Ochrana osobních údajů
Častokrát v životě víme, co už nechceme, co nás trápí, stresuje a bere energii. Ale nejsme schopni to sami změnit. Dostáváme se do stále stejných nepříjemných situací, zažíváme nepříjemné pocity, které ovlivňují naší náladu a tím i naše reakce, jednání, vztahy a vůbec kvalitu našeho života...
Jak z toho ven?

Nejdříve ze všeho si potřebujeme uvědomit, co přesně chceme jinak. Pak potřebujeme nalézt a také zpracovat to, co nás drží v problému - tzn. které konkrétní staré návyky, přesvědčení, způsoby myšlení, nezpracované emoce z minulosti nás pořád znovu a znovu dostávají do stále stejných situací a brání nám v tom, po čem v srdci toužíme. A poté si potřebujeme ještě uvědomit a osvojit určitou dovednost, která nám umožní, že jsme schopni si sami pomoci...
Je to cesta a někdy to není hned. V rámci konzultace/konzultací Vás však tímto procesem mohu provést.

Pokud máte své téma, které jste se rozhodli řešit a rádi byste dosáhli pokroku nebo jeho vyřešení, můžeme se společně vydat na cestu - ráda Vás povedu, abyste byli schopni pro sebe uvidět nové možnosti, cítit se lépe  a sami si pomoci...
OD PROBLÉMU K ŘEŠENÍ
OD STRESU K POHODÉ


Vítám Vás na stránkách studia

...jmenuji se Lenka Ilečková a vedu individuální konzultace šité na míru lidem,
kteří potřebují podpořit na své životní cestě k pozitivní změně či mají zájem poznat svou jedinečnost,
aby si mohli zlepšit svou pozici na trhu práce nebo v podnikání.
Neboť co je cílem?

Cílem je spokojený, naplněný život!
© Studio Balance, Lenka Ilečková
nepříjemné a limitující pocity spojené s určitou situací/problémem - nedostatek sebedůvěry, obavy, strachy, různé pochybnosti o sobě či svých schopnostech, úzkosti, přehnané reakce, pocity bezmoci, vnitřní nespokojenost, podrážděnost, přetížení, pocity nejsem dost dobrý/dobrá, méněcennost a otázky kolem vlastní hodnoty, chybějící hojnost v životě, přehnaná žárlivost, vztek, neschopnost říci ne, iracionální pocity viny, pocity nelásky, odloučení, neschopnost odpustit, ztráta optimismu, radosti, životního elánu, osobní anebo profesní krize, nemožnost vyrovnat se se ztrátou nebo změnou, nemožnost pohnout s určitou situací a mnoho dalšího.
vztahové problémy (vztah sami k sobě, partnerské, pracovní, s dětmi, s přáteli...)
problémy při komunikaci - s blízkými lidmi, s kolegy, se šéfem, s opačným pohlavím, před publikem, při jednáních, při prezentaci, tréma, stud, poruchy řeči, problém navázat kontakt apod.
pracovní problémy - problémy spojené s pracovním vypětím, nezvládání vypjatých situací a konfliktů, stres a obavy ohledně dosažení stanovených cílů, neschopnost dotahovat věci do konce, problém se soustředit, prokrastinace, frustrace, opakující se neúspěch, ztráta motivace, vyhoření, neschopnost vybalancování času pro práci, rodinu, odpočinek..., různé typy straců, limitujcící životní přesvědčení týkající se peněz, strach z budoucnosti, prolémy s vedením kolegů, s organizací času a práce, přetížení stresem a odpovědností, apod.
poruchy učení, problémy ve škole  (více o této problematice naleznete zde)
problémy spojené se stresem (tréma, nespavost, noční můry, nesoustředěnost, chronické bolesti...)
osobní/profesní rozvoj - poznání vlastní jedinečnosti, poznání silných i slabých stránek a umět s nimi pracovat, (více zde), nalezení a zpracování životních přesvědčení, vzorců chování, návyků bránící spokojenosti v osobním anebo pracovním životě
problémy v podnikání - problémy spojené s potenciálem, prosperitou a financemi, stagnace, opakující se ztráty, nefungující komunikace mezi týmy/odděleními, opakující se firemní problémy, špatné vztahy a pracovní atmosféra...
poradenství ohledně kariéry a správného místa v pracovním životě, příprava na přijímací pohovor, práce na vlastní jedinečnosti
Lenka Ilečková
Studio pro osobní a profesní rozvoj
S klienty - dospělými i dětmi - pracuji již devátým rokem. A klienti uvádějí, že jako pozitivní "vedlejší efekt" naší vzájemné spolupráce se cítí spokojeněji a dosáhli pokroku anebo vyřešení svého tématu v oblastech jako např.:
Objednat se

můžete na osobní konzultaci přímo ve studiu anebo
on-line konzultaci po SKYPU,
která je po dobu tohoto stavu cenově výhodnější.
Záleží, co Vám v této době více vyhovuje.

Kontakt pro objednání

pouze telefonicky ve všední den mezi 8. a 16. hod. na tel. 605 828 699

Adresa studia
Divadelní 8, Jihlava
Těším se na společné setkání.