Koučink & Stresmanagement

Žijeme v době, ve které stres, napětí, různé obavy, pochybnosti, únava, nedostatek času, pocit přetížení či tlak na výkon jsou u mnohých lidí na každodenním pořádku. Je třeba si však uvědomit, že tent stres má také neblahý dopad na kvalitu našeho osobního a pracovního života.

Jak lépe zvládat stresové situace a nenechat se jimi a problémy "pohltit"?
 
V jakých tématech může být pro Vás individuální konzultace přínosem:
odbourání stresu, napětí, negativních emocí v konkrétních situacích
realizace cíle bez zbytečných obav a stresu
pocit frustrace, marnosti, bezmoci, nedokonalosti...
poklidnější zvládání vypjatých situací
stabilizace nebo navýšení finanční prosperity
nízká sebedůvěra
zvýšení kreativity anebo originality
zlepšení komunikačních schopností
zlepšení organizačních schopností
zlepšení sebeprezentace
zlepšení prodejních dovednostní
zlepšení v procesu učení
otázky ohledně sebehodnoty a sebe-vědomí
zlepšení výkonu a odbourání prokrastinace
nespavost, syndrom vyhoření, ztráta energie, přetížení
chybějící motivace, stagnace
přílišné úsilí v dosahování svých cílů
strach z neúspěchu, ze selhání,  z chyby, ze zodpovědnosti, z autorit, z konkurence,...
strach z verbálního vystupování před více lidmi
strach z nedostatku financí, negativní finanční přesvědčení
dotahování věcí do konce
zlepšení koncentrace, paměti a vnímavosti
schopnost říkat ne, stanovení si hranic bez zbytečné agresivity
vybalancování času práce vs odpočinek, práce vs. rodina
workoholismus, ne-schopnost se uvolnit
nízká efektivita v poměru k vynaloženímu úsilí
...
Také jste si všimli, že tajemství úspěchu spočívá ve správném pochopení lidí? Že fungující mezilidské vztahy jsou klíčem ke spokojenosti jak v osobním, tak pracovním životě? Jak na to? I na toto "umění" se můžeme v rámci konzultací zaměřit anebo si můžete pro sebe objednat individuální program Vztahy jako alfa a omega životní spokojenosti. Pochopení skrytých mechanismů fungování mezilidských vztahů výrazně usnadňuje komunikaci, pomůže klidněji zvládat stresové situace a konflikty a mít fungující mezilidské vztahy.
Pro koho je tento způsob vedení konzultace vhodnou volbou:
pro majitele firem
pro vedoucí pracovníky
pro personalisty
pro prodejce a obchodní zástupce
pro všechny, kterým není kvalita jejich života lhostejná
Prostřednictvím této práce si člověk zlepšuje kvalitu svého života jak v osobní, tak profesní rovině, protože to jde v ruku v ruce. Vyřešení problému v osobní rovině pomůže člověku i v pracovní rovině a naopak.

Během konzultací nenarazíte na osvojování si manipulačních technik, protože každý z nás má dostatek vlastních zdrojů, aby dosáhl svého cíle přirozeným způsobem.

Neexistují žádné jiné limity než ty, které jsme si vytvořili my sami v naší mysli na základě prožitých negativních zkušeností. Dokud však tyto staré zátěže ovlivňují z velké části naše myšlení a tím také rozhodování a jednání, je velmi těžké se pohnout z místa a něco nového a fungujícího si vnést do života.
Používané metody v rámci konzultací Vám pomohou uvolnit napětí a stres, získat jiný úhel pohledu, mít přístup k možným řešením a zvýšit motivaci k dosažení Vašeho konkrétního cíle.
Důležitým krokem je převzetí zodpovědnosti za svůj život a ujasněním si, co je tím Vaším skutečným cílem.  Individuální konzultace  Vám usnadní cestu k jeho naplnění.Ke skutečnému osobnímu štěstí je nepostradatelná také péče o sebe - své pocity, uvolnění stresu a pochopení svého způsobu myšlení. Lidé, kteří se věnovali uvolnění negativního stresu či nalezení a zpracování již neproduktivních vzorců myšlení,  jsou vyrovnanější, spokojenější, výkonější, dokáží jít za svými cíli mnohem snadněji, lépe se jim daří v osobním i pracovním životě, protože tyto dvě oblasti spolu vždy velmi úzce souvisí.
Úspěšné firmy tedy podporují stresmanagement a zvýšení emoční inteligence svých zaměstnanců, protože se přesvědčily o tom, že vedoucí pracovníci, kteří pracují na sobě - na porozumění svým emocím a myšlení, lépe zvládají stres, dokáží lépe vyhodnocovat situace, rozhodovat, vést, motivovat, rozvíjet týmovou spolupráci a tím i zvyšovat firemní produktivitu a efektivitu.
Nejen lidé zvyklí pouze na práci s čísly si mohou říkat, proč právě práce na vlastních emocích je tak důležitá?
Stejně jako auto má svůj motor, i my sami máme v životě svůj pomyslný motor. Tím jsou právě naše emoce. Protože na základě nich se určitým způsobem cítíme, a podle toho, jak se cítíme, se rozhodujeme a jednáme. Proto skrze porozumění svým vlastním emocím můžeme lépe řídit svůj život.

Když se dostaneme do problému, je třeba si uvědomit, že problémem nikdy není problém samotný, ale stres a negativní emoce, které v souvislosti s ním prožíváme.
Jsme-li "pohlceni" v jakémkoliv problému, prožíváme - ať už si to uvědomujeme či ne - stres. Samotné negativní emoce v souvislosti s problémem, který zažíváme, jsou stres. A pokud jsme ve stresu, náš mozek funguje pouze na zlomek své kapacity. Je to dáno jeho fyziologií. Znamená to, že ve stresu jsme schopni pouze reagovat a ne logicky a kreativně myslet. Ztrácíme zdravý odstup a výrazně se snižuje šance na nalezení skutečně fungujícího řešení na konkrétní problém.

Jak tedy můžeme uvolnit stres, napětí a nepříjemné emoce a jako vedlejší pozitivní efekt získat nový vhled důležitý právě pro nalezení řešení toho, co potřebujeme?
Běžně nepřemýšlíme nad tím, že nás mozek zaznamenává všechny naše prožité zážitky a že ty nezpracované negativní zážitky z minulosti mají vliv na kvalitu našeho života v přítomnosti. Mají vliv na naše myšlení, rozhodování, jednání, reakce, emoce, schopnosti. Na základě nich jsme si vytvořili bloky v podobě vzorců myšlení a životních přesvědčení, které nás pak později v určitých situacích našeho značně limitují.
Východiskem je najít a zpracovat tyto bloky z minulosti - především nepříjemné emoce, které s nimi souvisejí. To pomůže člověku uvolnit napětí a nepříjemné emoce v přítomnosti, umožní to také pochopit a změnit již neproduktivní vzorce myšlení či odhalit a uvolnit limitující přesvědčení. Člověk je schopen uvidět řešení toho, co potřebuje, a otevírají se mu nové možnosti.

Jak najít právě ten konkrétní limitující blok?
K tomu při individuální konzultaci používáme odborné metody jako 3in1Concepts-systém one brain (kineziologie one brain), EFT, NLP či systemické poradenství. Jedná se o metody, které pomáhají lidem uvolnit stres a nepříjemné emoce v souvislosti s konkrétním problémem (situací) a také přesně nalézt a efektivně zpracovat "kořeny problému" -  to znamená určitý blok z minulosti, na jehož základě si člověk vytvořil vzorec neproduktivního myšlení způsobující problém/limit v současnosti. Člověku se pak otevírají nové možnosti a je schopen uvidět řešení toho, co ho trápilo. Uvolněním starých zátěží se člověk dostává zpět do rovnováhy, cítí se lépe, uvolněněji, klidněji, vyrovnaněji, může jít lehčeji za svých cílem, přijmout nové životní výzvy, překročit své komfortní zóny, uvidět možnosti řešení tam, kde se zdálo, že nemá možnost volby. Je to také cesta k poznání, rozvoji a používání svých vrozených schopností, tedy k rozvoji své vlastní osobnostní jedinečnosti. 

Individuální sezení s využitím výše uvedených metod funguje na jiném principu než běžná koučinková sezení a pro klienta je snazší mít žádoucí výsledky. V praxi to znamená, že na začátku konzultace vydefinujeme s klientem konkrétní téma/problém a také konkrétní cíl, abychom znali jasný směr, čemu se budeme po čas konzultace věnovat. Poté s použitím vhodné metody objevíme a zpracujeme to, co konkrétně klienta limituje v cestě za jeho cílem.
Smyslem je, aby klient poznal a pochopil své konkrétní "ne-fungování" (= určitý blok z minulosti, na jehož základě si vytvořil vzorec neproduktivního myšlení způsobující v současnosti problém/limit),  a pomoci mu najít a osvojit si to, co pro něj bude v přítomnosti a budoucnosti funkční.

Cílem konzultace není řešit problém za klienta. Jen ten, kdo má problém, zná také to nejlepší řešení. Neexistují paušální řešení, je třeba se zaměřit vždy individuálně. S využitím uvedené metody není zapotřebí ztrácet čas mnoha hodinami povídáním si, ale vše se děje v rámci konzultace vcelku rychle, přesto jemně a efektivně. Samozřejmostí je respektování hodnot klienta. Neboť člověk může dosáhnout svého cíle, pokud se daný cíl shoduje s jeho životními hodnotami a je pro něj zároveň dostatečně motivující.

Přirozeným vedlejším efektem této práce je zvýšení EQ, která výrazně zlepšuje nejen komunikaci a vztahy mezi lidmi, které jsou zcela jistě alfou a omegou úspěchu a životní spokojenosti, ale také zlepšuje schopnost vést, motivovat a rozvíjet týmovou spolupráci a tím i výkonnost a produktivitu.

© Studio Balance, Lenka Ilečková
Žít spokojený život.