© Studio Balance, Lenka Ilečková
Vítejte na mých stránkách!

Jmenuji se Lenka Ilečková

a věnuji se individuálním konzultacím a seminářům v oblasti osobního a profesního růstu. Konzultace i semináře jsou šité na míru a jsou vedeny tak, aby podpořily klienty na jejich cestě k pozitivní změně.

Kdo jsou mí klienti...
• lidé, které tíží stres a starosti, a chtějí pomoci znovu získat klid, vyrovnanost, nadhled..., a najít si vlastní možnosti řešení na své téma v osobním anebo profesním životě,
• lidé, kteří mají zájem osobnostně růst a zdokonalovat se, a chtějí se blíže zaměřit na poznání a rozvoj svého vrozeného potenciálu,
• firmy, týmy, které chtějí pomoci najít východisko z určité specifické situace,
• děti, které tíží nepříjemné pocity a stres např. ohledně školy, učení, vztahů s vrstevníky, mají problémy s učením.

Přínosy vzájemné spolupráce...

úleva od stresu, napětí a nepříjemných pocitů,
• nalezení a pochopení limitujících přesvědčení, vzorců chování získaných na základě negativních minulých zkušeností a jejich přeměna v přínosné a produktivní,
• získání jiného úhlu pohledu - nový vhled na konkrétní téma/problém/cíl přináší důležitý nadhled, pochopení určitých životních souvislostí a uvědomění si nových možností,
• uvědomění si a převzetí odpovědnosti za kvalitu svého života,
• kladná změna kvality života, posílení zdravého sebe-vědomí.
 
UPOZORNĚNÍ:
Veškeré služby jsou realizovány jako forma poradenství pro osobní rozvoj. Navzdory svým příznivým účinkům na psychickou/fyzickou vitalitu nemohou být považovány za psychoterapii ani za psychologické poradenství dle v současnosti platných legislativních ustanovení ČR a nenahrazují klasickou lékařskou péči. Po celou dobu konzultace je klient při vědomí a nese za sebe plnou zodpovědnost. V případě závažných psychických problémů či chronických onemocnění, prosím, konzultujte vhodnost využití nabízených metod se svým odborným lékařem.
Odbourání stresu, napětí, nepříjemných pocitů v souvislosti s konkrétní situací/tématem/cílem či opakující se nepříjemné pocity, situace a reakce
Stres ve vztazích - partnerské, pracovní, s dětmi, s vrstevníky, sami k sobě...
Stres při komunikaci - s blízkými lidmi, s kolegy, se šéfem, před publikem, při jednáních, při prezentaci, tréma, stud, stres, který znehodnocuje výkon při komunikaci...
Práce a stres - problémy spojené s pracovním vypětím (únava, nespavost, chronická bolest), přetížení z vysokého pracovního tempa a odpovědnosti, tlak na výkon, poklidnější zvládání stresových situací a konfliktů, stres a obavy ohledně dosažení stanovených cílů, neschopnost dotahovat věci do konce, problém se soustředit, prokrastinace,  frustrace, opakující se neúspěch, ztráta motivace, předcházení vyhoření, vybalancování času pro práci, rodinu, odpočinek..., strachy týkající se financí, strach z budoucnosti, z řízení auta, z konfliktu, z neúspěchu..., zvládání emocí tak, aby neznehodnocovaly výkon, nemožnost se uvolnit a "vypnout" apod.
Sebe-vědomí - nedostatek sebedůvěry či sebejistoty, pocit méněcennosti v souvislosti s určitými situacemi, různé strachy, pochybnosti o sobě a svých schopnostech, žárlivost, mít sám/sama sebe rád/a, stanovení si vlastních hranic bez pocitů viny či agrese, umět se postavit sám/sama za sebe, schopnost se prosadit, finanční hojnost a limitující finanční přesvědčení, uvolnění tvořivosti a tím také více nápadů a inspirace, otázky ohledně respektu a oceněnění druhými, problémy spojené se stresem (tréma, nespavost, noční můry, chronické bolesti zad)..., pocit "zaseknutí" se v určitém tématu/problému/pocitech, nemožnost dané téma "pustit", pocity samoty, nemilovanosti, ztráta životního elánu, radosti, optimismu, cesta z osobní anebo pracovní krize, zvládnutí velkých změn (nástup po mateřské, nové zaměstnání, rozchod...), stres ohledně přijímacího pohovoru apod.
Podnikání - problémy spojené s potenciálem, prosperitou, vedením kolegů, organizací času a práce, stanovení si hodnot a priorit, přetížení stresem a odpovědností, nefungující hiearchie či komunikace mezi týmy/odděleními,opakující se či vleklé firemní problémy ...
Problémy spojené s učením - problém se soustředit anebo přijímat a zpracovávat informace, poruchy učení, strach ze zkoušek, strach z autorit...
Osobní a profesní rozvoj - objevení a rozvoj vrozeného potenciálu, nalezení a přeměna limitujících přesvědčení na pozitivní a přínosná, zvýšení EQ a SQ potřebného např. správnou a fungující komunikaci či pro přirozený leadership, osobní/profesní krize
Cílem je více životní spokojenosti, radosti a vitality.
Kontakt pro objednání:

605 828 699 po - pá 8:00 - 16:00
info-cestakcili(zavináč)seznam.cz


Těším se na společné setkání ve studiu Balance!


Lenka Ilečková
Ochrana osobních údajů
Krátce o konzultaci...
Na začátku každé konzultace pomohu člověku vydefinovat konkrétní téma/problém a také konkrétní cíl, abychom znali jasný směr a tomu se budeme po celý čas konzultace věnovat. Při individuální konzultaci využívám znalostí těchto odborných metod: 3in1Concepts-systém one brain (kineziologie one brain), EFT, NLP, rodinné konstelace a systemické poradenství. Jedná se o metody, které pomáhají lidem uvolnit stres, napětí a nepříjemné pocity v souvislosti s konkrétním tématem/situací/problémem/cílem a také přesně nalézt a efektivně zpracovat "kořeny problému" -  to znamená určitý blok z minulosti, na jehož základě si člověk vytvořil vzorec neproduktivního myšlení, který opakuje, a to přináší problém. Díky těmto metodám je možné vcelku rychle a přesně objevit, co konkrétně klienta limituje/blokuje v pozitivní změně, tzn. v cestě za tím, co by chtěl, a postupně tento "blok"  jemně zpracovat.
Při konzultaci je zapotřebí, aby se klient aktivně zapojil. Pokud má člověk problém, má i řešení, které pro něj bude fungovat. Jen ho v dané chvíli prostě není schopen vidět. Ve stresu jsou totiž možnosti nalezení optimálního řešení snížené, neboť právě ve stresu využíváme pouze zlomek naší mozkové kapacity. Souvisí to s přirozeným fyziologickým fungováním mozku a těla.
Neexistují žádné jiné limity než ty, které jsme si vytvořili my sami v naší mysli na základě prožitých negativních zkušeností. Dokud však tyto staré zátěže a negativní pocity s nimi spojené ovlivňují z velké části naše myšlení a tím také rozhodování a jednání, je velmi těžké se pohnout z místa a něco nového a fungujícího si vnést do života.
Smyslem tedy je, aby klient poznal a pochopil své konkrétní "ne-fungování" (= určitý blok z minulosti, na jehož základě si vytvořil vzorec neproduktivního myšlení způsobující v současnosti problém/limit),  a pomoci mu najít a osvojit si to, co pro něj bude v přítomnosti a budoucnosti funkční zcela automaticky.

Vše vychází z klientových možností a zkušeností, jeho nápadů, hodnot a vrozeného potenciálu.  Klient se tak dostává k tomu nejcennějšímu - svému vlastnímu řešení. Tím se mu také otevírají zcela nové možnosti. Na konci sezení pomohu klientovi stanovit si ještě první krok napomáhající pozitivní změně a případně doporučím další postup.

Vzájemná spolupráce během konzultace přináší klientům úlevu od stresu, napětí a nepříjemných pocitů v souvislosti s konkrétním tématem/problémem/cílem. Konzultace jsou vedeny tak, aby podpořily klienty na jejich cestě k pozitivní změně. Klienti potvrzují, že uvolněním a zpracováním negativního stresu (nepříjemných emocí, napětí) v rámci individuálního sezení získávají nový vhled ohledně svého tématu/problému/cíle, jsou schopni uvidět nové možnosti a dosahují tak pokroku anebo vyřešení svého problému v různých oblastech života - rodina, profese, vztahy, komunikace, podnikání, učení, rozvoj osobnosti...
Témata, se kterými lidé přicházejí nejčastěji...
Studio Balance - Lenka Ilečková
Divadelní 8 (3. patro), Jihlava

tel. 605 828 699 po-pá 8:00 - 16:00
info-cestakcili(zavináč)seznam.cz