Ochrana osobních údajů
Častokrát v životě víme, co už nechceme, co nás trápí, stresuje a bere energii. Ale nejsme schopni to sami změnit a tak se dostáváme se do stále stejných nepříjemných situací, zažíváme nepříjemné a limitující pocity, které ovlivňují naší náladu a tím i naše reakce, jednání, vztahy, kvalitu našeho života...
Jak z toho ven?

Nejdříve ze všeho si potřebujeme uvědomit, co přesně chceme jinak. Pak potřebujeme najít a hlavně zpracovat to, co nás drží v problému - tzn. které konkrétní naše staré návyky, přesvědčení, způsoby myšlení a především nezpracované emoce z minulosti stojí za tím, že se opakovaně dostáváme do stále stejných situací a emocí. A poté si potřebujeme ještě uvědomit a osvojit určitou dovednost, která nám umožní, že jsme schopni si sami pomoci...
Je to cesta a někdy to není hned. V rámci konzultace/konzultací Vás však celým tímto procesem ráda provedu.
OD PROBLÉMU K ŘEŠENÍ
OD STRESU K POHODÉ

Vítám Vás na stránkách studia

...jmenuji se Lenka Ilečková a věnuji se práci s lidmi, kteří si uvědomili, že potřebují pomoci ohledně nějakého svého problému/tématu/cíle,
aby se opět cítili ve svém životě spokojeně.

Konzultace jsou vhodné také pro lidi, kteří mají zájem se dál osobnostně rozvíjet, poznat svou jedinečnost,
aby si mohli zlepšit svou pozici v osobních a profesním životě,  na trhu práce či v podnikání.

Každá konzultace je šitá klientovi na míru.

Cílem je spokojený, naplněný, zdravý život!
© Studio Balance, Lenka Ilečková
nepříjemné a limitující pocity spojené s určitou situací/problémem - nedostatek sebedůvěry, různé obavy a strachy, různé pochybnosti o sobě či svých schopnostech, úzkosti, přehnané reakce, pocity bezmoci, vnitřní nespokojenost, podrážděnost, přetížení, pocity nejsem dost dobrý/dobrá, méněcennost a otázky kolem vlastní hodnoty, chybějící hojnost v životě, přehnaná žárlivost, vztek, neschopnost říci ne, iracionální pocity viny, pocity nelásky, odloučení, neschopnost odpustit, ztráta optimismu, radosti, životního elánu, osobní anebo profesní krize, nemožnost vyrovnat se se ztrátou nebo změnou, opakující se pocity selhání, nemožnost pohnout s určitou situací a mnoho dalšího.
problémy ve vztazích (vztah sami k sobě, partnerské, pracovní, s dětmi, s přáteli...)
problémy při komunikaci - s blízkými lidmi, s kolegy, se šéfem, s opačným pohlavím, před publikem, při jednáních, při prezentaci, tréma, stud, poruchy řeči, problém navázat kontakt apod.
pracovní problémy - problémy spojené s pracovním vypětím, nezvládání vypjatých situací a konfliktů, stres a obavy ohledně dosažení stanovených cílů, neschopnost dotahovat věci do konce, problém se soustředit, prokrastinace, frustrace, opakující se neúspěch, ztráta motivace, vyhoření, neschopnost vybalancování času pro práci, rodinu, odpočinek..., různé typy straců, limitujcící životní přesvědčení týkající se peněz, strach z budoucnosti, prolémy s vedením kolegů, s organizací času a práce, přetížení stresem a odpovědností, apod.
poruchy učení, problémy ve škole  (více o této problematice naleznete zde)
problémy spojené se stresem (tréma, nespavost, noční můry, nesoustředěnost, chronické bolesti...)
osobní/profesní rozvoj - poznání vlastní jedinečnosti, poznání silných i slabých stránek a umět s nimi pracovat, (více zde), nalezení a zpracování životních přesvědčení, vzorců chování, návyků bránící spokojenosti v osobním anebo pracovním životě
problémy v podnikání - problémy spojené s potenciálem, prosperitou a financemi, stagnace, opakující se ztráty, nefungující komunikace mezi týmy/odděleními, opakující se firemní problémy, špatné vztahy a pracovní atmosféra...
poradenství ohledně kariéry a správného místa v pracovním životě, příprava na přijímací pohovor, práce na vlastní jedinečnosti
Studio Lenky Ilečkové
Místo pro Váš osobní a profesní růst
S klienty - dospělými i dětmi - pracuji již devátým rokem. A klienti uvádějí, že jako pozitivní "vedlejší efekt" naší vzájemné spolupráce se cítí spokojeněji a dosáhli pokroku anebo vyřešení svého tématu v oblastech jako např.:
Objednat se

můžete na osobní konzultaci přímo ve studiu nebo
on-line konzultaci po SKYPU.

Záleží, co Vám více vyhovuje.

Kontakt pro objednání

telefonicky každý všední den 7 - 15:30 hod. na tel. 605 828 699

Adresa studia

Divadelní 8, JihlavaTěším se na společné setkání ve studiu.