Ochrana osobních údajů
nepříjemné a limitující pocity spojené s určitou situací/problémem - nedostatek sebedůvěry, obavy, strachy, pochybnosti o sobě a svých schopnostech, úzkosti, přehnané reakce, pocity bezmoci, vnitřní nespokojenost, podrážděnost, přetížení, pocity nejsem dost dobrý/dobrá, méněcennost a otázky kolem vlastní hodnoty, chybějící hojnost v životě, přehnaná žárlivost, neschopnost říci ne, iracionální pocity viny, pocity nelásky, ztráta optimismu, radosti, životního elánu a mnoho dalšího.
stres - v práci, doma, ve škole, ve vztazích...
vztahové problémy
problémy při komunikaci - s blízkými lidmi, s kolegy, se šéfem, s opačným pohlavím, před publikem, při jednáních, při prezentaci, tréma, stud, poruchy řeči, problém navázat kontakt apod.
pracovní problémy - problémy spojené s pracovním vypětím, nezvládání vypjatých situací a konfliktů, stres a obavy ohledně dosažení stanovených cílů, neschopnost dotahovat věci do konce, problém se soustředit, prokrastinace, frustrace, opakující se neúspěch, ztráta motivace, vyhoření, neschopnost vybalancování času pro práci, rodinu, odpočinek..., strachy a jiné limitujcící životní přesvědčení týkající se financí, strach z budoucnosti, prolémy s vedením kolegů, s organizací času a práce, přetížení stresem a odpovědností, apod.
poruchy učení, problémy ve škole  (více o této problematice naleznete zde)
problémy spojené se stresem (tréma, nespavost, noční můry, nesoustředěnost, chronické bolesti...)
osobní/profesní rozvoj - pro všechny, kdo chtějí lépe poznat sami sebe a svůj vrozený potenciál, znát své silné i slabé stránky a umět s nimi pracovat, (více o vrozené jedinečnosti naleznete zde), nalezení a zpracování životních přesvědčení, vzorců chování, návyků bránící spokojenosti v osobním anebo pracovním životě včetně nalezení řešení pro změnu
problémy v podnikání - problémy spojené s potenciálem, prosperitou a financemi, nefungující hiearchie či komunikace mezi týmy/odděleními, opakující se firemní problémy, velká fluktuace lidí...
poradenství ohledně kariéry a správného místa v pracovním životě, příprava na přijímací pohovor
Jak se můžete objednat?
telefonicky každý všední den mezi 8. a 16. hod. na tel. 605 828 699
nebo e-mailem na lenka.ileckova(zavináč)cestakcili.cz

Kde mě najdete?
Divadelní 8, Jihlava


Těším se na společné setkání ve studiu.


Lenka Ilečková
Vítám Vás na mých stránkách...

...jmenuji se Lenka Ilečková a poskytuji individuální konzultace. Konzultace jsou vhodné pro dospělé a děti, kteří jsou v situaci, kdy je trápí určitý problém/téma/cíl, a chtějí s tím pomoci.

Konzultace jsou vhodné také pro lidi, kteří si uvědomují, že jen oni sami jsou autory svého života a chtějí pomoci najít a zpracovat ty vzorce myšlení a chování, které jim v současnosti brání žít naplněný, zdravý, spokojený osobní anebo profesní život.
© Studio Balance, Lenka Ilečková

Co vše může být tématem konzultace?
Vážení klienti, v souvislosti s nařízením vlády je studio Balance až do odvolání uzavřeno.

Chápu, že některé problémy/témata a pocity Vás mohou již hodně tížit a potřebujete s nimi pomoci. Nemusíte být na to sami - můžeme na tématu pracovat i po
SKYPU pomocí metody EFT - v tuto dobu samozřejmě za zvýhodněnou cenu.