© Studio Balance, Lenka Ilečková
 
UPOZORNĚNÍ:
Veškeré služby jsou realizovány jako forma poradenství pro osobní rozvoj. Navzdory svým příznivým účinkům na psychickou/fyzickou vitalitu nemohou být považovány za psychoterapii ani za psychologické poradenství dle v současnosti platných legislativních ustanovení ČR a nenahrazují klasickou lékařskou péči. Po celou dobu konzultace je klient při vědomí a nese za sebe plnou zodpovědnost. V případě závažných psychických problémů či chronických onemocnění, prosím, konzultujte vhodnost využití nabízených metod se svým odborným lékařem.
Ochrana osobních údajů
Vítejte na stránkách studia Balance a přijměte mé pozvání dál...

...jmenuji se Lenka Ilečková a věnuji se práci s lidmi v různých úhlech pohledu, kdy cíl je vždy shodný - více životní spokojenosti.
Lidé potvrzují, že díky vzájemné spolupráci během konzultace dosahují pokroku anebo anebo vyřešení svého tématu v různých oblastech života - rodina, partnerské vztahy, profese, pracovní problémy, komunikace, učení, rozvoj osobnosti, zvládání stresových situací apod. Těším se, že vzájemná spolupráce přinese užitek také Vám. Co Vám mohu nabídnout:
Poradenství a analýzy v oblasti řízení lidských zdrojů
Poradenství firmám je podpůrným prostředkem v oblasti řízení lidských zdrojů napříč různými procesy. Poradenství může být zaměřeno na:

zefektivnění procesu náboru a výběru zaměstnanců
získání informací pro lepší zacílení školení a rozvoje zaměstnanců
personální audity a analýzy
zefektivnění týmové spolupráce
firemní kulturu
stressmanagement
koučink, individuální poradenství, osobnostní rozvoj
systemické poradenství - pro odkrytí skrytých příčin problému a nalezení východiska z určité tíživé pracovní situace
Individuální konzultace
Individuální konzultace jsou vedeny tak, aby Vás podpořili na cestě k pozitivní změně, ke splnění Vašich cílů. Individuální konzultace může být zaměřena na:
řešení konkrétní situace, která člověka tíží v osobním anebo profesním životě, na uvolnění stresu a negativních emocí v souvislosti s danou situací a pomoc klientovi nalézt vlastní možnosti řešení, které pro něj budou funkční
osobnostní rozvoj a sebezdokonalení zaměřeno na osobní anebo profesní oblast života, poznání, rozvoj a uplatnění vrozeného potenciálu, poradenství ohledně kariéry a správného místa v pracovním životě, příprava na přijímací pohovor
zpracování limitujících pocitů, přesvědčení, návyků, chování v osobních anebo pracovním životě na produktivní a přínosné
problémy spojené s učením, problémy spojené s přemírou stresu
Pro správný směr k Vašim cílům a pohodovou cestu k  jejich dosažení.
Pro spokojený, naplněný, vitální život.