© Studio Balance, Lenka Ilečková

Cílem je spokojený, naplněný, šťastný život.
...jmenuji se Lenka Ilečková a poskytuji individuální konzultace.

Co je cílem?
Cílem je jednoduše řečeno cítit se v životě, ať už v osobním anebo pracovním, spokojeně, naplněně, šťastně.
Občas se ale stane, že se člověk dostane do situace, kdy se necítí dobře, tíží ho často stres, starosti, opakují se mu nepříjemné pocity v souvislosti s určitým problémem/tématem/cílem/situacemi, či se ze života vytrácí nadhled, radost, elán...,  a člověk potřebuje pomoci najít cestu, jak z toho ven.
Individuální konzultace je "šitá" na míru a je vedena tak, aby Vás podpořila na Vaší cestě k pozitivní změně v souladu s Vašimi hodnotami a vrozeným potenciálem.

Klienti potvrzují, že vzájemná spolupráce během konzultace jim přináší úlevu od stresu a nepříjemných pocitů v souvislosti s tématem, se kterým přichází. Zároveň klienti uvádějí, že získávají nový úhel pohledu ohledně svého problému, tím jsou schopni vidět nové možnosti řešení a dosahují tak pokroku anebo vyřešení svého problému v různých oblastech života.
Kontakt pro objednání:

- tel. 605 828 699 - každý všední den od 7:30 - 16:00 hod.
-  e-mailem: info-cestakcili(zavináč)seznam.cz


Těším se na společné setkání ve studiu.

Lenka Ilečková

Adresa studia:
Divadelní 8, Jihlava
Ochrana osobních údajů
Uvolnění stresu, napětí, nepříjemných pocitů v souvislosti s konkrétní situací, která se klientovi děje v osobním anebo profesním životě, a pomoc klientovi nalézt vlastní možnosti řešení, které pro něj budou funkční
Stres ve vztazích - partnerské, pracovní, s dětmi, s vrstevníky, sami k sobě..., problém se seznámit apod.
Stres při komunikaci - s blízkými lidmi, s kolegy, se šéfem, s opačným pohlavím, před publikem, při jednáních, při prezentaci, tréma, stud apod.
Pracovní problémy a stres - problémy spojené s pracovním vypětím, přetížení z vysokého pracovního tempa a odpovědnosti, tlak na výkon, poklidnější zvládání stresových situací a konfliktů, stres a obavy ohledně dosažení stanovených cílů, neschopnost dotahovat věci do konce, problém se soustředit, prokrastinace,  frustrace, opakující se neúspěch, ztráta motivace, předcházení vyhoření, vybalancování času pro práci, rodinu, odpočinek..., strachy týkající se financí, strach z budoucnosti, z řízení auta, z konfliktu, z neúspěchu..., zvládání emocí tak, aby neznehodnocovaly výkon, nemožnost se uvolnit a "vypnout" apod.
Sebe-vědomí - nedostatek sebedůvěry či sebejistoty, pocit méněcennosti v souvislosti s určitými situacemi, různé strachy, pochybnosti o sobě a svých schopnostech, žárlivost, mít sám/sama sebe rád/a, vážit si sám/sama sebe, stanovení si vlastních hranic bez pocitů viny či agrese, umět se postavit sám/sama za sebe, schopnost se prosadit, odbourání pocitu "nejsem dost dobrý/á" a otázky ohledně vlastní hodnoty, nalezení a zpracování limitujících finančních přesvědčení, uvolnění tvořivosti a tím také více nápadů a inspirace, otázky ohledně respektu a ocenění druhými, problémy spojené se stresem (tréma, nespavost, noční můry, chronické bolesti zad)..., pocit "zaseknutí" se v určitém tématu/problému/pocitech, nemožnost dané téma "pustit", pocity samoty, nemilovanosti, ztráta životního elánu, radosti, optimismu, nalezení vlastní cesty z osobní anebo pracovní krize, zvládnutí velkých změn (nástup po mateřské, nové zaměstnání, rozchod...) apod.
Podnikání - problémy spojené s potenciálem, prosperitou, vedením kolegů, organizací času a práce, stanovení si hodnot a priorit, přetížení stresem a odpovědností, nefungující hiearchie či komunikace mezi týmy/odděleními,opakující se či vleklé firemní problémy
Problémy a nepříjemné pocity spojené s učením, školou - problém se soustředit anebo přijímat a zpracovávat informace, poruchy učení, strach ze zkoušek, strach z autorit apod.
Osobní a profesní rozvoj - objevení a rozvoj vrozeného potenciálu, na nalezení a zpracování životních přesvědčení, vzorců chování, návyků bránící spokojenosti v osobním/pracovním životě
Poradenství ohledně kariéry a správného místa v pracovním životě, příprava na přijímací pohovor
Poradenství firmám
stressmanagement
koučink, osobnostní rozvoj
nastavení firemní kultury, přijímání nových zaměstnanců
řešení problémů ohledně efektivity a spolupráce týmu, systemické poradenství (pro řešení určité tíživé firemní situace)
zaměstnanecké průzkumy, personální analýzy

Stres, přetížení, negativní emoce, např. různé strachy, pochybnosti  apod. se neblaze projevují na kvalitě každodenního života - ve vztazích v rodině a v práci, podepisují se na našem zdraví, snižují člověku výkonnost, často se ze života kvůli velkému stresu vytrácí elán, radost a optimismus. Ve stresu se také znatelně snižuje naše schopnost využívat svůj vrozený potenciál. Postarat se o svůj stres a nepříjemné pocity je tedy prvním krokem ke znovuzískání životní rovnováhy a tím i životní spokojenosti.
Lidé kteří poznali, jak je pro ně přínosná práce právě v oblasti řízení svého stresu a zpracování negativních pocitů,  jsou šťastnější, spokojenější, vitálnější, úspěšnější. Neboť právě jejich vnitřní spokojenost se pak odráží v osobním i pracovním životě - obě sféry spolu totiž velmi úzce souvisejí. Více o individuální konzultaci nalezntete zde.
Vítejte na stránkách studia Balance...
Co konkrétně může být tématem konzultace?