Business coaching &Stressmanagement

Žijeme v době, která se vyznačuje vysokou mírou stresu a napětí. Obavy, pochybnosti, únava, nedostatek času, pocit přetížení či tlak na výkon jsou u mnohých lidí na denním pořádku. Z vlastního okolí mám tu zkušenost, že mnozí lidé nejen na vedoucích pozicích nedokáží "vypnout" i přesto, že už jsou ze zaměstnání doma v kruhu svých blízkých. Toto vše pak má vliv na kvalitu jak osobního, tak pracovního života.

 
Studio Lenky Ilečkové
V jakých tématech může být pro Vás přínosné využít Business coaching & Stressmanagement:
odbourání stresu, napětí, negativních emocí v konkrétních situacích
realizace cíle bez zbytečných obav a stresu
pocit frustrace, marnosti, bezmoci, nedokonalosti...
poklidnější zvládání vypjatých situací
stabilizace nebo navýšení finanční prosperity
nízká sebedůvěra
zvýšení kreativity anebo originality
zlepšení komunikačních schopností
zlepšení organizačních schopností
zlepšení sebeprezentace
zlepšení prodejních dovednostní
zlepšení v procesu učení
otázky ohledně sebehodnoty
zlepšení výkonu a odbourání prokrastinace
nespavost, syndrom vyhoření, ztráta energie, přetížení
chybějící motivace, stagnace
přílišné úsilí v dosahování svých cílů
strach z neúspěchu, ze selhání,  z chyby, ze zodpovědnosti, z autorit, z konkurence,...
strach z verbálního vystupování před více lidmi
strach z nedostatku financí, negativní finanční přesvědčení
dotahování věcí do konce
zlepšení koncentrace, paměti a vnímavosti
schopnost říkat ne, stanovení si hranic bez zbytečné agresivity
vybalancování času práce vs odpočinek, práce vs. rodina
workoholismus, ne-schopnost se uvolnit
nízká efektivita v poměru k vynaloženímu úsilí
...
© Studio Balance, Lenka Ilečková
Také jste si všimli, že tajemství úspěchu spočívá ve správném pochopení lidí? Že fungující mezilidské vztahy jsou klíčem ke spokojenosti jak v osobním, tak pracovním životě? Jak na to? I na toto "umění" se můžeme v rámci konzultací zaměřit anebo si můžete pro sebe objednat individuální program Vztahy jako alfa a omega životní spokojenosti. Pochopení skrytých mechanismů fungování mezilidských vztahů výrazně usnadňuje komunikaci, pomůže klidněji zvládat stresové situace a konflikty a snadněji z nich nacházet východisko akceptovatelné pro všechny zúčastněné, zlepšovat a rozvíjet mezilidské vztahy.
Pro koho je Business coaching & Stressmanagement vhodnou volbou:
pro majitele firem
pro vedoucí pracovníky
pro personalisty
pro prodejce a obchodní zástupce
pro všechny, kterým není kvalita jejich života lhostejná
Neexistují žádné jiné limity než ty, které jsme si vytvořili my sami v naší mysli na základě minulých negativních zkušeností. Dokud však tyto limity ovlivňují z velké části naše myšlení a jednání, je velmi těžké se pohnout z místa a něco nového a fungujícího si vnést do života.
Díky přístupu Business coachingu & Stressmanagementu je možné tyto konkrétní limity odhalit a zpracovat, stejně tak jako je možné zpracovat neopodstatněné strachy, úzkosti, pochybnosti či jiné pocity, které Vám nedovolují vykročit ze své "bezpečné zóny" a být tím, kým skutečně jste. 

Prostřednictvím této práce si člověk zlepšuje kvalitu svého života jak v osobní, tak profesní rovině, protože to jde v ruku v ruce. Vyřešení problému v osobní rovině pomůže člověku i v pracovní rovině a naopak.

Během konzultací nenarazíte na osvojování si manipulačních technik, protože každý z nás má dostatek vlastních zdrojů, aby dosáhl svého cíle přirozeným způsobem. V některých případech je vhodné zkombinovat metodu 3in1Concepts-systém one brain a rodinné anebo firemní konstelace (firemní systemické poradeství).

Důležitým krokem je převzetí zodpovědnosti za svůj život a ujasněním si, co je Vaším skutečným cílem. Mít definovaný konkrétní cíl totiž značí jasný směr. Business coaching & Stressmanagement Vám tento směr usnadní následovat.Z praxe vím, že podnikatelé, manažeři a vedoucí pracovníci, kteří poznali, jak je pro ně přínosná práce v oblasti zpracování vlastního negativního stresu a řízení svých emocí, dosahují svých cílů mnohem snadněji a za použití menšího úsilí, jsou výkonnější, spokojenější, lépe se jim daří v oblasti vedení, řízení, prodeje a komunikace.

Úspěšné zahraniční firmy podporují stressmanagement a zvýšení emoční inteligence svých zaměstnanců, protože se přesvědčily o tom, že vedoucí pracovníci, kteří umí řídit své emoce, dokáží lépe vyhodnocovat situace, rozhodovat, vést, motivovat a rozvíjet týmovou spolupráci a tím i zvyšovat produktivitu a efektivitu.
Nejen lidé zvyklí pouze na práci s čísly si mohou říkat, proč právě práce na vlastních emocích je tak důležitá?
Stejně jako auto má svůj motor, i my sami máme v životě svůj pomyslný motor. Tím jsou právě naše emoce. Protože na základě nich se určitým způsobem cítíme, a podle toho, jak se cítíme, se rozhodujeme a jednáme. Proto skrze porozumění svým vlastním emocím můžeme lépe řídit svůj život.

Problémem není problém samotný, ale stres a negativní emoce, které v souvislosti s ním prožíváme.
Když jsme "pohlceni" v jakémkoliv problému, prožíváme - ať už si to uvědomujeme či ne - stres. Samotné negativní emoce v souvislosti s problémem, který zažíváme, jsou stres. A pokud jsme ve stresu, náš mozek funguje pouze na zlomek své kapacity. Je to dáno jeho fyziologií. Znamená to, že ve stresu jsme schopni pouze reagovat a ne logicky a kreativně myslet. Ztrácíme zdravý odstup a výrazně se snižuje šance na nalezení konkrétního řešení na konkrétní problém.

Jak tedy můžeme uvolnit stres, napětí a nepříjemné emoce a jako vedlejší pozitivní efekt získat nový vhled důležitý právě pro nalezení řešení toho, co potřebujeme?
Běžně nepřemýšlíme nad tím, že nás mozek zaznamenává všechny naše prožité zážitky a že ty nezpracované negativní zážitky z minulosti mají vliv na kvalitu našeho života v přítomnosti. Mají vliv na naše myšlení, reakce, konání. Na základě nich jsme si vytvořili bloky v podobě vzorců myšlení, které nás pak později v určitých životních situacích limitují.
Východiskem je najít a zpracovat tyto bloky z minulosti - především nepříjemné emoce, které s nimi souvisejí. To pomůže člověku uvolnit napětí a nepříjemné emoce v přítomnosti, umožní to také pochopit a změnit již neproduktivní vzorce myšlení či odhalit a uvolnit limitující přesvědčení. Člověk je schopen uvidět řešení toho, co potřebuje, a otevírají se mu nové možnosti.

K tomu je velmi nápomocná metoda 3in1Concepts-systém one brain. Jedná se o odbornou, propracovanou metodu, která pomáhá lidem uvolnit stres a nepříjemné emoce v souvislosti s konkrétním problémem (situací) a také přesně nalézt a efektivně zpracovat "kořeny problému" -  to znamená určitý blok z minulosti, na jehož základě si člověk vytvořil vzorec neproduktivního myšlení způsobující problém/limit v současnosti.
Tím se člověku otevírají nové možnosti a je schopen uvidět řešení toho, co potřebuje.  Zpracováním starých zátěží se člověk dostává zpět do rovnováhy a může si pro sebe zvolit cestu sebedůvěry, radosti, zdraví, úspěchu, hojnosti, vitality, fungujících a naplněných vztahů.

Je to také způsob, jak si otevřít cestu k tomu, jak jít lehčeji za svých cílem, přijmout nové životní výzvy a příležitosti, překročit své komfortní zóny, uvidět možnosti řešení tam, kde se zdálo, že není možnost volby. Název této metody je odvozen od ideálního fungování mozku, kdy pravá a levá hemisféra dokonale spolupracují.

Podstatou metody 3in1Concepts-systém one brain je právě vynikající schopnost nalézt kořeny problému - tzn. skutečnou příčinu - a efektivně zpracovat emocionální stres s tím spojený. Jak? Je to díky svalovému (kineziologickému) testu. Je dokázáno, že stres oslabuje naše svaly. Je to přirozená reakce mozek vs. tělo. Určitě jste sami zažili, že v určitých situacích jste ztuhli, klepali se Vám ruce či hlas apod. Prostřednictvím svalového testu jsme schopni zjistit, kdy přesně došlo k vytvoření si daného bloku a jaké klíčové emoce se ho týkají. Vzájemným rozhovorem o zjištěných informacích daný blok uvolníme.

Jak probíhá individuální sezení?
Běžné koučinkové sezení spočívá v tom, že krok za krokem vytvoříte plán a nové strategie k jeho realizaci. Business coaching & Stressmanagement pracuje na jiném principu. Zahrnuje v sobě jak koučinkové postupy, tak využití metody 3in1Concepts-systém one brain.
V praxi to znamená, že na začátku konzultace společně vydefinujeme konkrétní téma/problém a také konkrétní cíl, neboť ujasněním si toho, co chcete, udáváte jasný směr, a tomu se po celý čas konzultace budeme věnovat.
Díky svalovému testu zjistíme velmi přesné informace o skutečné příčině problému a jeho kořenech. Zjistíme míru negativního stresu a pozitivní motivace, klíčové emoce a určitý věk, kdy došlo k zablokování na základě prožitého nepříjemného zážitku či zkušenosti. Pak vzájemným rozhovorem o zjištěných informacích napětí z minulosti zpracujeme. Člověk si uvědomí souvislosti, dochází k uvolnění a ke znovunastolení rovnováhy, člověk se cítí lépe, vidí možnosti řešení, které před tím nebyl schopen najít, má více energie a motivace k uskutečnění svého cíle.

Smyslem je, aby klient poznal a pochopil své konkrétní ne-fungování (= určitý blok z minulosti, na jehož základě si vytvořil vzorec neproduktivního myšlení způsobující v současnosti problém/limit), a pomoci mu najít to, co pro něj v přítomnosti a budoucnosti v daném tématu bude funkční.

Cílem konzultace není řešit problém za klienta. Jen ten, kdo má problém, zná také to nejlepší řešení. Neexistují paušální řešení, je třeba se zaměřit vždy individuálně. S využitím uvedené metody není zapotřebí ztrácet čas mnoha hodinami povídáním si, ale vše se děje v rámci konzultace vcelku rychle, přesto jemně a efektivně. Samozřejmostí je respektování hodnot klienta. Neboť člověk může dostáhnout svého cíle, když se daný cíl shoduje s jeho hodnotami a je pro něj zároveň dostatečně motivující.

Přirozeným vedlejším efektem této práce je zvýšení EQ, která výrazně zlepšuje nejen komunikaci a vztahy mezi lidmi, které jsou zcela jistě alfou a omegou úspěchu a životní spokojenosti, ale také zlepšuje schopnost vést, motivovat a rozvíjet týmovou spolupráci a tím i výkonnost a produktivitu.