Ochrana osobních údajů
nepříjemné a limitující pocity spojené s určitou situací/problémem - nedostatek sebedůvěry, různé typy obav a strachů, pochybnosti o sobě a svých schopnostech, úzkosti, přehnané reakce, pocity bezmoci v souvislosti s určitou situací, vnitřní nespokojenost, podrážděnost, přetížení, pocity nejsem dost dobrý/dobrá, méněcennost a otázky kolem vlastní hodnoty, chybějící hojnost v životě, přehnaná žárlivost, neschopnost říci ne, iracionální pocity viny, pocity nelásky, ztráta optimismu, radosti, životního elánu a mnoho dalšího.
stres - v práci, doma, ve škole...
vztahové problémy
problémy při komunikaci - s blízkými lidmi, s kolegy, se šéfem, s opačným pohlavím, před publikem, při jednáních, při prezentaci, tréma, stud, poruchy řeči, problém navázat kontakt apod.
pracovní problémy - problémy spojené s pracovním vypětím, nezvládání stresových situací a konfliktů, stres a obavy ohledně dosažení stanovených cílů, neschopnost dotahovat věci do konce, problém se soustředit, prokrastinace, frustrace, opakující se neúspěch, ztráta motivace, vyhoření, neschopnost vybalancování času pro práci, rodinu, odpočinek..., strachy a jiné limitujcící životní přesvědčení týkající se financí, strach z budoucnosti, prolémy s vedením kolegů, s organizací času a práce, přetížení stresem a odpovědností, apod.
poruchy učení, problémy ve škole  (více o této problematice naleznete zde)
problémy spojené se stresem (tréma, nespavost, noční můry, nesoustředěnost, chronické bolesti...)
osobní/profesní rozvoj - pro všechny, kdo chtějí lépe poznat sami sebe a svůj vrozený potenciál, znát své silné i slabé stránky a umět s nimi pracovat, (více o vrozené jedinečnosti naleznete zde), nalezení a zpracování životních přesvědčení, vzorců chování, návyků bránící hojnosti v osobním/pracovním životě, neboť někdy se stává, že víme, co chceme, ale nedaří se nám k tomu posunout...
problémy v podnikání - problémy spojené s potenciálem, prosperitou a financemi, nefungující hiearchie či komunikace mezi týmy/odděleními, opakující se firemní problémy, velká fluktuace lidí...
poradenství ohledně kariéry a správného místa v pracovním životě, příprava na přijímací pohovor


Jak se můžete objednat?

telefonicky každý všední den mezi 8. a 16. hod. na tel. 605 828 699
nebo e-mailem na lenka.ileckova(zavináč)cestakcili.cz


Kde mě najdete?
Divadelní 8, Jihlava


Těším se na společné setkání ve studiu.


Lenka Ilečková
Vítám Vás na svých stránkách...

...jmenuji se Lenka Ilečková a poskytuji individuální konzultace. Konzultace jsou vhodné pro lidi, kteří jsou v situaci, kdy je trápí určitý problém/téma/cíl, chtějí to změnit, ale neví jak, a mají zájem se na své téma podívat i z jiného úhlu pohledu, aby byli schopni pro sebe objevit nové možnosti řešení.

Konzultace jsou vhodné také pro lidi, kteří pochopili, že jen oni sami jsou autory svého života a mají zájem na sobě pracovat a zpracovat to, co jim v současnosti brání žít naplněný, zdravý, spokojený život.
© Studio Balance, Lenka Ilečková
Prvním krokem k životní spokojenosti je převzetí odpovědnosti za svůj vlastní život.

Co vše může být tématem konzultace?