinku a NLP.
NLP (Neuro-lingvistické programování) je účinný způsob osobního rozvoje, postavený na studiích souvislostí mezi činností mozku - myšlenkami (neuro),  jazykem (lingvistické) a  zvyky (programy).
Tak vznikla metoda EFT (z angl. Emotional Freedom Techniques - Techniky emoční svobody).
O meridiánových drahách...
V roce 1992 byla zveřejněna studie s názvem "Studie o migraci radioaktivní (reflexní) stopovací látky po nástřiku do míst akupunkturních bodů", která dokazuje, že meridiánové dráhy a s nimi spojené akupunkturní body opravdu existují. Autory studie jsou Jean-Claude Darras, Pierre de Vernejoul a Pierre Albarhde. Pomocí snímků gama kamery bylo zjištěno, že po vstříknutí reflexní látky do míst, kde se nachází akupunkturní body na našem těle, se látka pohybuje po drahách, které jsou známé jako meridiány v tradiční čínské medicíně. Tyto dráhy jsou odlišné od cév a lymfatických cest. Když byla látka vstříknuta jinam, než se nachází akupunkturní body, nebyl zjištěn žádný pohyb této látky.
© Studio Balance, Lenka Ilečková

Žít spokojený život.

Studio osobního a profesního rozvoje
Lenka Ilečková