Studio je tu:
- pro lidi, kteří opakovaně prožívají v souvislosti s určitými situacemi stres a nepříjemné pocity jako např. různé strachy, obavy, úzkost, pochybnosti, hněv, frustraci, přetížení, pocit samoty, méněcennosti, mají nedostatek sebedůvěry, trpí trémou či nesoustředěností, nefungují vztahy...anebo jim chybí uznání, láska, ocenění, sebejistota, úspěch, a chtějí pomoci se dostat zpět do své rovnováhy, cítít opět vnitřní klid, nadhled, radost, spokojenost, životní energii a jít tak cestou zdravého sebe-vědomí, láskyplných vztahů, pracovního úspěchu, prosperity...
- pro lidi, kteří si uvědomili si, že je pro ně již ten správný čas změnit neproduktivní a limitující vzorce myšlení
  v produktivní a přínosné,
- pro lidi, kteří potřebují pomoci se změnou životního stylu,
- pro děti, které potřebují pomoci s problémy s učením či chováním ve škole.

 
Na konzultaci, masáž nebo tejpování je nutné se předem objednat!

Objednávky:
- telefonicky každý všední den od 7 - 17 hod. na tel. 605 828 699
- nebo mě můžete kontaktovat e-mailem na:
  info-cestakcili(zavináč)seznam.cz
Masáže (klasické, sportovní a relaxační)
Masáž je vždy vedena pečlivě a s citem, tělo uvolní, dodá mu sílu a teplo a pozitivně ovlivní organismus jak po stránce fyzické, tak i psychické. Při masážích jsou používány pouze kvalitní 100% přírodní oleje.


Tejpování páskami CureTape pomáhá např.:

Tejpování pomáhá např. při bolestech zad, při bolesti krční páteře, při potížích s kolenními klouby, tenisový loket, obtíže se šíjí a rameny, bolesti hlavy, syndrom karpálního tunelu, syndrom "zamrzlého" ramene, potíže s Achillovou šlachou, potíže s kotníkem, bolestivé lýtkové svaly, problémy s kyčelním kloubem, korekce vadného držení těla, problémy s menisky, menstruační bolesti, astma, senná rýma, tinnitus, lumbago, ischialgie, piriform syndrom, ischialgie, hallux valgus... nebo ho lze využít jako zpevnění (např. kolena, kotníky) před sportovním výkonem.
Více o našem tejpování se dozvíte zde.
Adresa studia:
Studio BALANCE
Lenka Ilečková
Divadelní 8 (3. patro)
Jihlava
Cílem je životní spokojenost a osobní štěstí.

Při všech službách je dbán na vysoký standard kvality.
Ceny za naše služby naleznete v ceníku.

Těším se na společné setkání!

                                                     Lenka Ilečková
Jak na to?
Cestou je se na chvíli zastavit a podívat se na svůj problém z jiného úhlu pohledu. Za běžných okolností si totiž vůbec neuvědomujeme, že náš mozek zcela automaticky zaznamenává všechny naše prožité zážitky a zkušenosti, a že právě ty nezpracované nepříjemné zážitky z minulosti mají vliv na kvalitu našeho života teď v přítomnosti. Proč? Protože na základě nich jsme si vytvořili bloky v podobě vzorců myšlení a přesvěčení, které ovlivňují naše současné myšlení, rozhodování, jednání, reakce, emoce, schopnosti.
Východiskem tedy je najít konkrétní minulý negativní zážitek či zkušenost a zpracovat stres, který s ním souvisí. To pomáhá člověku uvolnit nepříjemné emoce také v přítomnosti, umožní to pochopit a změnit již neproduktivní vzorce myšlení či odhalit a uvolnit stará limitující životní přesvědčení. Člověku se pak otevírají nové možnosti a je schopen uvidět řešení toho, co ho trápilo.
Prvním důležitým krokem je převzít zodpovědnosti za svůj život a uvědomit si, co skutečně chcete. Je zbytečné, aby prožité nepříjemné situace v minulosti Vám "bránily"  v životní spokojenosti v přítomnosti a v budoucnosti.

Jak Vám mohu pomoci najít a zpracovat právě ty konkrétní bloky, které limitují Vaši životní pohodu?
Během individuálních konzultací pracuji s metodami, které dokáží přesně nalézt skutečnou příčinou problému, tzn. konkrétní omezující blok z minulosti, a zároveň umí efektivně zpracovat stres s ním spojený.  Uvolněním starých zátěží se člověk dostává zpět do rovnováhy a může si pro sebe zvolit cestu sebedůvěry, radosti, zdraví, vitality, naplněných vztahů, pracovního úspěchu, prosperity, hojnosti...
Jsou to účinné metody, které lidem otevírají cestu, jak jít lehčeji za svých cílem, přijmout nové životní výzvy, překročit své komfortní zóny, uvidět možnosti řešení tam, kde se zdálo, že není možnost volby. Je to také cesta k poznání, rozvoji a používání své vlastní osobnostní jedinečnosti.
Více o těchto metodách se můžete dozvědět zde:
Protože psychika a fyzické tělo spolu neodmyslitelně souvisí, nabízíme ještě:
Studio Lenky Ilečkové
© Studio Balance, Lenka Ilečková
Vítám Vás na stránkách studia Balance...
Komunikace
zmírnění nebo vymizení nepříjemných pocitů a problémů v komunikaci jako např. tréma, zakoktávání, velká nervozita ovlivňující výkon,
problém s očním kontaktem, stud, "knedlík v krku",...
problém se vyjádřit před více lidmi,
strachy spojené s vystupováním před více lidmi nebo vyjádřením svého názoru

Zdraví

zlepšení obtíží souvisejících se stresem - jako např.: nespavost, únava, alergie, migrény, zmírnění chronické bolesti, stravovací a zažívací problémy...


Problémy spojené s učením a školou
zmírnění nebo vymizení poruch učení - zlepšení čtení, psaní, soustředěnosti, motoriky
zlepšení paměti,
zmírnění hyperaktivity,
vymizení strachů spojených se školou, s výkonem, autoritami, vrstevníky...
zlepšení přijímání nových informací
tréma
zlepšení řečových problémů

Podnikání

problémy spojené s výkonem a prosperitou,
problémy v managementu a řízení,
časté konflikty na pracovišti, napjatá pracovní atmosféra
opakující se finanční problémy,
stagnace,
strach ze ztráty, z dluhu, z konkurence ...
- více zde - firemní systemické poradenství


Jako pozitivní "vedlejší efekt" konzultací lidé dosáhli pokroku anebo vyřešení svého tématu v oblastech:

Rodina a vztahy
partnerské vztahy a komunikace, vztahy s dětmi, s rodiči

Práce
poklidnější zvládání stresových situací a konfliktů,
realizování cílů bez zbytečných obav či přehnaného úsilí,
schopnost dotahovat věci do konce, konec prokrastinace,
problematické pracovní vztahy,
zlepšení výkonnosti, koncentrace, vnímavosti,
více nových nápadů, vlastní originalita a kreativita,
zvládání emocí, aniž by znehodnocovaly výkon,
vymizení strachů souvisejících s výsledkem práce, z chyby,
ze zodpovědnosti, ze selhání, z neúspěchu, z autorit, z nedokonalosti...
přehnaný perfekcionismus,
otázky ohledně sebedůvěry a sebehodnoty,
pocit frustrace, marnosti, bezmoci,
vymizení strachu z verbálního projevu před více lidmi,
zlepšení organizace práce,
zlepšeních komunikačních schopnost
vybalancování času mezi osobním a pracovním životem,
rovnováha mezi prací a odpočinkem,
stagnace, vyhoření, nedostatek motivace v pracovní oblasti,
problematická komunikace (nadřízený, podřízený, tým...),
schopnost říkat ne, stanovení si vlastních hranic bez zbytečné agresivity,
zvýšení EQ,
finanční nezávislost,
limitující finanční přesvědčení,
ne-schopnost uvolnit se a odpočívat,
nízká efektivita vzhledem k vynaloženému úsilí
apod.

Rozvoj osobnosti
nedostatek sebedůvěry a pochybnosti o sobě,
různé typy strachů, úzkost,
ujasnění si otázek kolem vlastní hodnoty,
schopnost uhlídat si své hranice a říct ne,
větší kreativita a originalita,
nepřiměřené reakce, které si člověk uvědomí, ale příště to udělá stejně,
iracionální pocity viny
nerovnováha v dávání a přijímání
neschopnost přijmout ocenění
konec závislosti na tom, co řeknou nebo si myslí druzí,
konec strachu ze změny,
vymizení strachu např. z řízení auta, z výšek, z létání, ze samoty,
z odloučení, z vody, z lidí, z něčeho konkrétního nebo neznámého...,
zlepšení komunikace se svým okolím - více empatie, porozumění,
zlepšení výkonu ve sportu
neproduktivní a sebesabotující vzorce myšlení,
problémy v komunikaci, v seznamování,
apod.
Články z BLOGU STUDIA BALANCE

- O úspěchu
- Fakta vs. přesvědčení
- Co si vybrat? Zdraví, lásku nebo úspěch?
- EQ a její výhody
- Příklady z mé praxe
- O finančních přesvědčeních
- Klíče k žádoucím výsledkům aneb jak správně definovat svůj cíl?"Vidět štěstí a spokojenost v očích druhých
je tou nejlepší odměnou!"