© Studio Balance, Lenka Ilečková
Vítám vás na stránkách studia Balance, přijměte mé pozvání dál...

Jmenuji se Lenka Ilečková

a poskytuji individuální konzultace a semináře v oblasti osobního a profesního růstu. Konzultace i semináře jsou šité na míru a jsou vedeny tak, aby vás podpořili na cestě k pozitivní změně.

Kdo jsou mí klienti...
• lidé, které tíží stres, nepříjemné pocity, starosti v osobním anebo profesním životě, a chtějí pomoci najít cestu, jak z toho ven,
• lidé, kteří mají zájem osobnostně růst a zdokonalovat se, a chtějí se blíže zaměřit na poznání, rozvoj a uplatnění svého vrozeného potenciálu,
• podnikatelé, firmy, týmy, které chtějí pomoci najít východisko z určité tíživé pracovní situace,
• děti, které trápí nepříjemné pocity a stres např. ohledně školy, učení, vztahů s vrstevníky, mají problémy s učením a chtěji pomoci je zmírnit či zcela odstranit (více o poruchách učení zde).

Vzájemná spolupráce během konzultace přináší klientům úlevu od stresu a nepříjemných pocitů v souvislosti s tématem, se kterým přichází. Zároveň klienti potvrzují, že získávají nový úhel pohledu ohledně svého problému, tím jsou schopni vidět nové možnosti řešení a dosahují tak pokroku anebo vyřešení svého problému v různých oblastech života - rodina, profese, vztahy, komunikace, podnikání, učení, rozvoj osobnosti...
 
UPOZORNĚNÍ:
Veškeré služby jsou realizovány jako forma poradenství pro osobní rozvoj. Navzdory svým příznivým účinkům na psychickou/fyzickou vitalitu nemohou být považovány za psychoterapii ani za psychologické poradenství dle v současnosti platných legislativních ustanovení ČR a nenahrazují klasickou lékařskou péči. Po celou dobu konzultace je klient při vědomí a nese za sebe plnou zodpovědnost. V případě závažných psychických problémů či chronických onemocnění, prosím, konzultujte vhodnost využití nabízených metod se svým odborným lékařem.
Odbourání stresu, napětí, nepříjemných pocitů v souvislosti s konkrétní situací či opakující se nepříjemné pocity, situace a reakce
Stres ve vztazích - partnerské, pracovní, s dětmi, s vrstevníky, sami k sobě..., problém se seznámit
Stres při komunikaci - s blízkými lidmi, s kolegy, se šéfem, s opačným pohlavím, před publikem, při jednáních, při prezentaci, tréma, stud, stres, který znehodnocuje výkon při komunikaci...
Pracovní problémy a stres - problémy spojené s pracovním vypětím (únava, nespavost, chronická bolest), přetížení z vysokého pracovního tempa a odpovědnosti, tlak na výkon, poklidnější zvládání stresových situací a konfliktů, stres a obavy ohledně dosažení stanovených cílů, neschopnost dotahovat věci do konce, problém se soustředit, prokrastinace,  frustrace, opakující se neúspěch, ztráta motivace, předcházení vyhoření, vybalancování času pro práci, rodinu, odpočinek..., strachy týkající se financí, strach z budoucnosti, z řízení auta, z konfliktu, z neúspěchu..., zvládání emocí tak, aby neznehodnocovaly výkon, nemožnost se uvolnit a "vypnout" apod.
Sebe-vědomí - nedostatek sebedůvěry či sebejistoty, pocit méněcennosti v souvislosti s určitými situacemi, různé strachy, pochybnosti o sobě a svých schopnostech, žárlivost, mít sám/sama sebe rád/a, stanovení si vlastních hranic bez pocitů viny či agrese, umět se postavit sám/sama za sebe, schopnost se prosadit, odbourání pocitu "nejsem dost dobrý/á", nalezení a zpracování limitujících finančních přesvědčení, uvolnění tvořivosti a tím také více nápadů a inspirace, otázky ohledně respektu a ocenění druhými, problémy spojené se stresem (tréma, nespavost, noční můry, chronické bolesti zad)..., pocit "zaseknutí" se v určitém tématu/problému/pocitech, nemožnost dané téma "pustit", pocity samoty, nemilovanosti, ztráta životního elánu, radosti, optimismu, nalezení vlastní cesty z osobní anebo pracovní krize, zvládnutí velkých změn (nástup po mateřské, nové zaměstnání, rozchod...), stres ohledně přijímacího pohovoru apod.
Podnikání - problémy spojené s potenciálem, prosperitou, vedením kolegů, organizací času a práce, stanovení si hodnot a priorit, přetížení stresem a odpovědností, nefungující hiearchie či komunikace mezi týmy/odděleními,opakující se či vleklé firemní problémy ...
Problémy spojené s učením - problém se soustředit anebo přijímat a zpracovávat informace, poruchy učení, strach ze zkoušek, strach z autorit...
Osobní a profesní rozvoj - objevení a rozvoj vrozeného potenciálu, nalezení a přeměna limitujících přesvědčení na pozitivní a přínosná, zvýšení EQ a SQ potřebného např. správnou a fungující komunikaci či pro přirozený leadership, cesta z osobní/profesní krize

Rozhodli jste se objednat? - Kontakt pro objednání:

605 828 699 po - pá 8:00 - 16:00
info-cestakcili(zavináč)seznam.cz


Těším se na společné setkání ve studiu Balance.


Lenka Ilečková
Ochrana osobních údajů
Krátce o vzájemné spolupráci během konzultace...
Stres, napětí a negativní emoce se neblaze projevují na kvalitě každodenního života - ve vztazích v rodině a v práci, podepisují se na našem zdraví, snižují člověku výkonnost, často se ze života vytrácí elán, radost a optimismus. Postarat se o svůj stres a negativní emoce je tedy v dnešní době nutnost.

Při konzultaci je zapotřebí, aby se klient aktivně zapojil. Pokud má člověk problém, má i řešení, které pro něj bude fungovat. V dané chvíli ho ale není schopen vidět. Proč? Protože v souvislosti s problémem člověk prožívá stres (negativní pocity) a ve stresu využíváme pouze zlomek své mozkové kapacity. Souvisí to s přirozeným fyziologickým fungováním mozku a těla. Znamená to, že ve stresu jsme schopni pouze reagovat a ne logicky a kreativně myslet! Ztrácíme potřebný nadhled, přístup ke zdravé logice, nápadům, kreativitě, ke svému vrozenému potenciálu. A právě proto jsou možnosti nalezení optimálního řešení toho, co nás tíží, značně snížené. Jak tedy uvonit negativní stres, pocítit úlevu a mít zase přístup k řešení ?

Na začátku každé konzultace pomohu člověku si přesně vydefinovat konkrétní problém a také konkrétní cíl, abychom znali jasný směr a tomu se budeme po čas konzultace věnovat. Při individuální konzultaci využívám znalostí těchto odborných metod: 3in1Concepts-systém one brain (kineziologie one brain), EFT, NLP, rodinné konstelace a systemické poradenství. Jedná se o metody, které pomáhají lidem uvolnit stres, napětí a nepříjemné pocity v souvislosti s řešeným tématem a také přesně nalézt a efektivně zpracovat "kořeny problému" -  to znamená určitý blok z minulosti, na jehož základě si člověk vytvořil vzorec neproduktivního myšlení a jednání, který opakuje, a to přináší problém. Díky těmto metodám je možné vcelku rychle a přesně objevit, co konkrétně klienta blokuje v pozitivní změně - tzn. v cestě za tím, co by chtěl, a postupně tento "blok"  jemně zpracovat.
Témata, na kterých s klienty pracujeme nejčastěji...
Studio Balance - Lenka Ilečková
Divadelní 8 (3. patro), Jihlava

tel. 605 828 699 po-pá 8:00 - 16:00
info-cestakcili(zavináč)seznam.cz


Přínosy vzájemné spolupráce během konzultace...

úleva od stresu, napětí a nepříjemných pocitů vede k větší životní pohodě,
• nalezení a pochopení limitujících přesvědčení a vzorců chování získaných na základě negativních minulých zkušeností a jejich automatická přeměna v přínosné a produktivní,
• získání jiného úhlu pohledu - nový vhled ohledně řešeného tématu vede k pochopení určitých životních souvislostí a uvědomění si nových možností řešení,
• uvědomění si a převzetí odpovědnosti za kvalitu svého života,
• pozitivní motivace podporující změnu

 
Cílem je životní spokojenost, radost, štěstí, vitalita.
Smyslem konzultace tedy je, aby klient poznal a pochopil své konkrétní "ne-fungování" (= určitý blok z minulosti, na jehož základě si vytvořil vzorec neproduktivního myšlení způsobující v současnosti problém),  a pomoci mu najít a osvojit si to, co pro něj bude v přítomnosti a budoucnosti funkční zcela automaticky.
Vše vychází z klientových možností a zkušeností, jeho nápadů, hodnot a vrozeného potenciálu. Klient se tak dostává k tomu nejcennějšímu - svému vlastnímu řešení.  Tím se mu také otevírají zcela nové možnosti. Na konci sezení pomohu ještě klientovi stanovit si první krok podporující pozitivní změnu a případně doporučím další postup.
Praxe jednoznačně ukazuje, že lidé kteří poznali, jak je pro ně přínosná práce právě v oblasti řízení stresu a zpracování negativních pocitů,  jsou šťastnější, spokojenější, vitálnější, úspěšnější. Jejich vnitřní spokojenost se odráží v osobním i pracovním životě, neboť obě sféry spolu velmi úzce souvisejí.