Studio je tu:
 
Na konzultaci, masáž nebo tejpování je nutné se předem objednat!

Objednávky:
- telefonicky každý všední den od 7 - 15 hod. na tel. 605 828 699
- nebo mě můžete kontaktovat e-mailem na:
  info-cestakcili(zavináč)seznam.cz
Masáže (klasické, sportovní a relaxační)
Masáž je vždy vedena pečlivě a s citem, tělo uvolní, dodá mu sílu a teplo a pozitivně ovlivní organismus jak po stránce fyzické, tak i psychické. Při masážích jsou používány pouze kvalitní 100% přírodní oleje.


Tejpování páskami CureTape pomáhá např.:

Tejpování pomáhá např. při bolestech zad, při bolesti krční páteře, při potížích s kolenními klouby, tenisový loket, obtíže se šíjí a rameny, bolesti hlavy, syndrom karpálního tunelu, syndrom "zamrzlého" ramene, potíže s Achillovou šlachou, potíže s kotníkem, bolestivé lýtkové svaly, problémy s kyčelním kloubem, korekce vadného držení těla, problémy s menisky, menstruační bolesti, astma, senná rýma, tinnitus, lumbago, ischialgie, piriform syndrom, ischialgie, hallux valgus... nebo ho lze využít jako zpevnění (např. kolena, kotníky) před sportovním výkonem.
Více o našem tejpování se dozvíte zde.
Adresa studia:
Studio BALANCE
Lenka Ilečková
Divadelní 8 (3. patro)
Jihlava
Pro životní spokojenost a osobní štěstí.

Při všech službách je dbán na vysoký standard kvality.
Ceny za naše služby naleznete v ceníku.

Těším se na společné setkání s Vámi ve studiu.

                                                     Lenka Ilečková
Jak lze efektivně změnit to, co nechci, na to, co chci?
Cestou je se na chvíli zastavit a podívat se na svůj problém z jiného úhlu pohledu. Za běžných okolností si totiž vůbec neuvědomujeme, že náš mozek zcela automaticky zaznamenává všechny naše prožité zážitky a zkušenosti, a že právě ty nezpracované nepříjemné zážitky z minulosti mají vliv na kvalitu našeho života teď v přítomnosti. Proč? Protože na základě nich jsme si vytvořili bloky, které ovlivňují naše současné myšlení, rozhodování, jednání, reakce, emoce, schopnosti.
Východiskem tedy je najít konkrétní minulý negativní zážitek či zkušenost a zpracovat stres, který s ním souvisí. To pomáhá člověku uvolnit nepříjemné emoce v přítomnosti, umožní to objevit, pochopit a změnit již neproduktivní vzorce myšlení či odhalit a uvolnit stará limitující životní přesvědčení. Člověku se pak otevírají nové možnosti a je schopen uvidět řešení toho, co ho trápilo.
Prvním důležitým krokem je převzít zodpovědnosti za svůj život a uvědomit si, co skutečně chcete. Je zbytečné, aby prožité nepříjemné situace v minulosti Vás limitovali v životní spokojenosti v přítomnosti a v budoucnosti.

Jak Vám mohu pomoci najít a zpracovat právě ty konkrétní bloky, které limitují Vaši životní pohodu?
Během individuálních konzultací pracuji s metodami, které dokáží přesně nalézt skutečnou příčinou problému, tzn. konkrétní omezující blok z minulosti, a zároveň umí efektivně zpracovat stres s ním spojený.  Uvolněním starých zátěží se člověk dostává zpět do rovnováhy, cítí se lépe, uvolněněji, může jít lehčeji za svých cílem, přijmout nové životní výzvy, překročit své komfortní zóny, uvidět možnosti řešení tam, kde se zdálo, že není možnost volby. Je to také cesta k poznání, rozvoji a používání svých vrozených schoností, své vlastní osobnostní jedinečnosti.
Více o těchto metodách se můžete dozvědět zde:
Protože psychika a fyzické tělo spolu neodmyslitelně souvisí, nabízíme ještě:
Studio Lenky Ilečkové
© Studio Balance, Lenka Ilečková
Vítám Vás na stránkách studia Balance...
Komunikace
zmírnění nebo vymizení nepříjemných pocitů a problémů v komunikaci jako např. tréma, zakoktávání, velká nervozita ovlivňující výkon,
problém s očním kontaktem, stud, "knedlík v krku",...
problém se vyjádřit před více lidmi,
strachy spojené s vystupováním před více lidmi nebo vyjádřením svého názoru

Zdraví

zlepšení obtíží souvisejících se stresem - jako např.: nespavost, únava, alergie, migrény, zmírnění chronické bolesti, stravovací a zažívací problémy...


Problémy spojené s učením a školou
zmírnění nebo vymizení poruch učení - zlepšení čtení, psaní, soustředěnosti, motoriky
zlepšení paměti,
zmírnění hyperaktivity,
vymizení strachů spojených se školou, s výkonem, autoritami, vrstevníky...
zlepšení přijímání nových informací
tréma
zlepšení řečových problémů

Podnikání

problémy spojené s výkonem a prosperitou,
problémy v managementu a řízení,
časté konflikty na pracovišti, napjatá pracovní atmosféra
opakující se finanční problémy,
stagnace,
strach ze ztráty, z dluhu, z konkurence ...
- více zde - firemní systemické poradenství


Jako pozitivní "vedlejší efekt" konzultací lidé dosáhli pokroku anebo vyřešení svého problému v oblastech:

Rodina a vztahy
partnerské vztahy a komunikace, vztahy s dětmi, s rodiči

Práce
poklidnější zvládání stresových situací a konfliktů,
realizování cílů bez zbytečných obav či přehnaného úsilí,
schopnost dotahovat věci do konce, konec prokrastinace,
problematické pracovní vztahy,
zlepšení výkonnosti, koncentrace, vnímavosti,
více nových nápadů, vlastní originalita a kreativita,
zvládání emocí, aniž by znehodnocovaly výkon,
vymizení strachů souvisejících s výsledkem práce, z chyby,
ze zodpovědnosti, ze selhání, z neúspěchu, z autorit, z nedokonalosti...
přehnaný perfekcionismus,
otázky ohledně sebedůvěry a sebehodnoty,
pocit frustrace, marnosti, bezmoci,
vymizení strachu z verbálního projevu před více lidmi,
zlepšení organizace práce,
zlepšeních komunikačních schopnost
vybalancování času mezi osobním a pracovním životem,
rovnováha mezi prací a odpočinkem,
stagnace, vyhoření, nedostatek motivace v pracovní oblasti,
problematická komunikace (nadřízený, podřízený, tým...),
schopnost říkat ne, stanovení si vlastních hranic bez zbytečné agresivity,
zvýšení EQ,
finanční nezávislost,
limitující finanční přesvědčení,
ne-schopnost uvolnit se a odpočívat,
nízká efektivita vzhledem k vynaloženému úsilí
apod.

Rozvoj osobnosti
nedostatek sebedůvěry a pochybnosti o sobě,
různé typy strachů, úzkost,
ujasnění si otázek kolem vlastní hodnoty,
schopnost uhlídat si své hranice a říct ne,
větší kreativita a originalita,
nepřiměřené reakce, které si člověk uvědomí, ale příště to udělá stejně,
iracionální pocity viny
nerovnováha v dávání a přijímání
neschopnost přijmout ocenění
konec závislosti na tom, co řeknou nebo si myslí druzí,
konec strachu ze změny,
vymizení strachu např. z řízení auta, z výšek, z létání, ze samoty,
z odloučení, z vody, z lidí, z něčeho konkrétního nebo neznámého...,
zlepšení komunikace se svým okolím - více empatie, porozumění,
zlepšení výkonu ve sportu
neproduktivní a sebesabotující vzorce myšlení,
problémy v komunikaci, v seznamování,
apod.
Články z BLOGU STUDIA BALANCE

- O úspěchu
- Fakta vs. přesvědčení
- Co si vybrat? Zdraví, lásku nebo úspěch?
- EQ a její výhody
- Příklady z mé praxe
- O finančních přesvědčeních
- Klíče k žádoucím výsledkům aneb jak správně definovat svůj cíl?pro lidi, kterým se v osobním anebo profesním životě nedaří tak, jak by chtěli, a potřebují pomoci se změnou,
pro lidi, kteří opakovaně v souvislosti s určitými situacemi cítí nepříjemné pocity, které jsou pro ně limitující. Může se jednat např. o různé strachy, obavy, úzkost, pochybnosti, hněv, frustraci, přetížení, nízkou sebedůvěru, nerovnocennost, trému, nesoustředěnost, stagnaci, pocity nemilovanosti, neúspěchu... pocit, že se ocitli v "začarovaném" kruhu a potřebují pomoci, protože nevědí, jak z toho ven,
pro lidi, kteří si uvědomili si, že právě změnou svého myšlení mohou dosahovat snadněji svých cílů a potřebují pomoci změnit neproduktivní a limitující vzorce myšlení v produktivní a přínosné,
pro děti, které potřebují pomoci s problémy, které jsou spojené s učením a školou,
pro firmy, podnikatele a vedoucí pracovníky, kteří potřebují najít fungující řešení určitého problému týkající se firmy, podnikání, týmu, prosperity...- více zde: systemické poradenství pro podnikatele a firmy.