Koučink & Stresmanagement

Žijeme v době, ve které stres, napětí, různé obavy, pochybnosti, nedostatek času, přetížení či tlak na výkon jsou u mnohých lidí na denním pořádku. Ať si to připouštíme či nikoliv, stres snižuje kvalitu osobního i pracovního života, neblaze se odráží ve vztazích, výkonu a také na našem zdraví. Co s tím? Jak být vyrovnanější, spokojenější, úspěšnější, mít více energie?
 
Prostřednictvím této práce si člověk zlepšuje kvalitu svého života jak v osobní, tak profesní rovině, protože to jde v ruku v ruce. Vyřešení problému v osobní rovině pomůže člověku i v pracovní rovině a naopak.

Během konzultací nenarazíte na osvojování si manipulačních technik, protože každý z nás má dostatek vlastních zdrojů, aby dosáhl svého cíle přirozeným způsobem.
Velkou předností je individuální přístup a flexibilita. Na řešení určitého problému někdy postačí 2 konzultace v průběhu cca 2 měsíců, jindy je zapotřebí delší časový úsek a dlouhodobější spolupráce. Záleží na klientovi a komplexnosti problému.

Neexistují žádné jiné limity než ty, které jsme si vytvořili my sami v naší mysli na základě prožitých negativních zkušeností. Dokud však tyto staré zátěže ovlivňují z velké části naše myšlení a tím také rozhodování a jednání, je velmi těžké se pohnout z místa a něco nového a fungujícího si vnést do života.
Používané metody v rámci konzultací Vám pomohou uvolnit napětí a stres, získat jiný úhel pohledu, mít přístup k možným řešením a zvýšit motivaci k dosažení Vašeho konkrétního cíle.
Důležitým krokem je převzetí zodpovědnosti za svůj život a také si ujasnit, co je tím skutečným cílem.  Individuální konzultace Vám usnadní cestu k jeho naplnění.
Obvyklá témata k řešení:
realizace cíle bez zbytečných obav a stresu
poklidnější zvládání vypjatých situací
vymizení frustrace, pociut marnosti, bezmoci, nedokonalosti...
stabilizace nebo navýšení finanční prosperity
zvýšení kreativity anebo originality
zlepšení komunikačních schopností
zlepšení organizačních schopností
zlepšení sebeprezentace
zlepšení prodejních dovednostní
zlepšení v procesu učení
otázky ohledně sebehodnoty, sebedůvěry, ocenění
zlepšení výkonu a odbourání prokrastinace
nespavost způsobená stresem, syndrom vyhoření, ztráta energie, přetížení
chybějící motivace, stagnace
přílišné úsilí v dosahování svých cílů
strach z neúspěchu, ze selhání,  z chyby, ze zodpovědnosti, z autorit, z konkurence, z budoucnosti...
strach z verbálního vystupování před více lidmi
strach z nedostatku financí, negativní finanční přesvědčení
dotahování věcí do konce
zlepšení koncentrace, paměti a vnímavosti
schopnost říkat ne, stanovení si hranic bez zbytečné agresivity
vybalancování času práce vs odpočinek, práce vs. rodina
workoholismus, ne-schopnost se uvolnit
nízká efektivita v poměru k vynaloženímu úsilí
...


Běžně také nepřemýšlíme nad tím, že nás mozek zaznamenává všechny naše prožité zážitky a že ty nezpracované negativní zážitky z minulosti mají vliv na kvalitu našeho života v přítomnosti. Proč? Protože na základě nich jsme si vytvořili bloky, které nepříznivě ovlivňují naše současné myšlení, rozhodování, jednání, reakce, emoce, schopnost. Stává se pak, že se vrací stále stejné nepříjemné situace a s nimi zase spojené nepříjemné emoce a stres.
Dokud tedy konkrétní negativní zážitek z minulosti způsobující problém nenalezneme a neuvědomíme si ho a hlavně neuvolníme emocionální zátěž s ním spojenou, stále ovlivňuje naše myšlení, reakce a jednání a tím i kvalitu našeho života v přítomnosti.

Jak najít právě ten konkrétní blok, který negativně ovlivňuje Vaši životní pohodu?
K tomu při individuální konzultaci používáme odborné metody - 3in1Concepts-systém one brain (kineziologie one brain), EFT, NLP či systemické poradenství. Jedná se o metody, které pomáhají lidem uvolnit stres a nepříjemné emoce v souvislosti s konkrétním problémem (situací) a také přesně nalézt a efektivně zpracovat "kořeny problému" -  to znamená určitý blok z minulosti, na jehož základě si člověk vytvořil vzorec neproduktivního myšlení způsobující problém/limit v současnosti. Člověku se pak otevírají nové možnosti a je schopen uvidět možnosti řešení toho, co ho trápilo.

                                                                                       K pozitivní změně je nutná rovnováha.

Co to člověku přináší?
Uvolněním starých zátěží se člověk dostává zpět do rovnováhy, cítí se lépe, uvolněněji, klidněji, vyrovnaněji, spokojeněji, jde lehčeji a s větší motivací za svým cílem, má možnost lépe zvládat nové životní výzvy, překročit své komfortní zóny, uvidět možnosti řešení tam, kde se zdálo, že nemá možnost volby a dosáhnout tak pokroku v řešení anebo vyřešení svého problému. Je to také cesta k poznání, rozvoji a používání svých vrozených schopností, tedy k rozvoji své vlastní osobnostní jedinečnosti.
                   
Jak probíhá individuální konzultace?
Individuální sezení s využitím výše uvedených metod funguje na jiném principu než běžná koučinková sezení. V praxi to znamená, že na začátku konzultace vydefinujeme s klientem konkrétní téma/problém a také konkrétní cíl, abychom znali jasný směr a tomu se budeme po čas konzultace věnovat. Poté vybereme vhodnou metodu, díky které objevíme a zpracujeme to, co konkrétně klienta limituje v cestě za jeho cílem.
Smyslem je, aby klient poznal a pochopil své konkrétní "ne-fungování" (= určitý blok z minulosti, na jehož základě si vytvořil vzorec neproduktivního myšlení způsobující v současnosti problém/limit),  a pomoci mu najít a osvojit si to, co pro něj bude v přítomnosti a budoucnosti funkční zcela automaticky. Vše vychází z klientových možností a zkušeností, jeho nápadů, hodnot a vrozeného potenciálu, který díky konzultaci může v sobě odkrýt. Kouč je vlastně v tu chvíli jeho průvodcem, nevnucuje mu své rady, zkušenosti či nápady. Tím se i klient dostává k tomu nejcennějšímu - svému vlastnímu řešení. Na konci sezení pomůžeme klientovi stanovit si první krok vedoucí k pozitivní změně a případně doporučíme další postup.

Přirozeným vedlejším efektem této práce je zvýšení EQ, která výrazně zlepšuje nejen komunikaci a vztahy mezi lidmi, které jsou zcela jistě alfou a omegou úspěchu a životní spokojenosti, ale také zlepšuje schopnost vést, motivovat a rozvíjet týmovou spolupráci a tím i výkonnost a produktivitu.

© Studio Balance, Lenka Ilečková
Stejně jako auto má svůj motor, i my sami máme v životě svůj pomyslný motor. Tím jsou právě naše emoce. Protože na základě nich se určitým způsobem cítíme, a podle toho, jak se cítíme, se rozhodujeme a jednáme. Proto skrze porozumění svým vlastním emocím můžeme lépe řídit svůj život.

Pokud jsme ve stresu a v napětí, náš mozek funguje pouze na zlomek své kapacity. Je to dáno jeho fyziologií. Znamená to, že ve stresu jsme schopni pouze reagovat a ne logicky a kreativně myslet! Ztrácíme nejen zdravý nadhled ale také i přístup ke svému vrozenéhmu potenciálu a sami si tím vlastně snižujeme šanci na nalezení skutečně fungujícího řešení na konkrétní problém, a dosažení tak toho, co bychom chtěli.

Žít spokojený život.

Studio osobního a profesního rozvoje
Lenka Ilečková

Proč jít do toho s námi?
- neztrácíme čas zbytečnostmi, od začátku se věnujeme konkrétnímu problému a především žádoucímu výsledku
- jsme profíci ve znalostech účinných metod, které lidém pomáhají k pozitivním výsledkům, a umíme je mezi sebou jediněčně kombinovat, čímž se konzultace stávají 
  ještě efektivnější
- jsme vůči klientům empatičtí, upřímní, v práci s klientem precizní a důslední, umíme správně naslouchat potřebám klienta
- respektujeme hodnoty klienta, ceníme si jeho důvěry a vážíme si jeho rozhodnutí pracovat na pozitivní změně
- máme dlouholetou praxi a zkušenosti s vedením individuálních konzultací
- na nic si nehrajeme, jsme také jenom lidé