Studio je tu pro lidi, kteří cítí, že potřebují již ve svém životě změnu anebo mají touhu růst...neboť jejich cílem je životní spokojenost, radost, vitalita, zdraví, fungující a naplněné vztahy, prosperita, hojnost...

Možná, že jste si uvědomili, že se Vám v životě opakují nepříjemné pocity a situace anebo se cítíte v nějaké oblasti svého života "zaseknutí" a potřebujete uvolnit stres, napětí a získat zpět svůj vnitřní klid, nadhled, radost, životní energii...
Možná se cítíte již delší dobu přetížení anebo Vás na Vaší životní cestě limitují pocity jako strach, úzkost, bezmoc, pochybnosti, hněv, frustrace, či máte pocit, že ve Vašem životě se nachází až příliš mnoho překážek k Vašemu vytouženému cíli...
Prostě se Vám v nějaké oblasti Vašeho života - osobní anebo profesní - nedaří tak, jak byste chtěli, a potřebujete najít řešení, jak z toho ven.
Na konzultaci, masáž nebo tejpování je nutné se předem objednat!

Objednávky:
- telefonicky každý všední den od 8 - 16 hod. na tel. 605 828 699
- nebo mě můžete kontaktovat kdykoliv e-mailem na:
  info-cestakcili(zavináč)seznam.cz
Masáže (klasické, sportovní a relaxační)
Masáž je vždy vedena pečlivě a s citem, tělo uvolní, dodá mu sílu a teplo a pozitivně ovlivní organismus jak po stránce fyzické, tak i psychické. Při masážích jsou používány pouze kvalitní 100% přírodní oleje.


Tejpování páskami CureTape pomáhá např.:

Tejpování pomáhá např. při bolestech zad, při bolesti krční páteře, při potížích s kolenními klouby, tenisový loket, obtíže se šíjí a rameny, bolesti hlavy, syndrom karpálního tunelu, syndrom "zamrzlého" ramene, potíže s Achillovou šlachou, potíže s kotníkem, bolestivé lýtkové svaly, problémy s kyčelním kloubem, korekce vadného držení těla, problémy s menisky, menstruační bolesti, astma, senná rýma, tinnitus, lumbago, ischialgie, piriform syndrom, ischialgie, hallux valgus... nebo ho lze využít jako zpevnění (např. kolena, kotníky) před sportovním výkonem.
Více o našem tejpování se dozvíte zde.
Adresa studia:
Studio BALANCE
Lenka Ilečková
Divadelní 8 (3. patro)
Jihlava
Cílem je životní spokojenost, vitalita,
zdraví, fungující a naplněné vztahy, prosperita...

Při všech službách je dbán na vysoký standard kvality.
Ceny za naše služby naleznete v ceníku.

Na společné setkání s Vámi ve studiu se těší

                                                     Lenka Ilečková

Cesta, jak z toho ven, existuje...
Cestou, jak z toho ven, je se na chvíli zastavit a podívat se na problém z jiného úhlu pohledu. Za běžných okolností si totiž vůbec neuvědomujeme, že náš mozek zcela automaticky zaznamenává všechny naše prožité zážitky a zkušenosti, a že právě ty nezpracované nepříjemné zážitky z minulosti snižují kvalitu našeho života teď v přítomnosti. Na základě nich jsme si vytvořili bloky, které nyní ovlivňují naše myšlení, chování, reakce, emoce a v neposlední řadě mají vliv také na naše fyzické zdraví.
Východiskem tedy je najít a zpracovat tyto bloky z minulosti - především nepříjemné emoce, které s nimi souvisejí. To pomáhá člověku uvolnit nepříjemné emoce také v přítomnosti, umožní to pochopit a změnit již neproduktivní vzorce myšlení či odhalit a uvolnit limitující přesvědčení. Člověku se pak otevírají nové možnosti a je schopen uvidět řešení toho, co ho trápilo.
Prvním důležitým krokem je převzetí zodpovědnosti za své pocity a s tím spojené jednání a uvědomit si, co skutečně chcete. Je zbytečné, aby prožité nepříjemné situace v minulosti Vám "kazily" životní spokojenost v přítomnosti a v budoucnosti.

Jak Vám mohu pomoci najít a zpracovat právě ty konkrétní bloky, které limitují Vaši životní pohodu?
Během individuálních konzultací pracuji s metodami, které se vyznačují nejen vynikající schopností nalézt skutečnou příčinou problému, tzn. konkrétní omezující blok z minulosti, ale také ho umí efektivně zpracovat. Zpracováním starých zátěží se člověk dostává zpět do rovnováhy a může si pro sebe zvolit cestu sebedůvěry, radosti, zdraví, vitality, fungujících a naplněných vztahů, pracovního úspěchu, hojnosti...
Jsou to účinné metody, které lidem otevírají cestu, jak jít lehčeji za svých cílem, přijmout nové životní výzvy, překročit své komfortní zóny, uvidět možnosti řešení tam, kde se zdálo, že není možnost volby. Je to také cesta k poznání a rozvoji své vlastní osobnostní jedinečnosti.
Více o těchto metodách se můžete dozvědět zde:
Protože psychika a fyzické tělo spolu neodmyslitelně souvisí, nabízíme ještě:
Studio Lenky Ilečkové
© Studio Balance, Lenka Ilečková
Vítejte na stránkách Lenky Ilečkové a studia Balance...
Komunikace
zmírnění nebo vymizení nepříjemných pocitů a problémů v komunikaci jako např. tréma, zakoktávání, velká nervozita ovlivňující výkon,
problém s očním kontaktem, stud, "knedlík v krku",...
problém se vyjádřit před více lidmi,
strachy spojené s vystupováním před více lidmi nebo vyjádřením svého názoru

Zdraví

nespavost, únava, alergie, migrény, zmírnění chronické bolesti, zlepšení nebo vymizení psychosomatických potíží, stravovací a zažívací problémy, problémy s příjmem potravy, závislosti
a další zdravotní obtíže

Problémy spojené s učením a školou
zmírnění nebo vymizení poruch učení - zlepšení čtení, psaní, soustředěnosti, motoriky
zlepšení paměti,
zmírnění hypearkativity,
vymizení strachů spojených se školou, s výkonem, autoritami, vrstevníky...
zlepšení přijímání nových informací
tréma
zlepšení řečových problémů

Podnikání

problémy spojené s výkonem a prosperitou,
problémy v managementu a řízení,
časté konflikty na pracovišti, napjatá pracovní atmosféra
opakující se finanční problémy,
stagnace,
strach ze ztráty, z dluhu, z konkurence ...
- více zde - firemní systemické poradenství


Jako pozitivní "vedlejší efekt" konzultací lidé dosáhli pokroku anebo vyřešení svého tématu v oblastech:

Rodina a vztahy
partnerské vztahy a komunikace, vztahy s dětmi, s rodiči

Práce
poklidnější zvládání stresových situací a konfliktů,
realizování cílů bez zbytečných obav či přehnaného úsilí,
schopnost dotahovat věci do konce, konec prokrastinace,
problematické pracovní vztahy,
zlepšení výkonnosti, koncentrace, vnímavosti,
více nových nápadů, vlastní originalita a kreativita,
zvládání emocí, aniž by znehodnocovaly výkon,
vymizení strachů souvisejících s výsledkem práce, z chyby,
ze zodpovědnosti, ze selhání, z neúspěchu, z autorit, z nedokonalosti...
přehnaný perfekcionismus,
otázky ohledně sebedůvěry a sebehodnoty,
pocit frustrace, marnosti, bezmoci,
vymizení strachu z verbálního projevu před více lidmi,
zlepšení organizace práce,
zlepšeních komunikačních schopností,
vybalancování času mezi osobním a pracovním životem,
rovnováha mezi prací a odpočinkem,
stagnace, vyhoření, nedostatek motivace v pracovní oblasti,
problematická komunikace (nadřízený, podřízený, tým...),
schopnost říkat ne, stanovení si vlastních hranic bez zbytečné agresivity,
zvýšení EQ,
finanční nezávislost,
limitující finanční přesvědčení,
ne-schopnost uvolnit se a odpočívat,
nízká efektivita vzhledem k vynaloženému úsilí
apod.

Rozvoj osobnosti
nedostatek sebedůvěry a pochybnosti o sobě,
různé typy strachů, úzkost,
ujasnění si otázek kolem vlastní hodnoty,
schopnost uhlídat si své hranice a říct ne,
větší kreativita a originalita,
nepřiměřené reakce, které si člověk uvědomí, ale příště to udělá stejně,
iracionální pocity viny
nerovnováha v dávání a přijímání
neschopnost přijmout ocenění
konec závislosti na tom, co řeknou nebo si myslí druzí,
konec strachu ze změny,
vymizení strachu např. z řízení auta, z výšek, z létání, ze samoty,
z odloučení, z vody, z lidí, z něčeho konkrétního nebo neznámého...,
zlepšení komunikace se svým okolím - více empatie, porozumění,
zlepšení výkonu ve sportu
neproduktivní a sebesabotující vzorce myšlení,
problémy v komunikaci, v seznamování,
apod.
Články z BLOGU STUDIA BALANCE

- O úspěchu
- Fakta vs. přesvědčení
- Co si vybrat? Zdraví, lásku nebo úspěch?
- EQ a její výhody
- Příklady z mé praxe
- O finančních přesvědčeních
- Klíče k žádoucím výsledkům aneb jak správně definovat svůj cíl?